lauantai 31. maaliskuuta 2018

Kimolan kanavasta luovuttava
Kimolan kanavan rahoituspäätös tulee harkita uudelleen. Kouvolan osuus kanavahankkeessa piti alun perin olla 1,8 miljoonaa euroa.  Kuitenkin jo hankevaiheessa summa kasvoi 2,7 miljoonaan euroon. Tällä hetkellä kanavan kustannukset ovat jo kasvaneet Kouvolan osalta 5,7 miljoonaan euroon.

Hankesuunnitelman alkuperäinen 9 miljoonan euron kustannusarvio on siis kasvanut yli kaksinkertaiseksi eli 20,8 miljoonaan euroon. Lisäksi rakentamisen aikana mahdollisesti esiin tulevat seikat voivat nostaa kokonaiskustannuksia vielä huomattavasti.

Suurin ongelma ei ole edes kasvaneet rakennuskustannukset, vaan käyttö- ja kunnossapitokustannukset, jotka jäävät Kouvolan kustannettaviksi. Nämä kustannukset voivat olla huomattavia vuosittain. 

Kouvolan osuus Kimolan kanavasta 5,7 milj. euroa. Lisäksi vuosittaiset käyttökustannukset.

Kouvola lienee Suomessa ainoa kunta, joka on sitoutunut kustantamaan periaatteessa valtiolle kuuluvan vesiliikenneväylän kunnossapitoa.

Kouvolan tulisikin luopua kanavahankkeesta ja panostaa rahat paremmin aluettamme elinvoimaa lisääviin ja hyödyntäviin hankkeisiin.

KS 31.3.2018 Hakusanat: Kouvola, Kimolan kanava, vesiliikenneväylä


Kimolan kanavan rakentamista nykyhinnoilla vastustaa yli 60% gallubin mukaan!Kimolan kanavan rakentamista vastustaa yli 60% KS:n lukijoista.

Linkki: Kimolan kanava: kS 17.4.2018 Rakennetaanko vai ei? — Äänestä ja kerro mielipiteesi

Lukijalta: Äärettömän kalliit sulutukset odottavat — Lukija vertailee Kimolan kanavan rakentamisen ja liikennöinnin kustannuksia

Kimolan kanavan rakentamiskustannukset ovat nousseet.
Tässä muutamia vuosina 2016—2017 toteutuneita sulutusmääriä. Nämä perustuvat liikenneviraston aineistoon: Kuopio—Iisalmi noin 400 sulutusta vuodessa, Kuopio—Syväri noin 600 ja Joensuusta Pieliselle noin 400.
Kaikki ovat suuren Saimaan vesistön latvavesiä. Kymijoen vesistön yläpäässä Keitele—Iisvesi noin 600 sulutusta vuodessa, Pielavedelle saakka noin 300. Kalkkisissa sulutuksia on noin 2 300 vuodessa, mutta suurin osa liikenteestä kohdistuu Heinolaan.
Heinolasta Vuolenkoskelle reitti on hieno, mutta mikä houkuttaisi siitä eteenpäin? Suunnitellulla kanavalla Vuolenkoskelta Voikkaalle voisi yllä olevien tilastojen perusteella olla arviolta 500 sulutusta vuodessa.
Jos rakennuskustannukset olisivat 20,8 miljoonaa euroa, poistoaika 50 vuotta, korkokanta 3 prosenttia ja vuosittaiset ylläpitokustannukset 100 000 euroa, yhden sulutuksen hinnaksi tulisi huimat 1 650 euroa! Vaikka sulutuksia olisi tuhat vuodessa, kertasulutuksen hinta olisi yli 800 euroa.
Kanavan rakentaminen avaa aivan liian pienen lisän vesireittiin. Kun veneilykausi kestää käytännössä kesäkuun alusta elokuun puoliväliin, yrittäjät tuskin uskaltavat investoida palveluihin. Tykkimäkeen, Veturiin ja kertaluontoisille asuntomessuille veneilijöitä on turha havitella.
Rakentamisessa ovat riskinä sortumat, jollainen tapahtui alkuperäisen kanavan rakentamisessa.
Sataman rakentaminen maksaa sekin. Rahaa ei pidä haaskata yhdelle harrastajaryhmälle. Tärkeämpiäkin kohteita rahalle olisi. Nyt pitää ryhdikkäästi hylätä Kimolan kanavahanke.
Timo Suominen, Eurajoki

keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Poksin ruuhkat itse aiheutettuja

Ritva Sorvali ihmetteli kirjoituksessaan (KS 25.3) miksi Kouvolan väkimäärä vähenee? Väkimäärän kehitys on monen asian summa, mutta osa syy väestökehitykseen löytyy valtuutettujen asenteista ja Kouvolan omista päätöksistä.

Väkimäärä vähenee silloin kun työpaikat vähenee.  Ruuhkat PoKSissa ovat nykyisen kaupunginhallituksen tekemien päätöksien seurauksia.  Nykyinen kaupunginhallitus pudotti viime vuoden lopulla vuodepaikat 165 paikasta 115 paikkaan Carean siirtosopimuksella. Samalla luotiin pohja työpaikkojen siirtymiselle Kotkaan ja Haminaan, Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskukseen.

Taistelua Kouvolassa olevista vuodepaikkoista käytiin koko viime valtuustokausi. Edellisen kaupunginhallituksen enemmistön kanssa emme suostuneet vähentämään vuodepaikkoja. Nyt kaikki tuo työ terveyskeskuksen vuodeosastojen nro 2, 4 ja 6 puolustamiseksi tuntuu olleen turhaa. 

Uusi kaupunginhallitus ei vuodepaikkoja halunnut säilyttää, vaan hyväksyi vähennykset 4.12.2017 pidetyssä kokouksessa samalla, kun se hyväksyi sairaanhoidon siirtosopimuksen Carean kanssa.

Asiantuntijoiden arviot, etteivät edes entiset vuodepaikkamäärät tule riittämään Kouvolassa, ovat kaikuneet kuuroille korville. Seuraukset vuodepaikka vähennyksistä eivät ole voineet tulla päättäjille yllätyksinä, koska aiempi isompi vuodepaikkamäärä oli jo riittämätön.

Jonot PoKS:ssa ovat Kouvolan tekemien huonojen sopimusten syytä. Miksi Kouvola hyväksyi noin alhaisen vuodepaikkojen määrän? Nyt kouvolalaisia potilaita hoidetaan ympäri maakuntaa.  Ritva Sorvali toivoi, että Kouvolasta löytyy sellaisia edunvalvojia, jotka puhuvat ja äänestävät eri tilanteissa Kouvolan palvelujen säilymisen puolesta. Tästä olemme samaa mieltä.

Pekka Korpivaara

Kaupunginvaltuutettu (kok)

KS 28.3.2018
Linkki: Poksin ruuhkat itse aiheutettuja KS 28.3.2018
Linkki: Ritva Sorvali KS 25.3.2018 Väestökadon torjunnassa siirryttävä odottamisesta tekemiseen


Ritva Sorvalin kirjoitus KS 25.03.2018

sunnuntai 25. maaliskuuta 2018

Sote-palvelut kolmeen liikelaitokseen

Kouvolan tulisi vaatia Kymenlaakson sote-palvelujen tuottamista kolmen maakunnallisen liikelaitoksen mallilla. Tämä muutos pitää tehdä ”Carean” perussopimuksen uusimisen yhteydessä.

Kaksi vuotta sitten Kouvolan päättäjät vannoivat oman itsenäisen terveydenhoidon puolesta. Nyt se olisi mahdollista toteuttaa perustamalla maakuntahallintoon maakunnalliset liikelaitokset.

Sote-palvelut tulisi tuottaa maakunnassa kolmessa liikelaitoksessa. Erikoissairaanhoito tuotettaisiin yhdessä maakunnallisessa liikelaitoksessa ja se hoitaisi erikoissairaanhoidon ja päivystyksen koko maakunnan alueella. Kouvolan ja Etelä-Kymenlaaksoon sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymän liikelaitokset tuottaisivat muut sote-palvelut omilla alueillaan.  

Liikelaitoksien hallitukset valittaisiin omilta alueiltaan, jolloin päätöksenteko ja palvelut säilyvät Kouvolassa. Toiminta on kustannustehokasta eikä rahat, palvelut ja hallinto valu Kotkan alueelle. Lisäksi erilliset liikelaitokset niin Kouvolassa kuin Etelä-Kymenlaaksossa huomioisivat paremmin paikallisten asukkaiden tarpeet. Matkat sote-palveluihin säilyvät lyhyinä.

Nyt suunnitellussa mallissa tukipalvelut, arvioinnit yms. siirtyvät pois Kouvolasta. Jopa päätösvalta siitä, mitä palveluja annetaan ja missä, siirtyy Etelä-Kymenlaakson päättäjille.

Kouvolan edunvalvonta on ollut Careassa surkeaa ja siksi Kouvolaa on viety kuin pässiä narussa! Nyt kaupunginhallituksella on näytön paikka Kouvolan sote-palvelujen säilyttämiseksi.

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)
Poliisien määrärahoja ei ole vähennettyToisin kuin Sheikki Laakso kirjoituksessaan (PK 21.3) väittää poliisien määrärahoja ei ole lyöty kiinni tai edes vähennetty. Myöskään raskaan kaluston valvonnan kehityksessä ei ole tapahtunut romahtamista, sillä valvonnan vähentymiset ilmoitetaan aina Pora-raportin tavoitteista. Nämä luvut eivät kerro todellisesta valvontamäärän kehityksestä yhtään mitään. 

Poliisihallinnon määrärahat talousarviossa vuonna 2017 oli noin 745 miljoonaa euroa ja vuodelle 2018 on varattu 761 miljoonaa euroa eli yli 2% lisäys. Onko valtio siis lyönyt rahahanat kiinni tai tehnyt säästöjä, jos määrärahoja lisätään 2% vuosittain aikana, jolloin inflaatio on lähes nolla?

Vastoin yleistä käsitystä poliisin määrärahoja ei olla viime vuosina leikattu, vaan niihin on tehty tasokorotuksia jotka ylittävät kustannustason nousun. Vuonna 2005 poliisin määräraha budjetissa oli 557 miljoonaa euroa  ja nyt siis 761 milj.€. Poliisien määrärahat ovat siis kasvaneet yli 100 miljoonaa euroa tänä aikana. Tästä huolimatta poliiseja oli kymmenen vuotta sitten enemmän kuin nyt. Poliisin henkilöstön kokonaismäärä on silti noussut, koska valtakunnallisten toimijoiden resursseja on lisätty saman aikaan kuin poliisien määrä on pienentynyt.

Rahoituksen jakautumisessa onkin tapahtunut muutos. Poliisien lisääntyneet määrärahat on käytetty holtittomasti poliisien ylimmän johdon palkkauksiin ja palkankorotuksiin yms. lisäyksiin. Vasta muutamia vuosia sitten Poliisihallituksessa työskenteli noin 178 henkilöä, nyt lähes 300 eli toistasataa enemmin kuin aikaisemmin. 

Nykyisellä Poliisin konsernijohdolla pystyisi johtamaan 70 000 henkilön organisaation. Poliisin henkilöstöä on kuitenkin noin 7 000. Poliisin keskusjohtoista poliisihallintoa tulisikin keventää ja siirtää päätöksentekoa ja poliiseja enemmin maakuntiin.

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)
sunnuntai 11. maaliskuuta 2018

Islamin osuutta terrorismissa peitellään

Asko U. Huuhtanen perustelee (KS 2.3) syitä terrorismille. Aina löydetään syy islamilaiselle terrorismille. Milloin se on köyhyys, milloin se on syrjäytyneisyys, milloin se on mielisairaudesta johtuvaa, milloin se länsimaiden sorrosta, milloin syy löytyy Lähi-Idästä tai länsimaista jne. Syy ei ole koskaan islamin uskossa. Tällä kertaa se on patoutuneessa seksuaalisessa ahdistuksessa. Todellisuudessa terrorismi on uskonsotaa vääräuskoisia vastaan. 
Kirjoittaja kieltää islamin osuuden terrorismiin. Kuitenkin lähes kaikki se, mitä me kutsumme terrorismiksi, voidaan selittää pelkällä Koraanin opetuksella.
Jotkut imaamit opettavat jopa moskeijoissa, kuinka monella eri tavalla voit piestä oman vaimosi ja miten naisia saa seksuaalisesti kohdella ja että raiskaus ja tappaminen on sallittua Koraanin mukaan, kun se kohdistuu vääräuskoiseen jne. Raiskaustuomiot koetaan usein muslimiyhteisössä maallistuneen lännen terrorismina islamia vastaan, joka vaan lisää vihaa länsimaisia arvoja kohtaan.
Afganistanissa Kabulin naistenvankilassa näin räikeimmillään naisen aseman islamilaisessa yhteiskunnassa. Naisten kohtaamat tuomiot ja kauheudet vankilassa pohjautuvan lähes puhtaasti uskontoon. Niistä kauheuksista ei edes Suomessa voi totuudenmukaisesti kertoa, koska kauheudet ovat sitä luokkaa, ettei niitä täällä kukaan uskottaisi, vaan kertoja leimattaisiin valehtelijaksi ja kertomukset kuitattaisiin satuina.
Suomessa ei voi islamista ja terrorismista puhua valehtelematta ja kaunistelematta tai saa yleisöltä ja oikeuslaitokselta samoin perustein julkisen ”kivitystuomion” kuin raiskattu nainen Kabulissa.

Pekka Korpivaara
kaupunginvaltuutettu (kok)
Kouvola


Pekka Korpivaaran kirjoitus Islamista KS 11.4.2018Milloin syy on mikäkin, koskaan ei kuitenkaan uskonto

Ks 3.3.2018 Lukijakirjoitus terrorismin syistä.


Linkki: Kymen Sanomat mielipidekirjoitus 2.3.2018 "Terrorismin taustalla seksuaalista ahdistusta

Liite: KS 11.3.2018 mielipidekirjoitustorstai 8. maaliskuuta 2018

Sote- ja maakuntauudistus kallis ja haitallinen


Kouvola on koko sote- ja maakuntauudistuksen suurin häviäjä sekä maksaja Suomessa.  Maakunta-uudistuksen esivalmistelukulut tänä vuonna maakunnassamme ovat noin 1,9 miljoonaa. Tämän päälle tulevat vielä Kouvolan kaupungin sote-valmisteluun osallistuvien henkilöiden työaikakustannukset, joista ei ole kenelläkään tarkkaa tietoa.  Vaikka valtionhallinto maksaakin osan kuluista, jää silti kunnille merkittävä osuus maksuista. Näiden kustannusten päälle tulevat vielä maakunnan tietohallinnon perustamisprojektin valmistelu ja suunnittelu kulut. Niiden on arvioitu maksavan pelkästään tammi-toukokuun aikana 833 730 euroa. Tämä summa siis viidessä kuukaudessa.

Kymenlaaksossa menetämme maakuntauudistuksessa vuodesta 2025 lähtien valtionosuuksia 91 €/asukas. Vuodesta 2022 lähtien on Kouvolan pysyvä laskennallinen veroäyrinkorotus maakuntahallinnon takia 0,2%, vaikka maakunnasta ei aiheutuisi ylimääräisiä lisäkustannuksia.  Todelliseksi nousupaineeksi arvioidaan yli prosenttia, koska byrokratia ja matkakustannukset aiheuttavat Kouvolalle miljoonien lisäkustannukset. Pelkästään tehottomasta erikoissairaanhoidosta aiheutuvat lisäkustannukset ovat miljoonia tai kymmeniä miljoonia Kouvolalle. Nämä lisäkustannukset näkyvät myös potilaille kohonneina maksuina.

Maakuntauudistus vie päätöksentekoa kauemmas ihmisistä sekä monimutkaistaa ja paisuttaa julkista sektoria. Todellinen määräysvalta pysyy ministeriöissä ja eduskunnassa. Sote-maakuntamalli siis vain lisää byrokratiaa ja huonontaa ja monimutkaistaa ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarkoitus on ollut alun perin parantaa palveluja. Koko sote- ja maakuntauudistus tulisi kaataa eduskunnassa. Alueellinen tasa-arvo ja päätösvalta tulisi olla sote-ratkaisua ohjaava tavoite Kymenlaaksossa, eikä kaikkien toimintojen siirtäminen Etelä-Kymenlaaksoon. Valitettavasti tätä kehitystä ajavat niin alueemme kansanedustajat kuin osa kuntapäättäjistämme. Ylimmät päättäjämme eduskunnassa ovat ajaneet vain omia etujaan maakuntauudistuksen varjolla. 

Maakuntauudistus tulisikin pysäyttää ja valmistella uudistus vastuukuntamallin pohjalle.  Kouvola ei ansaitse tällaista kohtelua valtiovallan taholta.

Pekka Korpivaaratiistai 30. tammikuuta 2018

Kotkalle ja Kouvolalle yhteinen työterveysyritys

KS 30.1.2018 yleisönosastokirjoitus

Kotkalle ja Kouvolalle yhteinen työterveysyritys


Kymenlaakson kuntien tulee siirtää työterveyspalvelut yhteisesti hallinnoituun maakunnan omistamaan yhtiöön. Kymijoen Työterveys Oy:n myyntiä ei tule hyväksyä. Kymenlaakson kuntien tulisi tehdä yhtiöstä kuntien yhteisesti omistama yhtiö, jonka osakkaana olisivat kaikki Kymenlaakson kunnat väkiluvun mukaan.

Yhteistyöllä on pitkät perinteet. Kotka, Hamina ja Kouvola ovat yhteistyössä hankkineet tarvittavat työterveyspalvelut jo vuodesta 2012 asti yhteisesti johdetulta Kymijoen Työterveyden liikelaitokselta, jolloin myös mukaan tulleiden kuntien henkilöstö siirtyi Kotkan liikelaitoksen palvelukseen. Myöhemmin mukaan on tullut muitakin kuntia. Johtosäännöllä ja yhteistoimintasopimuksella on hallinnoitu yhteisesti kuntien työntekijöiden työterveyttä kaikkien eduksi. Nyt tämä kaikkia kuntia hyödyttävä yhteistyö uhkaa kaatua Kymijoen Työterveys Oy:n myymiseen pörssiyhtiö Pihlajalinnalle.

Yhteisen yhtiön tuomat edut ovat kiistattomat. Rahat säilyvät maakunnassa, osingot tulevat kuntalaisten hyödyksi. Tulevan maakunnan työntekijät kyettäisiin hoitamaan omassa, kuntien yhteisesti hallinnoimassa yhtiössä. Tässä järjestelyssä kaikki maakunnan asukkaat olisivat voittajia. Myös rahat ja työpaikat säilyisivät maakunnassamme paremmin kuin nyt suunnitellulla kaupalla. Pitkällä aikavälillä osinkotuotot olisivat suuremmat kuin myynnistä saatavat tulot. Tällä järjestelyllä kunnat säästäisivät myös kalliit ja monimutkaiset hankintakilpailutukset, koska yhtiö olisi aito in-house-yhtiö ja voisimme helposti hankkia yhtiön tukipalvelut oman maakuntamme alueelta. Yhteistyössä on maakunnan voima!

Pekka Korpivaara, valtuutettu (kok.), Kouvola
Pentti Tiusanen, valtuutettu (vas.), Kotka

keskiviikko 24. tammikuuta 2018

Oikeusministeri Häkkänen on mies paikallaan


Häkkänen vie Nissisen irtisanomisen hallitukseen tortaina 24.1.2018


"Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan hallitus päättää valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen irtisanomisesta huomenna torstaina."
Kauppalehti uutisoi, että Oikeusministeriö tiedotti aamulla esittävänsä, että valtioneuvosto erottaisi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen.
Taustalla on Nissisen joulukuussa saama tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta, jonka jälkeen oikeusministeriö käynnisti virkamiesoikeudellisen harkinnan. Kokonaisharkinnan perusteella oikeusministeriö on päätynyt esittämään irtisanomista.
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) vahvistaa Twitterissä, että hän vie asian valtioneuvoston huomiseen istuntoon.
"Olen huolellisen kokonaisharkinnan jälkeen tänään päättänyt käynnistää valtakunnansyyttäjän irtisanomisprosessin. Valtioneuvosto tekee esitykseni pohjalta ratkaisun irtisanomisesta torstaina. Kommentoin päätöksen perusteluja laajemmin huomenna valtioneuvoston istunnon jälkeen", Häkkänen toteaa."
Yllä oleva lainattu Kauppalehdestä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen ottaa rohkeasti kantaa asiaan kuten pitääkin. Moraalisesti tämä päätös on hieno osoitus moraalisesti korkeasta politiikasta.

Kauppalehti uutisoi 23.1.2018 Häkkäsen rohkeasta ja asiallisesta toiminnasta!HÄKKÄNEN EROTTU VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN 25.1.2018 (valtioneuvosto muodollisesti)


tiistai 23. tammikuuta 2018

Kari Kylliäinen: Mikään ei ole muuttunut

KoSa 22.1.2018 Kari Kylliäinen - Mikään ei ole muuttunut - eikä taida muuttua!

Kannattaa lukea Kylliäisen mielipidekirjoitus. Varsin hyvä huomio:
Kouvolan nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 ja nyt sitä ollaan Harri Helmisen ”mahtikäskyllä” ja kiireellä tekemässä uusiksi – miksi? Asiaa käsiteltiin muun muassa 13.11.2017 lounaspalaverissa, jossa oli kahdeksantoista henkilöä – kolme viranhaltijaa ja 15 valtuutettua, jossa tehtiin päätöksiä uudesta  kaupungin hallintosääntöluonnoksesta, joka tulee voimaan 2018. kyseinen. Muistio ei ole kaikkien viranhaltijoiden ja valtuutettujen käytettävissä – miksi? 

KoSa 22.1.2018 Kari Kylliäisen mielipidekirjoitus (Pekka Korpivaaran blogi)

KoSa 22.1.2018 Kari Kylliäisen mielipidekirjoitus

perjantai 19. tammikuuta 2018

Hallintosääntömuutos romuttaa demokratiaa


Hallintisääntömuutos romuttaa demokratiaa

Kouvolassa on tekeillä uusi hallintosääntö. Hallintosäännöllä ei tulisi luoda organisaatiota, vaan organisaatiolle tulisi luoda hallintosääntö. Nyt teemme hallintosäännön, jolle luomme organisaation.
Tämä hallintosääntöehdotus sisältää pelkästään demokratiaa vähentäviä muutoksia, luottamushenkilöiden palkkiovirkoja ja -korotuksia sekä uusia kalliita johtajanimityksiä.

Korotukset tehdään ”vanhaa” hallintosääntöä muuttamalla. Kouvolan ”vanha” hallintosääntö ehtii olla noin kuusi kuukautta voimassa, ennen tämä ehdotetun hallintosäännön tuloa.
Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle uusi palkkiosääntö tuo 6 800 euron kuukausipalkan kokopäiväisenä ja 3400 euroa puolipäiväisenä. Käytännössä maksaisimme merkittävää vuosipalkkaa kummallekin puheenjohtajalle tänä aikana, kun kunnan talous on alijäämäinen.

 Hallintokulujen kasvattaminen tilanteessa, jossa sote-uudistus vie lähes 60% kuntien tehtävistä ja rahoista, on vaikea ymmärtää. Lisäksi maakuntahallinnon kasvavat kulut lisäävät kuntamme menoja vielä entisestään.

Uudella hallintosäännöllä perustetaan ”alueparlamentit”, joilla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Kaupunginhallitus valitsee tulevaisuudessa alueparlamentin jäsenet samoin poliittisin perustein kuin muutkin luottamuselimet. Poliittisen elimen tekemät valinnat ovat aina poliittisia, vaikka moni valtuutettu ei sitä myönnäkään. Voi vain ihmetellä esitystä siirtää valtaa, rahaa ja päätöksiä ei demokraattisesti valittaville ”palkkioparlamenteille”.

Aikaisemmin Kouvolassa on käyty ensin kädenvääntöä organisaatiomuutoksista ja sen perusteella uusittu hallintosääntö. Tämä on taannut, ettei hallintosäännöstä ole juuri tarvinnut äänestää. Nyt käsittelemme käytännössä sekä henkilöstölisäyksiä että palkkiokorotuksia valtuustossa, emme niinkään hallintosääntöä. Tämä takaa ”värikkään” valtuustoistunnon, kun muutoksia hallintosääntöön käsitellään tai sitten tarvitaan puoluekuria, jolla valtuutettujen oikeutta ottaa pohjaesitykseen kantaa rajoitetaan.

Luottamushenkilöiltä voisi odottaa tässä taloudellisessa tilanteessa jonkinlaista yhteiskuntavastuuta omien palkkioiden nostamisen sijasta.

Marjatta Nykänen (kok.)
Pekka Korpivaara (kok.)
Kaupunginvaltuutettuja

Pekka Korpivaaran ja Marjatta Nykäsen yhteinen mielipidekirjoitus julkaistiin mm PK-lehdessä 24.1.2018, Valkealan Sanomissa, Elimäen Sanomissa jne.

Valkealan Sanomat ja Elimäen Sanomat mm julkaisivat kirjoituksen.
Linkki: PK-lukijakirjoitus PK-lehdessä 24-1.2018 sivu 6

Linkki: KS lukijakirjoitus 29.1.2018


maanantai 15. tammikuuta 2018

Hallintosääntöehdotus kuntalain vastainen

Kouvolan kaupungin hallintosääntöehdotus on kuntalain vastainen. Kuntalaissa sanotaan selvästi (§33), että vain valtuusto voi päättää kunnanhallituksen puheenjohtajan toimimisesta päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä.

Huolimatta kuntalaista Kouvolassa ollaan ajamassa lainvastaista hallintosäännön määräystä, vaikka tiedetään, että se on lainvastainen. Kinnon hallituksen kokoonpanon lainvastaisuus ei huolestuttanut päättäjiä, ennen kuin Kouvolan Sanomat asiasta kirjoitti. Toistuuko sama hallintosäännön kohdalla?

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)

Kuntalaista (419/2015) kuvakaappaus alla

Kouvolan kaupunki ei halua noudattaa kuntalakia vaan on siirtämässä puheenjohtajan koko- tai osaikaista tointa kaupunginhallituksen päätettäviin asioihin

sunnuntai 14. tammikuuta 2018

Onko tämä rehtiä ja asiallista keskustelua Harri Helmiseltä?

Ohessa suora kopio sähköpostistani, jonka sain KS:n (11.1.2018) julkaistua mielipidekirjoitukseni  (Mistä Kaupungihallituksen puheenjohtajan palkka otetaan?) sekä vastaukseni siihen.

Harri Helmisen sähköpostin laajuuden takia kyseessä on selkeä joukkopostitus ja  joukkopostitus on aina julkista viestintää. 

Omat vastaukseni violetilla, musta teksti Helmisen alkuperäinen sähköposti. -----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Korpivaara Pekka 
Lähetetty: sunnuntai 14. tammikuuta 2018 9.24
Vastaanottaja: 'Harri Helminen' <harri.helminen@kymenlaakso.fi>; Leppänen Jouko <Jouko.Leppanen@kouvola.fi>; Heikari Jani <jani.heikari@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@eduskunta.fi>; Seppälä Topi <Topi.Seppala@kouvola.fi>; Karvonen Tapio <Tapio.Karvonen@kouvola.fi>; Kasurinen Outi <Outi.Kasurinen@kouvola.fi>; Werning Paula <Paula.Werning@kouvola.fi>; Huhtala Juha <juha.huhtala@kouvola.fi>; Nyberg Jukka <Jukka.Nyberg@kouvola.fi>; Jokiranta Kimmo <Kimmo.Jokiranta@kouvola.fi>; Smeds Sakari <Sakari.Smeds@kouvola.fi>; Suninen Jouni <Jouni.Suninen@kouvola.fi>; Spies Kaisa <Kaisa.Spies@kouvola.fi>; Witting Miia <miia.witting@kouvola.fi>; Kaunisto Ville <ville.kaunisto@kouvola.fi>; Koskela Birgit <Birgit.Koskela@kouvola.fi>; Eloranta Maria <Maria.Eloranta@kouvola.fi>; Tähtinen Sanna <sanna.tahtinen@kouvola.fi>; Käki Jari <Jari.Kaki@kouvola.fi>; jari.lindstrom@tem.fi; markku.pakkanen@eduskunta.fi; Liukkonen Jorma <Jorma.Liukkonen@kouvola.fi>; Hyytiäinen Sari <sari.hyytiainen@kouvola.fi>; Peltola Pulla <Pulla.Peltola@kouvola.fi>; pulla.peltola@ristopeltolanleipomo.fi
Kopio: Tommiska Katja <katja.tommiska@kouvola.fi>; Toikka Marita <marita.toikka@kouvola.fi>; Forsell Tuukka <Tuukka.Forsell@kouvola.fi>; Kaupunginvaltuuston_jasenet_jl <Kaupunginvaltuuston_jasenet_jl@kouvola.fi>

Aihe: VS: Pakan porinaa 

-          Saamani sähköposti on pelkkää irvailua otsikostaan alkaen.

-          Median tehtävä on kirjoittaa valmisteltavissa olevista asioista, jotta niistä voidaan keskustella ja kaupunkilaiset voivat vaikuttaa päätöksiin. Sellaisia asioita, jotka eivät kestä avoimuutta, ei pidä tehdä. 

-          Kouvolan alijäämäisellä budjetilla ei ole järkevää kasvattaa hallintokuluja. Varsinkin kun sote vie 60% kaupungin tehtävistä maakunnalle.

-          Puolipäiväisyys on mahdollista muuttaa yhdellä kaupunginhallituksen kokouksella kokopäiväiseksi. 

-          Ratkaisulla linjataan myös tulevien valtuustokausien talousarvioita eli hallintokuluja kasvatetaan.


Pekka Korpivaara
kaupunginvaltuutettu
+358 50 414 1973 mobile
pekka.korpivaara@kouvola.fi-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Harri Helminen [mailto:harri.helminen@kymenlaakso.fi] 
Lähetetty: torstai 11. tammikuuta 2018 1.45
Vastaanottaja: Leppänen Jouko <jouko.leppanen@kouvola.fi>; Heikari Jani <jani.heikari@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@eduskunta.fi>; Seppälä Topi <topi.seppala@kouvola.fi>; Karvonen Tapio <tapio.karvonen@kouvola.fi>; Kasurinen Outi <outi.kasurinen@kouvola.fi>; Werning Paula <paula.werning@kouvola.fi>; Huhtala Juha <juha.huhtala@kouvola.fi>; Nyberg Jukka <jukka.nyberg@kouvola.fi>; Jokiranta Kimmo <kimmo.jokiranta@kouvola.fi>; Korpivaara Pekka <pekka.korpivaara@kouvola.fi>; Smeds Sakari <sakari.smeds@kouvola.fi>; Suninen Jouni <jouni.suninen@kouvola.fi>; Spies Kaisa <kaisa.spies@kouvola.fi>; Witting Miia <miia.witting@kouvola.fi>; Kaunisto Ville <ville.kaunisto@kouvola.fi>; Koskela Birgit <birgit.koskela@kouvola.fi>; Eloranta Maria <maria.eloranta@kouvola.fi>; Tähtinen Sanna <sanna.tahtinen@kouvola.fi>; Käki Jari <jari.kaki@kouvola.fi>; jari.lindstrom@tem.fi; markku.pakkanen@eduskunta.fi; Liukkonen Jorma <jorma.liukkonen@kouvola.fi>; Hyytiäinen Sari <sari.hyytiainen@kouvola.fi>; Peltola Pulla <pulla.peltola@kouvola.fi>; pulla.peltola@ristopeltolanleipomo.fi
Kopio: Tommiska Katja <katja.tommiska@kouvola.fi>; Toikka Marita <marita.toikka@kouvola.fi>; Forsell Tuukka <tuukka.forsell@kouvola.fi>
Aihe: Pakan porinaa 

Terve,
no niin ja Pekka se jatkaa valtuusto-, hallitustovereiden sekä samalla johtavien viranhaltijoiden pilkkaamista. Samalla hän kyllä tekee kaikkensa, jotta Kouvolan positiiviseen suuntaan lähtenyt julkisuuskuva tuhoutuisi. Hämmästyttää, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja jatkaa tätä linjaa.

Taitaa kuitenkin ihan oikeasti olla niin, että hän on heittäytynyt tässä asiassa jonkun / joidenkin tahojen "juoksupojaksi". Vai mitä? Perustelen tätä arviota sillä, että nyt tämä toteutuu jo  toisen kerran vähän ajan sisällä. Voimme jälleen todeta, että täyttä potaskaa tulee taas kerran tuutin täydeltä. Mutta sehän ei ole meille mitenkään uutta.

Olen moneen kertaan todennut, että osaltani homma tulisi olemaan 1/2 päiväinen. Olen myöskin todennut, että tämä riippuu täysin siitä, hyväksyykö valtuusto hallintosäännön vai ei. Asia on siis täysin valtuuston käsissä. 

Miksi tarkastuslautakunnan pj. ja KS (tuo lehtikin tässä taas mukana - lehti, joka ei meinaa millään saada julkaistua oikeaa tietoa, kun Carea sitä heille tarjoaa) levittää tietoa, että rahat yli 80 000€ otetaan lapsilta ja vanhuksilta. Tuo on kyllä jo niin törkeää va.. sumuttamista, että oikein hirvittää ja myöskin hävettää ko. tahojen puolesta. Tämä ratkaisu ei vaikuta yhtikäs mitään koulujen tai vanhusten budjettiin. 

Katsotaan sitten, kun näistä asioista päätetään, että kuka milläkin puolella seisoo. 

Todellinen, oikea vaikutus nyky tilanteeseen verrattuna lienee max 20 000€, jos sitäkään. Ja on syytä muistaa, että tällä tavoin annetaan mahdollisuus uuden kuntalain mukaiseen toimintaan myös poliittisella puolella. Tämä ei suinkaan ole väärin, vaan täysin oikein, koska varmaa on, että mikäli keskeiset luottamushenkilöt hoitavat hommansa kunnolla, menee heiltä siihen tehtävään aikaa enempi, kuin tuo vajaa 76h /kk.

No, siinähän sitä taas tuli. Lienee turha toivoa täysin rehtiä ja asiallista keskustelua, vaikka se pääosin sitä onkin. Kiitos ryhmille asiallisesta mielipiteen vaihdosta. Näyttää kuitenkin sille, että aina on joku sellainen joka ei pelisäännöistä välitä, koskevat säännöt säännöt sitten totuudessa pysymistä tai henkilökohtaista käyttäytymistä.

Harri 

ALLA KUVAKAAPPAUS HARRI HELMISEN VIESTISTÄ JA VASTAUS SIIHEN 

torstai 11. tammikuuta 2018

Mistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan 82 000 euron palkka otetaan?


Kouvolassa käytävä keskustelu kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkasta on harhaanjohtavaa. Kouvolan uusi hallintosääntö mahdollistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle 6800€ kuukausi palkan. 

Asia on kerrottu suoraan uuden hallintosääntöehdotuksen 4.12.2017 kohdassa Kaupunginhallituksen päätettävät asiat (§20). Siellä sanotaan suoraan, että Kaupunginhallituksen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu päättää: ”kaupunginhallituksen ja puheenjohtajan toiminnasta päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä”.

Keskustelua kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta luottamustoinmesta ja hänen yli 82 000€ vuosipalkiosta ei ole haluttu käydä johtavien poliittisten päättäjien toimesta. Suomalaisten kokonaisansioiden keskiarvo eli keskipalkka oli viime vuonna 3 368 euroa kuukaudessa eli kaksi kertaa vähemmän, kuin tulevan kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkka. Otetaanko rahat näihin palkkoihin kouluja sulkemalla vai vanhuksilta?  Jostakin nämäkin rahat on säästettävä.

Pekka Korpivaara

kaupunginvaltuutettu (kok.)


Alla kuvakaappaus hallintosääntöehdotuksesta 4.12.217

Hallintosääntöluonnos 4.12.2017 §20