keskiviikko 30. tammikuuta 2013

Leasingia vastustava kanta pöytäkirjaan

Kouvolan Sanomat 30.1.2013
Suurenna klikkaamalla kuvaa
Kouvolan Sanomien verkkokeskustelu 29.1.2013
Suurenna klikkaamalla kuvaa

Kouvolan Sanomat 30.1.2013 Lukijat-palsta

tiistai 29. tammikuuta 2013

Leasing liukuu kaupunkiin

Suurenna klikkaamalla kuvaa
Suureenna klikkaamalla kuvaa

Ajokorttikoulutus lukioon ja ammattioppilaitoksiin

Kouvolan Sanomat mielipide 29.1.2013
Suurenna klikkaamalla kuvaa / Kouvolan Sanomat 29.1.2013
Jo ennestään kalliin ajokortin hinta on jälleen noussut keskimäärin 33%. Uusi laki eriarvoistaa kansalaiset, kun ajokortin hankinta alkaa olla yhä enemmän kiinni vanhempien varallisuudesta. Harva nuori pystyy hankkimaan ajokortin omilla tuloilla.

Opetusluvalla suoritettava ajokortti poistuu käytännössä kokonaan markkinoilta. Uusi malli on kolmivaiheinen ja opetuslupalaiset  joutuvat kaikissa vaiheissa autokoulun asiakkaiksi. Hinta kolminkertaistuu ja kokonaishinta on lähellä autokoulussa suoritettua ajotutkintoa. Epävarmaa on vielä se, tarjoavatko autokoulut ollenkaan opetusluvallisille pakollisia autokoulutunteja, sillä siihen ei heitä velvoita mikään.

Ajokorttiuudistuksen lähtökohta on Turun yliopiston tekemä selvitys uudelle kuljetusmallille. Työn tilaajina oli entinen ajorekisterikeskus AKE eli nykyinen Trafi ja Suomen Autokoululiitto. Tutkimusta on rahoittanut Autokoululiiton omistama Liikenneturvallisuuden edistämissäätiö. Lisäksi kuljettajaopetusmallia esittäneessä työryhmässä oli mukana Autokoululiiton edustajia. Työryhmässä ei ollut yhtään nuorten edustajaa, joka olisi joutunut itse nykyisen ajokorttirahastuksen kohteeksi.
Ajokorttiuudistuksen todellinen tarkoitus oli saada autokouluille lisää työtä, koska ikäluokat pienenevät. Lisäksi monet suurten kaupunkien nuoret jättävät kortin ajamatta, usein ajokortin kalliin hinnan takia.

Uudistusta perustellaan liikennekäyttäytymisasenteeseen vaikuttamisella ja tietenkin turvallisuudella. Opetusluvalla ja autokoulun käyneiden välillä ei ole tutkimuksissa havaittu olevan eroa. Eikä ole osoitettu lisäopetuksen lisäävän oppilaiden turvallista ajokäyttäytymistä. Päinvastoin muun muassa liukkaankelin ajokoulutuksen saaneet ajoivat huomattavasti enemmän liukkaankelin kolareita kuin ne, jotka eivät ole ko. koulutusta saaneet. Tämä ilmiö tapahtui kaikissa Pohjoismaissa.  Asenteisiin voidaan parhaiten vaikuttaa alakoulussa ja päiväkodissa. 18-vuotiaiden kohdalla tässä ollaan jo auttamattomasti myöhässä.

Pekka Korpivaara

Tosiasiassa uudistuksessa kyse on vahvan Autokoululiiton, profiiliaan nostavan Trafin ja heikkotasoisen liikenneministeri Merja Kyllösen (vas.) omista eduista.  Itse olen suorittanut ajokortin Suomessa ja USA:ssa, ajanut kuorma-autoa ja taksia työkseni. Ajan autolla vuodessa työmatkoja yli 60.000 kilometriä ja autoillut tuhansia kilometrejä niin USA:ssa, Euroopassa kuin Aasiassa. Silti en näe tarpeellisena nostaa ajokortin hintaa turhilla koulutuksilla ja ajokortin määräaikaisuuksilla.

Ajokorttiuudistus voi jopa osaltaan heikentää Suomen työllisyyttä. Kohta virolaiset tekevät senkin työn. Virossa kahden viikon autokoululeiri maksaa vain muutamia satoja euroja.  Virolainen ajokortin voi vaihtaa aikoinaan suomalaiseen ajokorttiin ilman monivaiheisia koulutuksia.

Ajokorttikoulutus pitäisi siirtää peruskouluihin sekä lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Ajokortin suorittaminen pitäisi olla osa koulujärjestelmää samoin kuin on nykyisin kieltenopetukset, kotitalous ja käsityöt. Opetus saataisiin silloin hoidettua tehokkaasti ja kohtuullisella hinnalla. Opetusta ja liikenneturvallisuutta olisi kehittämässä kunnat koululaitoksen kautta, trafi valtion puolelta ja autokoulut yksityiseltä puolelta.

Ajokortin suorittaminen kouluissa lisäisi koulumotivaatiota, vähentäisi syrjäytymistä, edistäisi yhdenvertaisuutta ja liikenneturvallisuutta sekä mahdollistaisi vahävaraisillekin ajokortin hankkimisen. Ajokorttien määrän kasvaminen lisäisi autokoulun opettajien työllisyyttä. Lisäksi ajokortti helpottaisi nuorten työllistymistä. Ajokortti on osa yleissivistystä, kuten lukutaito!