tiistai 30. tammikuuta 2018

Kotkalle ja Kouvolalle yhteinen työterveysyritys

KS 30.1.2018 yleisönosastokirjoitus

Kotkalle ja Kouvolalle yhteinen työterveysyritys


Kymenlaakson kuntien tulee siirtää työterveyspalvelut yhteisesti hallinnoituun maakunnan omistamaan yhtiöön. Kymijoen Työterveys Oy:n myyntiä ei tule hyväksyä. Kymenlaakson kuntien tulisi tehdä yhtiöstä kuntien yhteisesti omistama yhtiö, jonka osakkaana olisivat kaikki Kymenlaakson kunnat väkiluvun mukaan.

Yhteistyöllä on pitkät perinteet. Kotka, Hamina ja Kouvola ovat yhteistyössä hankkineet tarvittavat työterveyspalvelut jo vuodesta 2012 asti yhteisesti johdetulta Kymijoen Työterveyden liikelaitokselta, jolloin myös mukaan tulleiden kuntien henkilöstö siirtyi Kotkan liikelaitoksen palvelukseen. Myöhemmin mukaan on tullut muitakin kuntia. Johtosäännöllä ja yhteistoimintasopimuksella on hallinnoitu yhteisesti kuntien työntekijöiden työterveyttä kaikkien eduksi. Nyt tämä kaikkia kuntia hyödyttävä yhteistyö uhkaa kaatua Kymijoen Työterveys Oy:n myymiseen pörssiyhtiö Pihlajalinnalle.

Yhteisen yhtiön tuomat edut ovat kiistattomat. Rahat säilyvät maakunnassa, osingot tulevat kuntalaisten hyödyksi. Tulevan maakunnan työntekijät kyettäisiin hoitamaan omassa, kuntien yhteisesti hallinnoimassa yhtiössä. Tässä järjestelyssä kaikki maakunnan asukkaat olisivat voittajia. Myös rahat ja työpaikat säilyisivät maakunnassamme paremmin kuin nyt suunnitellulla kaupalla. Pitkällä aikavälillä osinkotuotot olisivat suuremmat kuin myynnistä saatavat tulot. Tällä järjestelyllä kunnat säästäisivät myös kalliit ja monimutkaiset hankintakilpailutukset, koska yhtiö olisi aito in-house-yhtiö ja voisimme helposti hankkia yhtiön tukipalvelut oman maakuntamme alueelta. Yhteistyössä on maakunnan voima!

Pekka Korpivaara, valtuutettu (kok.), Kouvola
Pentti Tiusanen, valtuutettu (vas.), Kotka

keskiviikko 24. tammikuuta 2018

Oikeusministeri Häkkänen on mies paikallaan


Häkkänen vie Nissisen irtisanomisen hallitukseen tortaina 24.1.2018


"Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan hallitus päättää valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen irtisanomisesta huomenna torstaina."
Kauppalehti uutisoi, että Oikeusministeriö tiedotti aamulla esittävänsä, että valtioneuvosto erottaisi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen.
Taustalla on Nissisen joulukuussa saama tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta, jonka jälkeen oikeusministeriö käynnisti virkamiesoikeudellisen harkinnan. Kokonaisharkinnan perusteella oikeusministeriö on päätynyt esittämään irtisanomista.
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) vahvistaa Twitterissä, että hän vie asian valtioneuvoston huomiseen istuntoon.
"Olen huolellisen kokonaisharkinnan jälkeen tänään päättänyt käynnistää valtakunnansyyttäjän irtisanomisprosessin. Valtioneuvosto tekee esitykseni pohjalta ratkaisun irtisanomisesta torstaina. Kommentoin päätöksen perusteluja laajemmin huomenna valtioneuvoston istunnon jälkeen", Häkkänen toteaa."
Yllä oleva lainattu Kauppalehdestä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen ottaa rohkeasti kantaa asiaan kuten pitääkin. Moraalisesti tämä päätös on hieno osoitus moraalisesti korkeasta politiikasta.

Kauppalehti uutisoi 23.1.2018 Häkkäsen rohkeasta ja asiallisesta toiminnasta!HÄKKÄNEN EROTTU VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN 25.1.2018 (valtioneuvosto muodollisesti)


tiistai 23. tammikuuta 2018

Kari Kylliäinen: Mikään ei ole muuttunut

KoSa 22.1.2018 Kari Kylliäinen - Mikään ei ole muuttunut - eikä taida muuttua!

Kannattaa lukea Kylliäisen mielipidekirjoitus. Varsin hyvä huomio:
Kouvolan nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 ja nyt sitä ollaan Harri Helmisen ”mahtikäskyllä” ja kiireellä tekemässä uusiksi – miksi? Asiaa käsiteltiin muun muassa 13.11.2017 lounaspalaverissa, jossa oli kahdeksantoista henkilöä – kolme viranhaltijaa ja 15 valtuutettua, jossa tehtiin päätöksiä uudesta  kaupungin hallintosääntöluonnoksesta, joka tulee voimaan 2018. kyseinen. Muistio ei ole kaikkien viranhaltijoiden ja valtuutettujen käytettävissä – miksi? 

KoSa 22.1.2018 Kari Kylliäisen mielipidekirjoitus (Pekka Korpivaaran blogi)

KoSa 22.1.2018 Kari Kylliäisen mielipidekirjoitus

perjantai 19. tammikuuta 2018

Hallintosääntömuutos romuttaa demokratiaa


Hallintisääntömuutos romuttaa demokratiaa

Kouvolassa on tekeillä uusi hallintosääntö. Hallintosäännöllä ei tulisi luoda organisaatiota, vaan organisaatiolle tulisi luoda hallintosääntö. Nyt teemme hallintosäännön, jolle luomme organisaation.
Tämä hallintosääntöehdotus sisältää pelkästään demokratiaa vähentäviä muutoksia, luottamushenkilöiden palkkiovirkoja ja -korotuksia sekä uusia kalliita johtajanimityksiä.

Korotukset tehdään ”vanhaa” hallintosääntöä muuttamalla. Kouvolan ”vanha” hallintosääntö ehtii olla noin kuusi kuukautta voimassa, ennen tämä ehdotetun hallintosäännön tuloa.
Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle uusi palkkiosääntö tuo 6 800 euron kuukausipalkan kokopäiväisenä ja 3400 euroa puolipäiväisenä. Käytännössä maksaisimme merkittävää vuosipalkkaa kummallekin puheenjohtajalle tänä aikana, kun kunnan talous on alijäämäinen.

 Hallintokulujen kasvattaminen tilanteessa, jossa sote-uudistus vie lähes 60% kuntien tehtävistä ja rahoista, on vaikea ymmärtää. Lisäksi maakuntahallinnon kasvavat kulut lisäävät kuntamme menoja vielä entisestään.

Uudella hallintosäännöllä perustetaan ”alueparlamentit”, joilla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Kaupunginhallitus valitsee tulevaisuudessa alueparlamentin jäsenet samoin poliittisin perustein kuin muutkin luottamuselimet. Poliittisen elimen tekemät valinnat ovat aina poliittisia, vaikka moni valtuutettu ei sitä myönnäkään. Voi vain ihmetellä esitystä siirtää valtaa, rahaa ja päätöksiä ei demokraattisesti valittaville ”palkkioparlamenteille”.

Aikaisemmin Kouvolassa on käyty ensin kädenvääntöä organisaatiomuutoksista ja sen perusteella uusittu hallintosääntö. Tämä on taannut, ettei hallintosäännöstä ole juuri tarvinnut äänestää. Nyt käsittelemme käytännössä sekä henkilöstölisäyksiä että palkkiokorotuksia valtuustossa, emme niinkään hallintosääntöä. Tämä takaa ”värikkään” valtuustoistunnon, kun muutoksia hallintosääntöön käsitellään tai sitten tarvitaan puoluekuria, jolla valtuutettujen oikeutta ottaa pohjaesitykseen kantaa rajoitetaan.

Luottamushenkilöiltä voisi odottaa tässä taloudellisessa tilanteessa jonkinlaista yhteiskuntavastuuta omien palkkioiden nostamisen sijasta.

Marjatta Nykänen (kok.)
Pekka Korpivaara (kok.)
Kaupunginvaltuutettuja

Pekka Korpivaaran ja Marjatta Nykäsen yhteinen mielipidekirjoitus julkaistiin mm PK-lehdessä 24.1.2018, Valkealan Sanomissa, Elimäen Sanomissa jne.

Valkealan Sanomat ja Elimäen Sanomat mm julkaisivat kirjoituksen.
Linkki: PK-lukijakirjoitus PK-lehdessä 24-1.2018 sivu 6

Linkki: KS lukijakirjoitus 29.1.2018


maanantai 15. tammikuuta 2018

Hallintosääntöehdotus kuntalain vastainen

Kouvolan kaupungin hallintosääntöehdotus on kuntalain vastainen. Kuntalaissa sanotaan selvästi (§33), että vain valtuusto voi päättää kunnanhallituksen puheenjohtajan toimimisesta päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä.

Huolimatta kuntalaista Kouvolassa ollaan ajamassa lainvastaista hallintosäännön määräystä, vaikka tiedetään, että se on lainvastainen. Kinnon hallituksen kokoonpanon lainvastaisuus ei huolestuttanut päättäjiä, ennen kuin Kouvolan Sanomat asiasta kirjoitti. Toistuuko sama hallintosäännön kohdalla?

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)

Kuntalaista (419/2015) kuvakaappaus alla

Kouvolan kaupunki ei halua noudattaa kuntalakia vaan on siirtämässä puheenjohtajan koko- tai osaikaista tointa kaupunginhallituksen päätettäviin asioihin

sunnuntai 14. tammikuuta 2018

Onko tämä rehtiä ja asiallista keskustelua Harri Helmiseltä?

Ohessa suora kopio sähköpostistani, jonka sain KS:n (11.1.2018) julkaistua mielipidekirjoitukseni  (Mistä Kaupungihallituksen puheenjohtajan palkka otetaan?) sekä vastaukseni siihen.

Harri Helmisen sähköpostin laajuuden takia kyseessä on selkeä joukkopostitus ja  joukkopostitus on aina julkista viestintää. 

Omat vastaukseni violetilla, musta teksti Helmisen alkuperäinen sähköposti. -----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Korpivaara Pekka 
Lähetetty: sunnuntai 14. tammikuuta 2018 9.24
Vastaanottaja: 'Harri Helminen' <harri.helminen@kymenlaakso.fi>; Leppänen Jouko <Jouko.Leppanen@kouvola.fi>; Heikari Jani <jani.heikari@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@eduskunta.fi>; Seppälä Topi <Topi.Seppala@kouvola.fi>; Karvonen Tapio <Tapio.Karvonen@kouvola.fi>; Kasurinen Outi <Outi.Kasurinen@kouvola.fi>; Werning Paula <Paula.Werning@kouvola.fi>; Huhtala Juha <juha.huhtala@kouvola.fi>; Nyberg Jukka <Jukka.Nyberg@kouvola.fi>; Jokiranta Kimmo <Kimmo.Jokiranta@kouvola.fi>; Smeds Sakari <Sakari.Smeds@kouvola.fi>; Suninen Jouni <Jouni.Suninen@kouvola.fi>; Spies Kaisa <Kaisa.Spies@kouvola.fi>; Witting Miia <miia.witting@kouvola.fi>; Kaunisto Ville <ville.kaunisto@kouvola.fi>; Koskela Birgit <Birgit.Koskela@kouvola.fi>; Eloranta Maria <Maria.Eloranta@kouvola.fi>; Tähtinen Sanna <sanna.tahtinen@kouvola.fi>; Käki Jari <Jari.Kaki@kouvola.fi>; jari.lindstrom@tem.fi; markku.pakkanen@eduskunta.fi; Liukkonen Jorma <Jorma.Liukkonen@kouvola.fi>; Hyytiäinen Sari <sari.hyytiainen@kouvola.fi>; Peltola Pulla <Pulla.Peltola@kouvola.fi>; pulla.peltola@ristopeltolanleipomo.fi
Kopio: Tommiska Katja <katja.tommiska@kouvola.fi>; Toikka Marita <marita.toikka@kouvola.fi>; Forsell Tuukka <Tuukka.Forsell@kouvola.fi>; Kaupunginvaltuuston_jasenet_jl <Kaupunginvaltuuston_jasenet_jl@kouvola.fi>

Aihe: VS: Pakan porinaa 

-          Saamani sähköposti on pelkkää irvailua otsikostaan alkaen.

-          Median tehtävä on kirjoittaa valmisteltavissa olevista asioista, jotta niistä voidaan keskustella ja kaupunkilaiset voivat vaikuttaa päätöksiin. Sellaisia asioita, jotka eivät kestä avoimuutta, ei pidä tehdä. 

-          Kouvolan alijäämäisellä budjetilla ei ole järkevää kasvattaa hallintokuluja. Varsinkin kun sote vie 60% kaupungin tehtävistä maakunnalle.

-          Puolipäiväisyys on mahdollista muuttaa yhdellä kaupunginhallituksen kokouksella kokopäiväiseksi. 

-          Ratkaisulla linjataan myös tulevien valtuustokausien talousarvioita eli hallintokuluja kasvatetaan.


Pekka Korpivaara
kaupunginvaltuutettu
+358 50 414 1973 mobile
pekka.korpivaara@kouvola.fi-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Harri Helminen [mailto:harri.helminen@kymenlaakso.fi] 
Lähetetty: torstai 11. tammikuuta 2018 1.45
Vastaanottaja: Leppänen Jouko <jouko.leppanen@kouvola.fi>; Heikari Jani <jani.heikari@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@kouvola.fi>; Hasu Jenny <jenny.hasu@eduskunta.fi>; Seppälä Topi <topi.seppala@kouvola.fi>; Karvonen Tapio <tapio.karvonen@kouvola.fi>; Kasurinen Outi <outi.kasurinen@kouvola.fi>; Werning Paula <paula.werning@kouvola.fi>; Huhtala Juha <juha.huhtala@kouvola.fi>; Nyberg Jukka <jukka.nyberg@kouvola.fi>; Jokiranta Kimmo <kimmo.jokiranta@kouvola.fi>; Korpivaara Pekka <pekka.korpivaara@kouvola.fi>; Smeds Sakari <sakari.smeds@kouvola.fi>; Suninen Jouni <jouni.suninen@kouvola.fi>; Spies Kaisa <kaisa.spies@kouvola.fi>; Witting Miia <miia.witting@kouvola.fi>; Kaunisto Ville <ville.kaunisto@kouvola.fi>; Koskela Birgit <birgit.koskela@kouvola.fi>; Eloranta Maria <maria.eloranta@kouvola.fi>; Tähtinen Sanna <sanna.tahtinen@kouvola.fi>; Käki Jari <jari.kaki@kouvola.fi>; jari.lindstrom@tem.fi; markku.pakkanen@eduskunta.fi; Liukkonen Jorma <jorma.liukkonen@kouvola.fi>; Hyytiäinen Sari <sari.hyytiainen@kouvola.fi>; Peltola Pulla <pulla.peltola@kouvola.fi>; pulla.peltola@ristopeltolanleipomo.fi
Kopio: Tommiska Katja <katja.tommiska@kouvola.fi>; Toikka Marita <marita.toikka@kouvola.fi>; Forsell Tuukka <tuukka.forsell@kouvola.fi>
Aihe: Pakan porinaa 

Terve,
no niin ja Pekka se jatkaa valtuusto-, hallitustovereiden sekä samalla johtavien viranhaltijoiden pilkkaamista. Samalla hän kyllä tekee kaikkensa, jotta Kouvolan positiiviseen suuntaan lähtenyt julkisuuskuva tuhoutuisi. Hämmästyttää, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja jatkaa tätä linjaa.

Taitaa kuitenkin ihan oikeasti olla niin, että hän on heittäytynyt tässä asiassa jonkun / joidenkin tahojen "juoksupojaksi". Vai mitä? Perustelen tätä arviota sillä, että nyt tämä toteutuu jo  toisen kerran vähän ajan sisällä. Voimme jälleen todeta, että täyttä potaskaa tulee taas kerran tuutin täydeltä. Mutta sehän ei ole meille mitenkään uutta.

Olen moneen kertaan todennut, että osaltani homma tulisi olemaan 1/2 päiväinen. Olen myöskin todennut, että tämä riippuu täysin siitä, hyväksyykö valtuusto hallintosäännön vai ei. Asia on siis täysin valtuuston käsissä. 

Miksi tarkastuslautakunnan pj. ja KS (tuo lehtikin tässä taas mukana - lehti, joka ei meinaa millään saada julkaistua oikeaa tietoa, kun Carea sitä heille tarjoaa) levittää tietoa, että rahat yli 80 000€ otetaan lapsilta ja vanhuksilta. Tuo on kyllä jo niin törkeää va.. sumuttamista, että oikein hirvittää ja myöskin hävettää ko. tahojen puolesta. Tämä ratkaisu ei vaikuta yhtikäs mitään koulujen tai vanhusten budjettiin. 

Katsotaan sitten, kun näistä asioista päätetään, että kuka milläkin puolella seisoo. 

Todellinen, oikea vaikutus nyky tilanteeseen verrattuna lienee max 20 000€, jos sitäkään. Ja on syytä muistaa, että tällä tavoin annetaan mahdollisuus uuden kuntalain mukaiseen toimintaan myös poliittisella puolella. Tämä ei suinkaan ole väärin, vaan täysin oikein, koska varmaa on, että mikäli keskeiset luottamushenkilöt hoitavat hommansa kunnolla, menee heiltä siihen tehtävään aikaa enempi, kuin tuo vajaa 76h /kk.

No, siinähän sitä taas tuli. Lienee turha toivoa täysin rehtiä ja asiallista keskustelua, vaikka se pääosin sitä onkin. Kiitos ryhmille asiallisesta mielipiteen vaihdosta. Näyttää kuitenkin sille, että aina on joku sellainen joka ei pelisäännöistä välitä, koskevat säännöt säännöt sitten totuudessa pysymistä tai henkilökohtaista käyttäytymistä.

Harri 

ALLA KUVAKAAPPAUS HARRI HELMISEN VIESTISTÄ JA VASTAUS SIIHEN 

torstai 11. tammikuuta 2018

Mistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan 82 000 euron palkka otetaan?


Kouvolassa käytävä keskustelu kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkasta on harhaanjohtavaa. Kouvolan uusi hallintosääntö mahdollistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle 6800€ kuukausi palkan. 

Asia on kerrottu suoraan uuden hallintosääntöehdotuksen 4.12.2017 kohdassa Kaupunginhallituksen päätettävät asiat (§20). Siellä sanotaan suoraan, että Kaupunginhallituksen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu päättää: ”kaupunginhallituksen ja puheenjohtajan toiminnasta päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä”.

Keskustelua kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta luottamustoinmesta ja hänen yli 82 000€ vuosipalkiosta ei ole haluttu käydä johtavien poliittisten päättäjien toimesta. Suomalaisten kokonaisansioiden keskiarvo eli keskipalkka oli viime vuonna 3 368 euroa kuukaudessa eli kaksi kertaa vähemmän, kuin tulevan kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkka. Otetaanko rahat näihin palkkoihin kouluja sulkemalla vai vanhuksilta?  Jostakin nämäkin rahat on säästettävä.

Pekka Korpivaara

kaupunginvaltuutettu (kok.)


Alla kuvakaappaus hallintosääntöehdotuksesta 4.12.217

Hallintosääntöluonnos 4.12.2017 §20