keskiviikko 16. tammikuuta 2019

Kiusaamisessa kyse on vallasta

Kouvolan Sanomat 16.1.2019

Kiusaamista esiintyy lastentarhoista ministeriöihin asti. Kiusaamisesta pitäisi mediassa puhua sen oikealla nimellä eli valtapelinä.

Sysmäläisen rehtorin selitys "hutsahtavasta pukeutumisesta" kiusaamisen syynä osoittaa hänen tietämättömyytensä. Kiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Syy löydetään aina. Jos syytä ei ole, se keksitään.

Kiusaamisessa kyse on vallasta, vallan halusta ja valtapelistä. Tämä pitäisi kertoa ja opettaa kaikille lastentarhasta alkaen. Tarvitaan kiusattu astinlaudaksi omille valtapyrkimyksille. Surullista on, että tutkimusten mukaan kiusaaja myös saa valtaa kiusaamisellaan.

Kiusaaminen on johtamisongelma. Aina kun on järjestelmällisempää tai pitkäaikaisempaa kiusaamista, tulee katse kääntää johtoon. Onko se riittävän kyvykästä?

Sysmän yhtenäiskoulussa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2017 kyselyn perusteella erityisen paljon kiusaamista. Rehtorin lausunnoista ilmenee hänen vahvat asenneongelmansa sekä ymmärtämättömyys kiusaamisen teorioista. Ylen videohaastattelussa hän heittäytyy myös avuttomaksi, vaikka on koulun rehtori.

"Kiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa."

Ylen uutisoinnista ilmenee lisäksi se, miten vanhempien asema ja muut syyt vaikuttavat asioihin. Ongelma on siis kokonaisvaltaisempi Sysmän kunnassa, ei vain koulussa tapahtuva valtapeli.
Vallanhalua on aina ja siten kiusaaminen on ikuisuusongelma. Jatkuvilla ja oikeilla toimilla ongelman saa pidettyä aisoissa. Ikävintä on, että aikuisten joiden kuuluisi ottaa vastuu, eivät sitä tee.

Pekka Korpivaara
kansanedustajaehdokas (kok)
Kouvola

KS 16.1.2019 Kiusaamisessa kyse on vallasta 

Linkki: Iltalehti Ylen MOT selvitti koulukiusaamista Suomessa – sysmäläinen rehtori sanoo joidenkin 12-vuotiaiden näyttävän huorilta ja kerjäävän sillä huomiota

Linkki: ”Kiusaaminen ei ole koskaan kiusatun vika” – opetusministeri Grahn-Laasonen ärähti ja käynnisti selvityksen opettajien ja rehtorien toimista

Linkki: MOT soitti rehtoreille, joiden kouluissa on erityisen paljon kiusaamista

keskiviikko 26. joulukuuta 2018

Kouvolan taloutta paikataan rahastoja syömälläKouvolan kaupunginvaltuusto päätti (ma 17.12) äänestyksen jälkeen korjata talouttaan syömällä 34 miljoonan pääomarahaston vastoin rahaston sääntöjä. Toimenpide ei korjaa pysyvästi kuntamme talouden vinoumaa, eikä pakota kaupunginhallitusta tervehdyttämään taloutta. Muutaman vuoden päästä kaupunginhallitus ehdottanee Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myymistä KSS Energialle ja taas on talous pelastettu. Itse itselle myymällä petämme vaan itseämme.

"esitys purkaa pääomarahasto on vastuutonta taloudenhoitoa ja mahdollistaa kuralla olevan taloudenpidon jatkumisen"

Rahastoissa tai osakkeissa oleva raha houkuttaa päättäjiä vaalien lähestyessä. Istuuhan iso osa eduskuntaehdokkaista kaupunginhallituksen pöydän ääressä. On helpompi myydä perinnöt kuin laittaa talous kuntoon.

Edellisen kaupunginhallituksen aikana pääomarahaston käyttöä syömävelkaan pidettiin moraalisesti täysin tuomittavana. Nyt toimenpidettä pidetään jopa moraalisesti korkeana politiikkana.
Huonoa taloudenpitoa ei pidä hoitaa rahastoja tyhjentämällä, vaan talouden ja organisaation rakenteita korjaamalla. Tämä kaupunginhallituksen esitys purkaa pääomarahasto on vastuutonta taloudenhoitoa ja mahdollistaa kuralla olevan taloudenpidon jatkumisen.

Suomessa on vallinnut noususuhdanne jo muutamia vuosia ja tämän tulisi näkyä Kouvolassa talouden ylijäämänä, ei alijäämänä. Verotulot ovat kasvaneet Kouvolassa joka vuosi ja ovat henkeä kohti huomattavasti jopa Lahtea isommat. Tulevaisuudessa Kouvolan menot kasvavat Kymsoten myötä ja samaan aikaan valtionosuudet pienenevät. Mitä silloin myydään?

Kouvolan talouden kuntoon saaminen vaatisi poliitikoilta vahvaa selkärankaa. Kouvolassa päättäjät eivät ole vielä heränneet talousrealismiin. Tästä osoituksena on kaupunginhallituksen vastuuton esitys 1,35 miljoonan Manskin katoksien rakentamisesta.

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)

(Teksti julkaistu mielipidekirjoituksen KS nettilehdessä 25.12.2018)


Linkki: Kouvolan pääomarahaston säännöt

Linkki: Kouvolan kaupungin pääomarahaston lopettaminen

Pääomarahastoa ei ole tarkoitettu syötäväksi

torstai 13. joulukuuta 2018

Avoimuus on myrkkyä korruptiolle

Kari Kylliäinen otti (KS 10.12) rohkeasti kantaa korruptioon ja avoimuuden puutteeseen Kouvolan päätöksenteossa ja hallinnossa. Tarkastelemalla pelkästään päätöksiä mediasta ei saa oikeaa kuvaa korruption yleisyydestä ja laajuudesta Kouvolassa.

" Julkinen keskustelu on tärkeä osa demokratiaa ja valtuutettujen vaikutusmahdollisuuksia"

Kokemukseni kuntapäättäjänä tukee vahvasti Kari Kylliäisen näkemystä.  Kouvolassa hallinnon avoimuudessa ja päätöksien lainmukaisuudessa on menty huonompaan suuntaan. Korruption vastustaminen vaatii hallinnon osaamista, kokemusta päätöksenteosta ja rohkeutta puuttua väärinkäytöksiin.

Kokemattomien päättäjien mukaan tulo ei ole lisännyt päätösten avoimuutta, vaan on pikemminkin tuonut uusia korruption muotoja, joita ei aikaisemmin ole esiintynyt Kouvolassa. Esimerkkinä ovat taannehtivat päätökset, joilla maksatetaan itselle kokouspalkkiot, matka-, hotelli- ja kulukorvaukset. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat näin osallistuneet Pride-kulkueeseen, asuntomessuille, raveihin ja muihin kissanristiäisiin ilman etukäteen tehtyjä päätöksiä virallisesta osallistumisesta.

Toinen uusi ja kaikkien oikeusperiaatteiden vastainen käytäntö on siirtää päätösten tekeminen pieniin suljettuihin tilaisuuksiin, vaikka päätökset kuuluisi tehdä kaupunginhallituksessa. Näihin salassa tehtyihin päätöksiin ei pääse kiinni kuin ”poliittinen kerma”, eikä niistä tiedä mitään edes rivivaltuutetut. 

Kolmas, uusi hallintoomme pesiytynyt korruptio on tapa rajoittaa tiedon saantia. Päätös jätetään merkitsemättä pöytäkirjaan tai tulevista, tärkeistä päätöksistä ei tiedoteta. Näin tapahtui biojätelaitoksen myynnissä. Julkinen keskustelu on tärkeä osa demokratiaa ja valtuutettujen vaikutusmahdollisuuksia.

Edellisen kaupunginhallituksen aikana ei ollut tapana tehdä taannehtivia päätöksiä. Nyt kun ”kauniit ja rohkeat” päättäjät ovat tulleet mukaan, kukaan ei uskalla puutua väärinkäytöksiin. Monelle oma etu on tärkeämpi kuin kaupungin etu. Korruptio näkyy omien palkkioiden korotuksina, varapuheenjohtajien ja luottamustoimien määrän lisääntymisenä sekä edustusmenojen huimana Kiina-kasvuna.

Uusin vaatimus on saada kokouspalkkio jopa siitä, että valtuutettu on nimetty kyläkummiksi.  Edustuskäynneistä omaan kummikylään pitäisi saada sekä kokouspalkkiot että matkakustannukset. Näitä ikäviä esimerkkejä riittää.

Esimerkit kertovat korutonta kieltä hyvien veljien ja siskojen toiminnasta keskinäisen kehumisen kerhossa. Yhteistyökyvyn hokeminen mantran tavoin on korvannut avoimen ja eettisesti korkeatasoisen päätöksenteon.

Pekka Korpivaara

tiistai 27. marraskuuta 2018

Yhteistyöllä Kouvolalle miljoonien säästöjä ja elinvoimaa

Marita Toikka ei koskaan vienyt osakkeen ostoa kaupunginhallitukseen
Kouvola Sanomat kirjoitti (KS 7.11) miljoonasäästöistä, joista työterveyden kilpailutuksella saatiin aikaan. Miksi Kouvola kilpailutti hankinnan vastoin poliittista johtomme tahtoa?

Kouvolan kaupunki on hankkinut vuodesta 2011 asti ilman kilpailutusta kalliisti työntekijänsä työterveyspalvelut Kotkan kaupungin hallinnoimalta Kymijoen Työterveys liikelaitokselta ja myöhemmin yhtiömuotoiseksi muutetulta Kymijoen Työterveys Oy:ltä. Kouvola oli yhtiön ylivoimaisesti suurin käyttäjä ja maksaja vuonna 2017.

Arvioni, että maksamme noin miljoona euroa ylihintaa työterveyspalveluista, on vahvistunut palvelujen kilpailutuksen myötä. Tällä summalla olemme tukeneet vuosia Kotkan kaupungin taloutta.  Jos mukaan lasketaan Kymijoen Työterveyden lahjoittaminen, voidaan perustellusti sanoa, että Kouvola tuki Kotkan taloutta suoraan yhteensä seitsemällä miljoonalla eurolla viime- ja tänä vuonna.  Tälle rahalle emme saaneet siis mitään vastinetta, se oli puhdasta tulon siirtoa Kotkalle.

"Kouvolan kaupungin nykyisellä henkilömäärällä säästö olisi yli miljoona euroa"

Nykyinen kaupunginhallituksen konsernijaosto teki 9.10.2017 yksimielisen päätöksen, että Kouvolan Kaupunki ostaa yhden osakkeen Kymijoen Työterveys Oy:stä ja jatkaa kilpailuttamatta ylihinnoiteltujen  palvelujen ostamista yhtiöltä.   Kaupunginhallituksen tarkoitus oli jatkaa ylihinnoiteltujen ja kilpailuttamattomien palvelujen ostamista Kotkan yli 99 prosenttisesti omistamalta yhtiöltä.  Tähän päätökseen ei vaikuttanut edes asiasta pitämäni useat kiivaat valtuustopuheet.  Järjen ääni ei tavoittanut valtuutettuja, vaan puheeni kaikui kuuroille korville ja tyhjille seinille. Ehkä asia oli liian monimutkainen ja luvut liian suuria monen valtuutetun ymmärrettäväksi.

 "osakkeen ostaminen hankintalakia kiertämällä on laitonta ja moraalisesti yhtä tuomittavaa kuin veroparatiisien käyttö"

Kun muu ei auttanut vetosin julkisesti 8.11.2017 kaupunginjohtaja Marita Toikkaan, ettei hän vie konsernijaoston laitonta ja kallista päätöstä Kymijoen Työterveys Oy:n osakkeen ostamisesta kaupunginhallitukseen politikkojen tahdosta huolimatta.  Toikka juristina ja talousosaajana ymmärsi, että osakkeen ostaminen hankintalakia kiertämällä on laitonta ja moraalisesti yhtä tuomittavaa kuin veroparatiisien käyttö. Lisäksi päätös tulisi kaatumaan varmuudella hallinto-oikeudessa. 
 Poliitikkojen halusta ja painostuksesta huolimatta kaupunginjohtaja ei vienyt osakkeen ostopäätöstä eteenpäin, jolloin Kotkan oli pakko myydä kaappaamansa työterveysyhtiö Pihlajalinnalle. 

Kouvolan kaupungin nykyisellä henkilömäärällä säästö olisi yli miljoona euroa joka vuosi. Kymsoten myötä Kouvolan henkilöstömäärä romahtaa, mutta terveysmenot kokonaisuudessaan kasvavat. Marita Toikan ja minun hyvän yhteistyön ansiosta saamme tulevaisuudessa parempaa palvelua ja lisäksi säästämme kilpailutuksella reilusti yli puolimiljoonaa euroa joka vuosi. Ilman uutta kaupunginjohtajaamme ja hyvää yhteistyötämme tätä säästöä ei olisi saatu aikaan, vaan meno olisi jatkunut yhtä villinä kuin aikaisemminkin.  

        "yksittäinen valtuutettu voi asioihin vaikuttaa"

Voimme siis olla tyytyväisiä Marita Toikan yhteistyökykyyn ja tapaan johtaa kaupunkiamme. Yhteistyöni kaupunginjohtajan kanssa on mahdollistanut monien elinvoimaa vaikuttavien päätöksiin muuttamiseen tai niihin vaikuttamisen, oli sitten kyseessä lentotoiminta Utissa, mikroautorata, itärata, VT15 leventäminen tai junien ohjauskeskuksen puolustaminen Kouvolassa. Kaikissa näissä ja monissa muissa henkilökohtainen yhteistyö Marita Toikan kanssa on auttanut tuomaan säästöjä, työpaikkoja ja elinvoimaa Kouvolaan. 

Voimme olla tyytyväisiä kaupunginjohtajaamme, jonka kanssa on helppo tehdä tuloksellista yhteistyötä. Vieläkö joku väittää, ettei yksittäinen valtuutettu voi asioihin vaikuttaa?

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)
KouvolaPK.lehdessä 14.11.2018 ollut kirjoitus 
perjantai 23. marraskuuta 2018

Biojätelaitoksen myymisestä ei ole kerrottu avoimesti


Kouvolan Vesi Oy on myymässä Biojätelaitostaan. Myynnissä sinällään ei ole mitään ihmeellistä, mutta toimintatavassa sitäkin enemmän. Yleensä isoista ja jopa hyvin pienistä asioista on kunnassa tapana tiedottaa asukkaille. Normaalisti asioista käydään poliittisella tasolla keskusteluja sekä pidetään iltakouluja,  ja valtuustoryhmät ottavat niihin kantaa.

      "Kuntademokratian perusta on avoimuus ja julkisuus"

Kouvolan Veden päätös myydä Mäkikylän biokaasulaitos kiinteistöineen sekä kaasu- ja prosessilaitteineen tuli tarkastuslautakunnalle yllätyksenä yritysvierailun aikana. Asiasta ei ollut kuullut edes kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, joka sentään osallistuu kaupunginhallituksen kokouksiin.

Kouvolan Vesi Oy on yritys, jota koskee Vesihuoltolaki. Tämä laki velvoittaa jäteveden käsittelyyn liittyvän tiedottamisen hoitamista, kuten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. 

Julkisuuslaissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta julkisten varojen käytössä.  Tarkoituksena on myös yksilöille ja yhteisöille antaa mahdollisuus valvoa julkisten varojen käyttöä. Miten tämä toteutuu, jos eivät edes valtuutetut ole kuulleet yli 6,8 milj. euroa maksaneen biolaitoksen myyntiin laittamisesta?

Kuntademokratian perusta on avoimuus ja julkisuus. Niiden puuttumisen voi jokainen havaita perehtymällä kehittyvien maiden ongelmiin, korruptioon ja kehityksen esteisiin. Kouvolalaisten tulisi saada paremmin tietoa kuntalaisia ja ympäristöä koskettavista päätöksistä jo valmisteluvaiheessa, jotta heillä olisi mahdollisuus aidosti vaikuttaa päätöksiin.

Pekka Korpivaara, kaupunginvaltuutettu (kok.), Kouvola


Lukijalta KS 26.11.2018: Biojätelaitoksen myymisestä ei ole kerrottu avoimesti

Lukijalta 27.11.2018: Biojätelaitoksen myynnistä on tiedotettu avoimesti

Lisää kuvateksti
KS 26.11.2018
KS 27.11.2018 vastine Pekka KOrpivaaran yleisönosastokirjoitukseen.


Pekka korpivaaran vastine Timo Kyntäjälle ja Tuukka Forsellilletorstai 22. marraskuuta 2018

Kouvola kurittaa yrittäjiään

Kouvola kertoo (KS 19.11) tekevänsä hankintoja paikallisuus edellä. Kuitenkin jo samana iltana kaupunginhallitus kuritti lausunnollaan paikallisia yrittäjiä ja suosittelee energiajätteen kuljetuksien monopolisointia.  Lopullisen päätöksen asiassa tekee Kymen jätelautakunta, mutta Kouvolan lausunnolla on tärkein merkitys. Kouvolan lausunto tarkoittaa käytännössä sitä, että Kouvola sosialisoi pakkaus- ja energiajätteen keräysjärjestelmän. Nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä energiajätteen kuljetus toimii hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Kouvolassa on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Alueellamme toimivat kuljetusyrittäjät kannattavat yksimielisesti nykyistä kiinteistöhaltijan järjestämää energiajätteen kuljetusta. Suomesta löytyy hyvä esimerkki kartonkikeräyksen kunnallistamisesta. Asukkaan hinta palvelulle nousi 30 %, vaikka kuljetukset voitti sama yritys, jolta palvelut oli ennenkin ostettu. Tätäkö haluamme?

"Kouvolan lausunto tarkoittaa käytännössä sitä, että Kouvola sosialisoi pakkaus- ja energiajätteen keräysjärjestelmän"

Keskitetyssä kuntamonopolissa pienemmät yritykset tulevat kilpailutuksessa häviämään urakat, koska kaluston määrä ei mahdollista osallistumista laajoihin kilpailutuksiin, jolloin jätehuollon kustannukset nousevat. Kouvolassa energiajätteen kuljetuksessa operoi jo nyt myös kunnallinen jätehuoltoyhtiö Kymenlaakson Jäte Oy, jolloin yrityksillä on monopoli jätteenkäsittelyn lisäksi myös kuljetuksiin. Yhtiö voi jäteaseman omistajana helposti hankkia monopoliaseman myös kuljetuksissa subventoimalla kuljetuksia jätemaksuilla.  Kouvolan ei tule siirtyä monopoliyhtiön  järjestämään pakkaus- ja energia jätteiden kuljetuksiin.

Kouvolan tulisi kannustaa paikallisia yrittäjiä ja työnantajia investoimaan tulevaisuuteen sekä edistää alueen elinkeinotoimintaa ja asukkaiden etua. Kouvolan kaupunginhallituksen lausunto tulisi olla yrittäjyyttä suosiva eikä kustannuksia lisäävää. Kouvolan tulisi lausunnollaan edistää ja tukea elinkeinotoimintaa ja asukkaiden etua, eikä rakentaa kunnallisia monopoleja.

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu
Kouvola 
Pk 28.11.2018
Kaupunginvaltuutettu (kok)

keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Malmin lentokenttäalueen toiminnot Kouvolaan

Sveitsistä hankittuja Hawk harjoituskone Utissa 17.5.2018


Kouvolan tulisi aloittaa pikaisesti neuvottelut puolustusvoimien kanssa Utin lentokentän pohjois-puolen kaavoittamiseksi lentotoimintaa tukevaksi teollisuusalueeksi.  Malmin lentokentän kaavoittamista vastustaneet valitukset on juuri lopullisesti hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Malmin lentokenttä alueella toimivat viranomaiset ja kymmenet yritykset työllistävät noin 500 henkilöä suoranaisesti.  Alue työllistäisi vielä enemmin, jos ei alueen rakennuskielto olisi estänyt yritysten mahdollisuuksia laajentaa toimintojaan ja investointeja kentällä.

Lentoliikenteen STATFOR-ennuste esittää Suomen lentoliikenteelle kasvavan 1.7- 2.2 kertaiseksi nykyisestä vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Helsinki-Vantaan laajennettukin kapasiteetti täyttyy, vaikka Malmia ei suljettaisi eikä yksikään pääkaupunkiseutua palvelevan lentokone käyttäisi sitä.

Ilmailualan nopeaa kasvua tulisi hyödyntää myös meillä "

Kouvolan tulisi ottaa osa lentoliikenteen kasvusta. Logistiikka paikkakuntana lähellä Helsinkiä Kouvola sopii hyvin ilmailua palveleville ja sitä tukeville yrityksille. Ilmailualalla nopeaa kasvua tulisi hyödyntää myös meillä.  Pyhtäälle rakennetaan jo yksityistä lentokenttää ja Mänttä-Vilppulan Kaupunki hyväksyi juuri kaksi esisopimusta, joilla kaupunki ostaa kiinteistöjä yli kolmella miljoonalla eurolla ensi vuonna lentokenttää varten. Mäntässä uudella lentokenttäkaavalla arvioidaan syntyvän noin 115 kpl uusia työpaikkoja. 

Olen jo vuonna 2016 esittänyt laajan toimintasuunnitelman Kouvolan kaupungille Utin kehittämiseksi. Utin kehittämiseen ei ole ollut poliittista halua. Vasta muutama vuosi sitten kaupunginhallitus jopa lausunnossaan halusi vähentää lentotoimintaa Utissa, jonka johdosta jouduin jättämään päätöksestä eriävän mielipiteen.  Utista olisi mahdollista tehdä riskittä nopeasti ja edullisesti Kouvolalle uusi Nokia, jos vaan halua ja tahtoa riittäisi.

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)
Kouvola

KS 20.11.2018 Lukijalta: Malmin lentokentän toiminnot Uttiin

Pekka Korpivaaran yleisönosastokirjoitus KS 21.11.2018i
Kommentteja kirjoituksesta