torstai 30. toukokuuta 2013

Vanhemmat mukaan koulun arkeen

KS 30.5.2013 Vanhemmat seuraamaan kouluopetusta


Aloite 27.5.2013


Vanhemmat mukaan koulun arkeen

"Korhos-gate" on tuonut esille koulun arjen ja ongelmat. Vanhemmat tulisi saada entistä enemmän kiinni koulun arkeen. Esimerkiksi Amerikassa erilainen vapaaehtoistoiminta koulussa on yleistä. Täällä koulu koetaan suljetuksi yksiköksi.

Vanhemmat tulisi kutsua seuraamaan luokan opetusta päiväksi. Koulun opetus on julkista toimintaa ja vanhemmilla on täysi oikeus mennä luokkaan. Tällainen toiminta ei kuitenkaan ole tapana tällä hetkellä. Kynnys siihen on vanhemmilla suuri. Opettajatkin vielä vieroksuvat ajatusta, että vanhempia olisi luokassa opetusaikana. Tämä vaikka suomalainen opetus on laadukasta ja korkeatasoista.

Jos vanhemmat osallistuisivat koko päivän ajaksi luokan toimintaan, niin luokka tottuisi vieraisiin. Kerrallaan vanhempia tulisi olla luokassa vain yksi tai kaksi. Luokka voisi olla joko sama jossa oma lapsi on, tai sitten rinnakkaisluokka. Tällainen toiminta tarvitsisi myös selkeät ja yhteiset koko Kouvolan tasolla tehdyt säännöt, joita koulut voisivat koulukohtaisesti soveltaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että koulutoimen tulisi ryhtyä toimeen edistääkseen esitettyä vanhempien osallistumista koulun arkeen.

Jouni Suninen ja Pekka Korpivaara

torstai 23. toukokuuta 2013

tiistai 21. toukokuuta 2013

Kouvola tukee muslimien rukoushuonetta

Kouvola lainaa rahaa ja tukee siten muslimien rukoushuonetta! SAAGA-monikulttuurikeskuksessa on rukoushuone vain muslimeille. Se ei ole aito monikulttuurikeskus vaan islamilaisen seurakunnan uskonnollinen toimintakeskus, kuten siellä myytävistä uskonnollisista tuotteistakin voi päätellä.

Suomessa ei tueta kulttuurimäärärahoilla uskonnollista toimintaa. Sellaisen toiminnan tulee perustua uskonnonharrastajien omaan rahoitukseen. Islamin rahallinen tukeminen ei edistä ko. uskonnon harjoittajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Islam uskontona ei hyväksy muita kulttuureita eikä uskontoja, eikä hyväksy naisten tasa-arvoa. Nämä asiat on otettava huomioon rahoituksesta päätettäessä.

Kouvolan ei tulisi tukea uskonnollista toimintaa. Sellaisen toiminnan tulisi perustua uskonnonharjoittajien omaan rahoitukseen. Islamin uskonharjoittamisen rahallinen tukeminen ei kuulu kaupungin tehtäviin. Kysymys on yhdenvertaisuudesta. Kaupunki ei tue eikä anna luottoa muidenkaan uskontojen rukoushuoneiden, temppelien yms. toimintaan tai ylläpitoon.

Saaga monikulttuurikeskuksessa on rukoushuone vain muslimeille, eikä se siten ole todellinen monikulttuurikeskus. Jos kyseessä olisi monikulttuurikeskus, olisi sieltä suljettava kaikki uskollinen toiminta pois. Nykytilanteessa keskus toimii käytännössä Islamilaisen seurakunnan uskonnollisena toimintakeskuksena, koska sen rukoushuoneeseen ei muilla ole pääsyä. Islam uskontona ei hyväksy muita kulttuureita eikä uskontoja.

Lisäksi kulttuurikeskus Saaga harjoittaa ravintolatoimintaa sekä tilavuokrausta ja pitopalvelutoimintaa eli kilpailee yritysten kanssa suoraan. Tuki Saagalle vääristää kilpailua ja heikentää Kouvolan yrittäjäimagoa, jos toista liiketoimintaa harjoittavaa toimijaa tuetaan taloudellisesti, mutta toisia yrityksiä ei tueta samalla tavalla.

http://saaga.org/ravintola-savanni-express/

http://saaga.org/tilat-ja-vuokraus/

Koska kyseessä ei ole kaikkiin kulttuureihin yhdenvertaisesti suhtautuva kohtauspaikka ja tukeminen ei kohtele uskonnollisia yhteisöjä ja yrityksiä tasavertaisesti, tein muutosesityksen, että haettua luottoa ei myönnetä. Luotto myönnettiin, sillä vain Minna Hietanen tuki vastaesitystäni!
Asiasanat: monikulttuurisuus, monikulttuurikeskus

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen Ebickistä

KS 21.5.2013 Kaupunki tyrmää väitteen erorahan maksamisesta ->Suurenna klikkaamalla kuvaa


lauantai 11. toukokuuta 2013

Palkankorotukset euromääräisinä

Kymen Sanomat 11.5.2013 verkkolehti, Palkankorotukset euromääräisinä ->

Presidentti Sauli Niinistön avaus euromääräisistä palkankorotuksista oli hieno. Niin tosiaan muistettaisiin matalapalkka-aloja. Elinkeinoelämän keskusliiton Ilpo Kokkila kuitenkin tyrmäsi heti ajatuksen. Miksi?

Prosenttikorotuksissa suuripalkkaisten palkat nousevat euromääräisesti huomattavasti suuremmalla kulmakertoimella kuin pienipalkkaisen.

Kokkilan mukaan yleissitovat palkankorotukset ovat myrkkyä Suomen kilpailukyvylle. Eniten myrkkyä ovat kuitenkin Amerikasta rantautuneet johtajien palkitsemis- ja palkkakäytännöt. Ne ovat rantautuneet myös kuntapuolelle, jossa johtajien palkat ovat reilusti ylimitoitettuja huomioiden työpaikan pysyvyyden ja tulostavoitteiden saavuttamisen vaatimukset.

Suomen kilpailukykyä nostettaisiin parhaiten leikkaamalla ylisuuret johtajien palkat ja tekemällä euromääräiset palkankorotukset. Solidaarisella palkkapolitiikalla taattaisiin Suomen kilpailukyky nykyistä eriarvoistavaa palkkapolitiikkaa paremmin.

maanantai 6. toukokuuta 2013

Ebickin arvo romahti kaupungin taseessa

Nyt se sitten selvisi, mikä oli täysin selvää jo Ebickin osakkeita ostettaessa, eli että ne ovat käytännössä täysin arvottomia.

Blogi 27.3.2013 Ebick-osakkeiden osto jakoi kaupunginhallituksen ->

KS 6.5.2013 Ebickin arvo laski rajusti


Matti Uurinmäki on argumenteissaan täysin oikeassa.
KS 6.5.2013 / Suurenna klikkaamalla kuvaa