maanantai 30. lokakuuta 2017

Kuusankosken kaupungintalo maakuntataloksi.

Maakunnan toimintoja varten tarvitaan iso talo, jossa on mieluusti paljon tilaa eri viranomaisille. 

Kymissä oleva nykyinen maakuntatalo on vanha pappila, joka tulevalle maakunnan henkilöstölle on aivan liian pieni. Tämän takia lisää tiloja on jouduttu vuokraamana läheltä maakuntataloa. 

Kymenlaakson liiton kotipaikka on perussopimuksen mukaan Kouvolan kaupunki. Lisäksi maakunnan sote- valmistelun yhteydessä on sovittu, että maakunnan hallinto siirtyy Kouvolaan.
Kouvolan tulisi pikaisesti sopia Kymenlaakson Liiton kanssa yhteisesti, milloin talo siirtyy maakunnan käyttöön.

Kouvolan ensisijainen tavoite ei pitäisi olla Kuusankosken entinen kaupungintalon myynti, vaan sen vuokraaminen maakunnalle. Taloa ei siis pidä myydä ennen kuin talosta on käyty neuvottelut Kymenlaakson Liiton kanssa. Ainoa mikä jarruttaa maakuntahallinnon siirtymistä Kouvolaan on tietysti Kotkan ja Haminan valtuutetut. He eivät ole tottuneet, että Kouvola vaatii tehtyjen sopimuksien kunnioittamista.

Pekka Korpivaara

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Kuusankosken kaupungintalo olisi edustava talo maakunnan käyttöön.

Linkki: Yleisönosastokirjoitus Kuusankosken kaupungintalosta maakuntatalo

lauantai 28. lokakuuta 2017

Kouvolaan oma terveydenhuollon liikelaitos

Kymenlaakson maakunnan tulee perustaa Kouvolaan ja Etelä-Kymenlaaksoon omat sote-lain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitokset. 

Tämän mahdollistaa tuleva laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (lakiluonnos) 19.10.2017.  Lain perusteella voidaan perustaa useampia liikelaitoksia, jotka hoitavat sosiaali- ja terveyshuollon sekä hammashoidon maakunnassamme.

Järjestely takaisi sen, että terveysneuvonta, terveystarkastukset ja yleislääketieteen alaan kuuluvat tutkimukset ja hoito säilyisivät Kouvolassa.Erilliset liikelaitokset mahdollistavat sen, ettei näitä palveluja siirry Kouvolasta muualle. Nyt on vaarana, että monet neuvontapalvelut, arvioinnit yms. tuotetaan Carean toimesta Kotkassa. Oma liikelaitos takaa työpaikkojen säilymisen Kouvolassa. Samoin suun terveydenhuollon palvelut saadaan säilymään Kouvolassa, eikä rahat ja palvelut valu turhaan Kotkan alueelle.

Erilliset liikelaitokset niin Kouvolassa kuin Etelä-Kymenlaaksossa ottaisivat paremmin huomioon paikallisten asukkaiden tarpeet. Järjestelyllä taataan paras mahdollinen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Kouvolassa. Kouvola voi tällöin järjestää maakunnan kautta palvelut kustannustehokkaasti ”omissa” sosiaali- ja terveyskeskuksissa ja suunhoidon yksiköissä.

Maakunnan molempien liikelaitoksien päättäjät tulisi valita omilta alueiltaan, jolloin kouvolalaiset saavat itse päättää omista palveluistaan. Uskon, että järjestely olisi kustannustehokkaampi kuin yksi yhteinen liikelaitos Etelä-kymenlaakson kuntien kanssa. On aina parempi, että paikallisista asioista päättäisivät paikalliset päättäjät. Omat liikelaitokset takaisivat yhteisten rahojen ohjautumisen maakunnassa nykyistä oikeudenmukaisemmin.

Pekka Korpivaara
kaupunginvaltuutettu (kok).
maakuntahallituksen jäsen (kok)

KS 4.11.2017 lukijalta


Linkki: KS 4.11.2017 Kouvolaan oma sote-liikelaitos

sunnuntai 22. lokakuuta 2017

Kouvola lahjoittaa omistustaan?

Kouvola lahjoittaa omistustaan?

Kouvola on käynyt neuvotteluja Kotkan kaupungin tietohallinnon yhdistämisestä yhteiseen yhtiöön. Kotkan kaupungin tietotekniikasta vastaava ICT Kymi liikelaitos liitetään osaksi Kaakkois-Suomen Tieto Oy:tä eli KS-tietoa. Nämä neuvottelut ovat edenneet ilmeisesti siten, että tarvittavat sopimukset ovat valmiina lokakuussa tapahtuvaa päätöksentekoa varten.

Valmistelusta ei ole informoitu poliittisia ryhmiä. Konsernijaostossa asiaa on käsitelty, mutta ratkaisevat selvitykset ja oheismateriaalit on jätetty pois julkisista asiakirjoista. Ilmeisesti valmistelut yhdistämisestä tehdään salassa osakeyhtiölain takana.

KS-Tiedon ylimääräinen yhtiökokous järjestetään heti, kun Kotkan ja Kouvolan kaupungit ovat neuvotelleet Kotkan ICT Kymin liikkeenluovutusprosessit loppuun.  Työterveyshuollon yhtiöittämisen yhteydessä Kouvola ei saanut yhtäkään osaketta. Toistaako historia itseään? 

Liikevaihdon perusteella uudesta perustettavasta yhtiöstä Kotkan osuus tulisi olla noin 30%. Miksi Kouvola ei tarjoa Kotkalle mahdollisuutta hankkia yhtä osaketta Kouvolan omistamasta yhtiöstä, kuten Kotka teki vastaavassa tapauksessa?  Tuskin tarvitsee olla tietäjä arvatakseen, että Kouvola on häviäjä näissä neuvotteluissa, varsinkin kun moni uusi vihreä valtuutettu on valmis luovuttamaan kaikki yhtiömme Kotkalle vain mainostaakseen itseään yhteistyökykyiseksi.

Pekka Korpivaara

kaupunginvaltuutettu (kok)
keskiviikko 18. lokakuuta 2017

Tykkimäen moottoriradat tulee säilyttää
 Tykkimäen kartingrata tulee     säilyttää


Kouvolan FK-Kerho järjesti vuonna 2017 viidet merkittävät kilpailut Tykkimäen kartingradalla. Suomen mittakaavassa kilpailut ovat olleet merkittäviä Kouvolan tunnettavuutta lisäävinä tapahtumina.
Kouvolan kartingrata on yli 1,2 kilometriä pitkä ja se täyttää kansainväliset standardit. Kouvolan rata on yksi Suomen uusimmista ja nykyaikaisimmista. Rataprofiili on maan parhaita, rata on vauhdikas ja siinä on paljon ohituspaikkoja ja korkeuseroja. Rata täyttää kaikki kansainvälisetkin kriteerit.
Kouvolaan tultiin vuonna 2017 kilpailemaan Ruotsista, Virosta ja Venäjältä saakka. Kouvolan kartingradalle tullaan säännöllisesti kauempaakin jopa vain harjoittelemaan. Moni lapsiperhe tulee tänne ajamaan mikroautolla ja käyttävät samalla lähellä sijaitsevia muita palveluja, kuten Tykkimäen huvipuistoa, golfrataa ja muita alueen palveluja. Radat ovat osa vetovoimaa ja elinvoimaa lisääviä elementtejä Kouvolassa.
Kouvolalla ei ole varaa menettää yhtään toimivaa kohdetta, joka tuo työpaikkoja ja elinvoimaa kaupunkiin. Kouvolassa on tärkeää ymmärtää, että Tykkimäen nykyiset radat ovat hyödyksi Kouvolalle, eikä ne ole uhka RTT-terminaalihankkeelle.
KS 18.10.2017 ollut lukijakirjoitus asiasta


Kullasvaarassa on tilaa eikä ole järkevää kaavoittaa aluetta teollisuustonteiksi
Linkki Kouvolan Sanomien yleisönosastokirjoitukseen
LINKKI: Teuvo Toivokosken yleisönosastokirjoitus KS 28.10.2017

maanantai 16. lokakuuta 2017

Kinnon hallitus on lainvastainen?


Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. Lakia ei sovelleta perheenjäsenten välisiin tai muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin eikä uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan.
Laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskee kunnan koko toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan, kuntaa koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksia sekä kuntaa työnantajana. 

Tasa-arvolaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä monella tapaa. Niiden tulee viranomaisina ja työnantajina estää syrjintä, edistää tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä noudattaa kiintiösäännöstä. 

Hallitus


Kouvola Innovation Oy:n hallitus 2017-
Mika Perttunen, kasvuvalmentaja, aluepäällikkö, puheenjohtaja
mikajouko.perttunen(at)gmail.com, p. 040 350 0352 
Antti Koivisto, myyntipäällikkö, varapuheenjohtaja
antti.koivisto(at)kouvola.fi, p. 040 767 5540
Eero Mattila, varatuomari, yrittäjä, jäsen
eeromattila(at)pp.inet.fi, p. 0400 551 284
Aimo Rautiainen, poliisi (eläkeläinen), jäsen
aimora(at)hotmail.fi, p. 0400 552 469
Miika Räsänen, aluepäällikkö, jäsen
miika.rasanen(at)dinair.fi, p. 040 581 2065
Kari Taskinen, metsänhoitaja, senioriyrittäjä, jäsen
kari.taskinen(at)kouvola.fi, p. 040 540 3317
Anssi Paasivirta, rakennemuutosjohtaja (emeritus), jäsen
anssi.paasivirta(at)gmail.com, p. 0400 815 418Kouvolan Sanomien uutinen asiasta 17.10.2017
KS 10.11.2017
Tämän blokin ja KS:n puuttuminen asiaan sai hallitukseen lain edellyttämät muutokset.Linkki Kouvola Sanoman uutiseen aiheesta 17.10.2017

Linkki: Tasa-avolakia rikottu ennenkin

Moottorirata tuo elinvoimaa Kouvolaan

Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen tukee säilyttää
Kouvolan FK-Kerho järjesti vuonna 2017 viidet merkittävät kilpailut radalla. Suomen mittakaavassa kilpailut ovat olleet merkittäviä Kouvolan tunnettavuutta lisäävinä tapahtumina.
Kouvolan karting rata on yli 1,2 km pitkä ja se täyttää kansainväliset standardit. Kouvolan rata on yksi Suomen uusimmista ja nykyaikaisimmista. Rataprofiili on maan parhaita, rata on vauhdikas ja siinä on paljon ohituspaikkoja ja korkeuseroja. Rata täyttää kaikki kansainvälisetkin kriteerit.
Kouvolaan tultiin vuonna 2017 kilpailemaan Ruotsista, Virosta ja Venäjältä saakka. Kouvolan karting radalle tullaan säännöllisesti kauempaakin jopa vain harjoittelemaan. Moni lapsiperhe tulee tänne ajamaan mikroautolla ja käyttävät samalla lähellä sijaitsevia muita palveluja, kuten Tykkimäen huvipuistoa, golfrataa ja muita alueen palveluja. Radat ovat osa vetovoimaa ja elinvoimaa lisääviä elementtejä Kouvolassa.
Kouvolalla ei ole varaa menettää yhtään toimivaa kohdetta, joka tuo työpaikkoja ja elinvoimaa kaupunkiin. Kouvolassa on tärkeää ymmärtää, että Tykkimäen nykyiset radat ovat hyödyksi Kouvolalle, eikä ne ole uhka RTT- terminaalihankkeelle.
Pekka Korpivaara

kaupunginvaltuutettu

Myös MVH osallistui konekannallaan radan rakentamseen.

torstai 12. lokakuuta 2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen säilyttämisen kannalla.


Valtuustoaloite 12.10.2017 Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen säilyttämiseksi.

Kouvolan on sitoutunut strategiassaan turvaamaan yhteisöjensä taloudellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edellytykset. Kouvolaa mainostetaan monien harrastusmahdollisuuksien kaupunkina.

Kouvolassa Tykkimäen logistiikka-alueella on poikkeuksellisen paljon tilaa uusille logistiikkayhtiöille. Tälläkin hetkellä kaupungilla on valmiina hehtaaritolkulla maata ja vapaita tontteja, joihin on jopa valmis maantie ja olemassa oleva ratayhteys, esimerkkinä golfradan vastapäätä oleva tontti. Runsaasta raakamaasta huolimatta Kouvola suunnittelee teollisuustontteja moottoriratojen päälle, vaikka alueella on paljon tilaa ja osa nykyisistäkin terminaalialueista on tyhjillään vailla käyttöä.

Kouvolan karting-rata on tehty talkoovoimilla yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Talkoovoimin rakennettua aluetta on edesvastuutonta romuttaa. Moottorirataan rakennuksineen tuskin olisi otettu lainaa, jos seura olisi tiennyt, että vastapuoli ei pidä sopimuksiaan. Kouvola esittäytyy tässäkin suhteessa epäluotettavana sopimuskumppanina. Nykyisen karting-radan substanssiarvo on yli 2 miljoonaa euroa. Radan haltuunotto edellyttää myös nykyisen vuokrasopimuksen purkamista.

Vaikka Iittiin valmistuu KymiRing-kilparata, tulee sen käyttäminen olemaan suuren harrastajajoukon kannalta selkeästi kalliimpaa, koska toiminta perustuu kaupalliselle pohjalle. Tämän takia varsinkin vähävaraisimmille mikroautoharrastus tulee ylivoimaisen kalliiksi. Useissa kaavaperusteluissa on kuitenkin virheellisesti annettu ymmärtää, että KymiRing korvaisi nykyiset radat. 
TYKKIMÄEN RADAT TUOVAT ELINVOIMAA JA LISÄÄVÄT KOUVOLAN VETOVOIMAISUUTTA

Kouvolan FK-Kerho järjesti vuonna 2017 viidet merkittävät kilpailut radalla. Suomen mittakaavassa se on merkittävä suoritus, koska kyse on vapaaehtoistoiminnasta ja nuorisotyöstä.

Kouvolan karting-rata on yli 1,2 km pitkä ja se täyttää kansainväliset standardit. Kouvolan rata on yksi Suomen uusimmista ja nykyaikaisimmista. Rataprofiili on maan parhaita, rata on vauhdikas ja siinä on paljon ohituspaikkoja ja korkeuseroja. Rata täyttää kaikki kansainvälisetkin kriteerit.

Kouvolaan tultiin vuonna 2017 kilpailemaan Ruotsista, Virosta ja Venäjältä saakka. Kouvolan karting radalle tullaan säännöllisesti kauempaakin jopa vain harjoittelemaan. Moni lapsiperhe tulee tänne ajamaan mikroautolla ja käyttävät samalla lähellä sijaitsevia muita palveluja, kuten Tykkimäen huvipuistoa, golfrataa ja muita alueen palveluja.

Kouvolalla ei ole varaa menettää yhtään toimivaa kohdetta, joka tuo työpaikkoja ja elinvoimaa kaupunkiin. Kouvolassa on tärkeää ymmärtää, että Tykkimäen nykyiset radat ovat hyödyksi Kouvolalle, eivätkä ne ole uhka RTT- terminaalihankkeelle tai KymiRingin toiminnalle.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kouvolan kaupunki säilyttää Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen ja että Kouvolan kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin moottoriurheilukeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen toiminnan kehittäminen ja toiminnan mahdollistaminen tulee huomioida kaavoituksessa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä 
Kuvassa eri luokkien kalustoa.Kouvola lahjoitti lääkärin virat Kotkalle

Kouvolan kaupunki on vuodesta 2011 hankkinut yli 6 000 henkilön työterveyspalvelut Kotkan kaupungin hallinnoimalta Kymijoen Työterveys -liikelaitokselta, jonka kanssa Kouvolalla on ollut yhteistyösopimus. Johtosäännöllä ja yhteistoimintasopimuksella on hallinnoitu yhteisesti asioita.
Kotka on saanut nimetä liikelaitokseen neljä jäsentä, Kouvola kolme ja Hamina yhden. Olemme olleet liikelaitoksen ylivoimaisesti suurin käyttäjä ja maksaja, mutta vähemmistönä päätöksenteossa.
Kotka teki vuoden 2016 lopulla liikelaitoksesta oman yhtiönsä, jonka palveluja Kouvola käyttää  ilman kilpailutusta.

Kouvolalla olisi ollut mahdollisuus perustaa yhteinen yhtiö Kotkan kanssa, mutta ilmeisesti Kouvolan poliittinen ohjaus ei halunnut meille elinvoimaa ja työpaikkoja tuovaa yhtiötä, vaan salasi asian. Uuden yhtiön perustamisesta ja omistuksen siirtämisestä ei informoitu valtuustoa eikä kaupunginhallitusta. Sen sijaan kaupunki on valmistellut yhden osakkeen ostamista yhtiöstä. Yhden osakkeen omistajana Kouvola voisi ostaa yhtiöltä palvelut ilman kilpailutusta, mikä ei rikkoisi kilpailutuslakeja. Kymijoen Työterveys Oy myy tällä hetkellä palvelujaan Kouvolalle.

Vaikka olin kaupunginhallituksen jäsen, en saanut asiasta mitään tietoa. Tarkastuslautakuntakaan ei ole asiaan missään vaiheessa puuttunut. Asia on tarkoituksella piilotettu julkisuudelta ja päättäjiltä. Edes siirtosopimusta ei ole tuotu valtuutetuille tiedoksi. Päätöksen salailun mahdollisti kaupunginhallituksen 2013 tekemä kaupunginjohtajan johtajasopimus, jolla poliittinen ohjaus siirrettiin kaupunginhallitukselta pienelle sisäpiirille.
Pekka Korpivaaran mielipidekirjoitus KS 12.10.2017

Kouvolan poliittiset päättäjät eivät ilmeisesti halua terveysalan työpaikkoja Kouvolaan, vaan haluavat keskittää loputkin sote-alan työpaikat ja yritykset Kotkaan. Kouvola lahjoitti ilmaiseksi yli 24 000 työntekijää ja noin 1 500 asiakasyritystä palvelevan, kymmenien miljoonien liikevaihdon liikelaitoksen toiminnan työpaikkoineen Kotkalle. Yhteistoimintasopimuksen mukaan muutoksista tuli päättää sopijakuntien yhteisillä päätöksillä. Kuka Kouvolassa nämä päätökset on tehnyt?


Pekka Korpivaara, kaupunginvaltuutettu (kok.), Kouvola

KS uutiskeskustelusta poimittu
KS:n nettiversiossa keskustelu käy kuumana.