keskiviikko 22. toukokuuta 2019

Venäjälle on jo nopea ratayhteys

Cursorin toimitusjohtaja David Lindström (KS 18.5) perusteli itäisen rantaradan tarvetta nopean junayhteyden puuttumisella Pietarin talousalueelle. Nopea junayhteys Pietariin on jo rakennettu sadoilla miljoonilla euroilla, ja se valmistui 2010.

Rauman kaupunki rakensi 1897 oman radan sataman ja Peipohjan välille (50 km) ja
omisti 10 kpl omia vetureita ja runsaasti muuta kalustoa.
Vuonna 2007 Suomessa aloitettiin kaksi rakennushanketta nopean junayhteyden rakentamiseksi Pietariin. Samaan aikaan alkoivat myös Venäjällä vastaavat ratahankkeet. Venäjällä ratayhteydet kunnostettiin suurella rahalla siten, että rataverkko mahdollisti henkilöjunien liikennöinnin yli 200 kilometrin tuntinopeudella Pietarin ja Buslovskajan (Vainikkala) välillä.

Yhteensä nopean junayhteyden rakentamiseen Pietariin käytettiin pelkästään 2007-2010 Suomen puolella reilusti yli 250 miljoonaa euroa."

Nopean junayhteyden alkuperäinen hankerahoitus vuosiksi 2017-2010 oli Lahti-Luumäki välille 185 miljoonaa euroa ja Luumäki-Vainikkala välille 20 miljoonaa euroa. Lisäksi Lahti-Vainikkala välin hankkeelle saatiin TEN-verkkojen monivuotista MAP 2007-2013 tukea 23,2 miljoonaa euroa. Lisäksi hankerahoitusta nostettiin miljoonilla kesken rakennushankkeen.  Yhteensä nopean junayhteyden rakentamiseen Pietariin käytettiin pelkästään 2007-2010 Suomen puolella reilusti yli 250 miljoonaa euroa. Näissä luvuissa ei ole mukana vielä Venäjän puolen vastaavia ratainvestointeja eikä ranskalaiselta Alstom-yhtiöltä tilattuja 120 miljoonan eurojen Allegro-junia.

Verrattaessa itäistä rantarataa ja itärataa olisi syytä ottaa huomioon Pietarin nopeaan ratayhteyteen jo käytetty raha. Itäiseen rantarataan investointi ei lisäisi yhteyksiä Pietariin eikä toisi taloudellista lisäarvoa Suomelle tai Pietarin talousalueelle. Itärata sen sijaan hyödyttäisi molempia.

Pekka Korpivaara
kaupunginvaltuutettu (kok)
Kouvola

Cursorin toimitusjohtajan kirjoitus KS 18.5.2019

Kuvakaappaus keskustelusta Kymen Sanomissa 

Pekka Korpivaaran vastine KS 22.5.2019
lauantai 13. huhtikuuta 2019

Kari Soininen: "Äänestän Pekkaa, äänestä sinäkin!"

Sisätautien erikoislääkäri Kari Soininen:

”Olen tuntenut Pekan jo kauan. Pekka on ahkera ja tehokas toimija.
Pekka perehtyy asioihin ja etsii taustatietoja ennen päätöksen tekoa.
Hän on perillä myös sosiaali- ja terveysasioista.


Kaakkois-Suomi tarvitsee Pekkaa eduskunnassa!”

Sisätautien erikoislaakäri Kari Soininen: "Äänestän Pekkaa, äänestä sinäkin!"

perjantai 12. huhtikuuta 2019

Nuoret, ryhmät koulutuksessa ja yksinäisyys

KoSa 12.4.2019 Nuoret kaipaavat ryhmään kuulumista

Ihminen on laumaeläin

Ihminen on lajityypillisesti laumaeläin. Silti nykyisissä koulutusratkaisuissa menemme yhä enemmän yksilöllisiin ratkaisuihin ja urapolkuihin. Pitäisikö yhteisöllisyys ja ryhmät nostaa taas arvoonsa?

Lukio on ollut luokaton jo kauan.  Kurssien muotoon rakennettu lukio ei samalla lailla luo luokkahenkeä ja synnytä yhteisöllisyyttä kuin ennen. Oppilaat eivät tunne samalla lailla toisiaan kuin kiinteissä luokissa.
Nuoret kaipaavat ryhmään kuulumista

Samaa luokattomuutta ja yksilöllisiä urapolkuja ajetaan myös ammattikoulutukseen. Yksilölliset ja joustavat opintopolut sopivat osalle opiskelijoista. Suurimmalle osalle tuttu ja turvallinen ryhmä ja sen tuoma sosiaalinen tuki tuo parhaan oppimistuloksen ja läpipääsyn ammattikoulutuksesta. Tutussa ryhmässä opitaan ja kehitytään parhaiten myös sosiaalisissa taidoissa.

Tiimityötaitoja tarvitaan

Nykypäivän työelämä vaatii entistä enemmän kykyä ja taitoa toimia tehokkaasti yhteistoiminnallisuutta vaativissa ryhmätilanteissa. Insinööritöissäkin Thomas Edisonien aika on ohi. Tulokset syntyvät tiimeissä, jotka toimivat laajoissa yhteistyöverkostoissa.

Yksinäisyys tuo myös fyysisiä vaivoja

Yksinäisyys on monien ongelmien taustalla. Sitä ei helposti tunnisteta, koska hoidetaan vain yksinäisyyden aiheuttamaa oiretta. Kukin asiantuntija katsoo oiretta omasta näkökulmastaan. Kokonaiskuvaa ei nähdä ja siksi juurisyyhyn eli yksinäisyyteen ei osata tarttua. Toisaalta ei ole moniakaan tahoja, jotka hoitaisivat yksinäisyyden ongelmaa.


Yksinäisyys on rankka sairaus. Objektiivisissa mittauksissa yksinäisyyden on todettu tuovan fyysisiä sairauksia. Nuorilla on perustarve kuulua ryhmään ja rakentaa sitä kautta minuuttaan. Tämä perustarve tulee ottaa huomioon myös poliittisessa päätöksenteossa. 

Kouvolan Sanomat Lukijalta pe 12.4.2019

maanantai 8. huhtikuuta 2019

Stoppi lailliselle veronkierrolle!

"Verosuunnittelun" porsaanreiät on tukittava

Pörssiyhtiöiden laillista veronkierto kutsutaan "verosuunnitteluksi". 


Pörssiyhtiöiden "verosuunnittelun" nimellä kulkeva veronkierto on edelleen sallittua Suomessa. Tämä koskee myös valtion yhtiöitä, kuten Fortumia. Fortum on perustanut Irlantiin holding-yhtiöitä, joiden vuoksi Suomelta on jäänyt saamatta 111 miljoonaa euroa verotuloja .

Sähkönsiirtoyhtiö Carunan veronkierto sallitaan jatkuvan. Vuonna 2016 Caruna maksoi 150 milj. euron tuloksesta käytännössä nolla euroa veroja. IL 9.7.2017 Analyysi: Hinnankorotuksilla asiakkaat suututtanut Caruna jatkaa verosuunnittelua – veroprosentti 0,28. Eikä verokikkailu suinkaan rajoitu Carunaan.


EU sallii veronkierron

Kansainvälisessä lainsäädännössä on aukkoja, jotka sallivat yritysten ja varakkaiden yksityishenkilöiden veronkierron. Tähän ei kuitenkaan puututa YLE 7.11.2017 Analyysi: Miksei EU estä kansainvälistä verojen välttelyä?

EU asettaa mustalla listalle maita, jotka eivät noudata unionin verotuksen läpinäkyvyyteen liittyviä periaatteita. Listalla on EU:n ulkopuolisia maita, mutta Sveitsi ja Luxemburg loistavat poissaolollaan. YLE 12.3.2019


#veroparatiisit #veronkierto

lauantai 6. huhtikuuta 2019

Leikkaustoiminta aluesairaaloissa on kaikkien etu!

Keskittäminen ei ole veronmaksajan etu

Terveyshuollon kustannuksissa on nousupainetta. Tätä ehkäisee järkevä työnjako. Kuntien ja kaupunkien yhdistäminen ei ole tuonut kustannussäästöjä. Sitä ei tuo myöskään kaikkien leikkausten keskittäminen keskussairaaloihin.

Päätöksiä pitäisi tehdä kustannukset huomioiden!

Leikkaustoiminta aluesairaaloissa säästää sote-kustannuksissa.

Keskittämistä ei tue lääketieteelliset perusteet

Pientenkin leikkausten keskittäminen johtaa kohtuuttomaan taksiralliin. Miksipä Kouvolan kansanedustaja, taksiyrittäjä Markku Pakkanen olisi keskittämistä vastustanut? Keskittäminen ei ole  veroja maksajien etu. Keskittämistä on vastustanut jopa sellainen jättiläinen kuin HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Asialla kun ei ole lääketieteellisiä perusteluja. 

Miksi Keskusta halusi tappaa aluesairaalat?


Lähde YLE 15.2.2018: Leikkausten keskittämisessä ollaan ottamassa askel taaksepäin – asiantuntijat yrittivät kääntää ministeriön päätä jo puolitoista vuotta sitten: ”Silloin oli ilmeisesti niin suuri halu tappaa aluesairaaloita”

Eniten tässä ihmettää se, että tätä on tehty Keskusta-puolueen ollessa pääministeripuolue.

perjantai 5. huhtikuuta 2019

Suomen ilmailumuseo Kouvolaan!

Ilmailumuseo etsii usia tiloja

Suomen ilmailumuseo etsii uusia tiloja entisten käydessä ahtaiksi, kalliiksi ja sopimattomiksi. Nyt pitäisi ryhtyä pikaisiin toimiin ilmailumuseon saamiseksi Kouvolaan.

OKM on määritellyt Suomen ilmailumuseolle valtakunnallisen erityistehtävän

Ilmailumuseolla on valtakunnallisesti merkittävät ja Suomen laajimmat siviili-, harraste- ja sotilasilmailun kokoelmat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt, että museo hoitaa valtakunnallista erityistehtävää.

Utti ja Kouvola sopii ilmailumuseolle

Utissa on puolustusvoimien jääkärirykmentti, jossa suoritetaan asepalvelus laskuvarjojääkärinä. Utissa toimii Suomen suurin ja aktiivisin laskuvarjohyppykerho. Utissa on myös puolustusvoimien helikopteritoimintaa.

Suomen ilmailumuseolla on miljoonan euron budjetti, josta puolet on henkilöstömenoja. Nykyisin iso menoerä on vuokrat. Tältä osin Kouvola olisi varmasti edullisempi ja siten takaisi museolle paremmat toimintaedellytykset.

Kinno toimii ilmailumuseon saamiseksi Kouvolaan!

Ilmailumuseo etsii ennennäkemättömiä ja ennakkoluulottomia ratkaisuja sekä uusia yhteistyökonsepteja toiminnan uudistamiseksi. Tähän liittyvät myös tilaratkaisut. Kotisivujensa mukaan Kinno auttaa eri toimijoita löytämään toisensa. Nyt olisi Kinnolla näytön paikka yhdistää Kouvolan kaupungin ja Suomen ilmaisumuseon edut hyvillä ja toimivilla ratkaisuilla.

Kinno voisi ottaa vetovastuun ilmailumuseon saamiseksi Kouvolaan


#ilmailumuseo #Utti

sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

Maksuton lukio ja ammattikoulutus - totta jo Helsingissä

Opetushallituksen mukaan lukion välttämättömät kustannukset ovat keskimäärin 2500 euroa

Helsingissä oppimateriaalit maksuttomia 2. asteella


Syyskuussa 2018 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti, että oppimateriaalit ovat maksuttomia toisella asteella. Maksuton oppimateriaali sisältää esimerkiksi oppikirjat, tietokoneet ja ammatillisen koulutuksen erilaiset työvälineet.

Raha ei saa estää 2. asteen koulutusta

Ilman tutkintoa ja koulutusta vailla olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen vuoksi. Raha ei saa olla toisen asteen koulutuksen este.

Maksuton toinen aste vaatisi noin 100 milj. euroa rahaa

Mistä rahat eli noin 100 milj. euroa?

Helsingin päätöksessä kustannukset maksaa kaupunki. Tähän eivät varmasti kaikki kunnat ja kaupungit suostu. Kun mennään valtion kukkarolle, niin kysytäänkin, että mistä rahat voidaan ottaa.

Neljännes eli 25 milj. euroa tuosta tulee yksin Viking Line Oy:lle maksettavasta vuosittaisesta yritystuesta. Tuuliwatin tukipotti oli yli kaksinkertainen eli 66 milj. euroa. Eli jo näistä kahdesta tuesta saadaan maksuton toinen aste. Kaikkiaan yritystukia maksetaan 4 miljardia euroa. 11% tuista arvellaan olevan hyödyllisiä. (Lähde: Kauppalehti)

Yritysten, jopa valtionomisteisen Fortumin aggressiivisen verosuunnittelun (lue: veronkierron) vie satoja, ellei miljardeja verotuloja Suomesta. Lue IL 9.4.2018  Valtion omistajaohjauksesta vastaavalta toimitusministeri Mika Lintilältä (kesk) voisi kysyä: "Miksi näin?".


Kansalaisaloitteen kohtalo

Lue kansalaisaloitteen kohtalosta. Asia oli täysin Sivistysvaliokunnan tulkinnasta kiinni. Kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta ei etene. Eduskunnan sivistysvaliokunta torppasi muotovirheenä. ->

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala (kesk.) muistuttaa, että koulutuksen on oltava aina asuinpaikasta ja vanhempien varallisuudesta riippumatonta. Lue lisää->