sunnuntai 31. joulukuuta 2017

Tykkimäen radat säilyivät - KIITOS Pro Tykkimäki ryhmän

Reilut kolme kuukautta sitten alkaneet pitkät ja haastavat neuvottelut Tykkimäen moottoriratojen säilyttämiseksi ovat päättyneet kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen. Lähetin tuolloin neuvottelukutsun kaupungin ylimmille virkamiehille sekä poliittiselle johdolle Tykkimäen ratojen säilyttämiseksi. Tämän neuvottelukutsun pohjalta kasasimme tehokkaan ”Pro Tykkimäki ratojen asialla” ryhmän. Siihen pyysimme rautatielogistiikan ja -rakennuttamisen ammattilaisia, alueen yrityksiä ja moottoriratojen käyttäjiä. Ryhmällä oli myös omat suljetut FB-sivut.

Kaupunkimme virkamiehillä asenne oli alusta asti rakentava. Poliittisesta ohjauksesta ja painostuksesta huolimatta heillä riitti aikaa ja halua ratkoa Tykkimäen kaavan ongelmia ja heikkouksia ryhmämme kanssa. Samaa rakentavaa ilmapiiriä oli havaittavissa myös osassa valtuutetuissa, joista useat allekirjoittivat myös valtuustoaloitteeni ratojen säilyttämiseksi.  Ryhmämme jakoi infoa ja järjesti monia tiedotustilaisuuksia asiasta kiinnostuneille valtuutetuille ja lehdistölle. Neuvottelut alueen kaavan vaatimista muutoksista käytiin ryhmämme ja ylimpien virkamiesten kesken ilman poliitikkoja.

Ryhmämme toimesta ideoitiin uusi kaavapohja, joka on sekä parempi että toimivampi. Ryhmän esityksestä kaavaan saatiin kaikkia hyödyttäviä muutoksia ilman yhtäkään huononnusta. Alkuperäisessä suunnitelmassa ollut junarata olisi aiheuttanut turhia liikenneriskejä useiden tasoristeyksen takia. Lisääntyvä junaliikenne olisi useasti pysäyttänyt alueen ajoneuvoliikenteen ja haitannut Teholan alueen yritystoimintaa kohtuuttomasti. Hyväksytyssä ehdotuksessamme junat kulkevat eteläistä reittiä luonnollisesti ja esteettömästi uuden raideyhteyden kautta alueen terminaaleihin nopeasti ja turvallisesti.

Ryhmämme esitys laajentaa RRT-hankkeen käsittämään myös vanha, jo kaavoitettu Teholan alue. Tämä lisää RRT-hankkeen uskottavuutta ja toimivuutta. Tällä alueella on vapaita tontteja sekä kuljetusalan yrityksiä, joilla on sekä halua että kykyä toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä muutos lisää RRT-hankkeen tarvitsemia alueita edullisesti ja nopeasti.

Teiden osalta ideoimamme korkeusaseman muutokset tuovat säästöjä niin massatasapainon kuin liikennejärjestelyjen helpottuessa. Neuvottelut onnistuivat hyvin ja on syytä antaa kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaikille projektiin osallistuneille.  Suuret kiitokset rakennusneuvos Veli Hyyryläiselle ja Marita Toikalle, joiden  roolit olivat alusta asti merkittävät onnistuneen loppuratkaisun löytymiselle!

Pekka Korpivaara
”Pro Tykkimäki ratojen asialla” ryhmän jäsen

KS 2.1.2017 Pekka Korpivaaran mielipidekirjoitus


TÄSTÄ ALLA OLEVASTA KOKOUSKUTSUSTA 4.10.2017 ALKOIVAT TYKKIMÄEN RATOJEN PELASTAMISEKSI KÄYDYT NEUVOTTELUT. KS 31.12.2017

Keskustelua KS sivuilla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:sunnuntai 17. joulukuuta 2017

Kouvolassa asukasmäärä vähenee, henkilöstömäärä paisuu.


Juha Huhtala (KS 14.12) kehui uuden valtuuston yhteistyökykyä ja päätöksentekoa. Onko päätöksenteko kuitenkaan muuttunut niin ruusuiseksi kuin Huhtala antaa ymmärtää? Mihin valtuustoon Huhtala päätöksentekoa vertaa ensimmäisen valtuustokauden valtuutettuna?

Päätöksen teon avoimuudessa Kouvola ei ole muuttunut parempaan, vaan huonompaan suuntaan. Nykyisin yhä enemmän tehdään päätöksiä lounaspalavereissa ja muissa suljetuissa tapahtumissa. Näistä tehdään pöytäkirjat, jotka jaetaan suppealle, pienelle ryhmälle. Näissä palavereissa tehdyt asiakirjat ovat lain mukaan julkisia asiakirjoja, vaikka niitä ei saa edes valtuutetut. Tämä käytäntö antaa ulospäin kuvan yhteisestä päätöksenteosta. Tiedon salaaminen ei lisää avoimuutta, jota Huhtala mainostaa.

Toinen esimerkki on luottamushenkilöiden palkkioiden ja etuisuuksien korotukset. Uusien virkojen ja johtavien viranhaltioiden palkankorotukset ovat suoraa seurausta nykyisestä hyväveli-järjestelmästä, jota Huhtala ylistää sinne päästyään. Näitä kustannuksia nostavia palkkiovirkojen lisäämisiä ei kukaan voi kiistää, ja ne kaikki on tehty pöytäkirjojen mukaan vihreiden kannattamina. Jopa valtuuston kolmas puheenjohtajan virka, jota titteliä Huhtala käyttää kirjoituksessaan, on lisätty vihreiden vaatimuksesta lisäämään menoja. Säästöt, joita edellinen hallitus teki vähentämällä apulaiskaupunginjohtajan ym. virkoja neljässä vuodessa, on pian syöty. Olemme saamassa kaksi uutta apulaiskaupunginjohtajaa ja ison nipun uusi isopalkkaisia johtajia säästöjen tilalle. Tämä, vaikka sote-uudistukset vievät 60% kaupungin tehtävistä.

Pohjois-Koreassa päätökset tehdään aina yksimielisesti. Tämä on saatu aikaan poliittisilla rangaistuksilla, joita ”yhtenäisyyttä” horjuttaville henkilöille annetaan. Valtuutettuja ei kiinnosta Kymijoen Työterveyden kymmenien miljoonien arvoisten osakkeiden lahjoittamiset Kotkalle, sairaanhoidon romahtaminen, ylimpiä viranhaltijoita lisäämiset. Nyt on muotia olla samaa mieltä. Valtuustossa säästötoimet on lopetettu ja terveydenhoito ajettu alas yksimielisesti.

Vihreiden mukaan tulo Kouvolan päätöksentekoon on vähentänyt avoimuutta ja kansalaiskeskustelua ja käytännössä lopettanut rakentavat puheenvuorot kaupunginvaltuustossa. Valtuuston kokoukset ovat muuttuneet lyhyiksi poliittiseksi teatteriksi, jossa kehutaan kilpaa virkamiehiä ja yhtenäistä päätöksentekoa.
Kuva yhtenäisestä valtuustosta kestää niin kauan, kun on rahaa mitä jakaa joka hankkeelle ja henkilölle. Seuraava valtuusto joutuu korjaamaan nykyisen valtuuston tekemät velat ja lisävirat sekä tervehdyttämään hallinnon.

Pekka Korpivaara

Kaupunginvaltuutettu, kok

KS yleisönosastokirjoitus 16.12.2017
Juha Huhtalan kirjoitus KS 14.12.2017 
Kirjoitus herätti kiinnostusta KS:ssa.maanantai 4. joulukuuta 2017

Jyrki Lindberg: Kouvolan luottamushenkilöiden palkkiopäätös uuteen harkintaan (KS 3.12.2017)Lukijalta: Palkkiopäätös uuteen harkintaan


Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 4.12. hallintosääntöluonnosta 1.1.2018 alkaen. Siinä ehdotetaan maksettavaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helmiselle kokousten ulkopuolella liittyvistä tehtävistä 6 000 euron vuosipalkkiota. Jos Helminen siirtyy osa-aikaiseksi hallituksen puheenjohtajaksi, hänelle maksetaan 3 400 euron kuukausipalkkio, mutta ei vuosipalkkiota.
Helmisen muut kokouspalkkiot luottamustoimistaan ovat suuruusluokkaa 20 000 euroa vuodessa. Helmisen palkkiosummat tulevat olemaan ensi vuoden alusta varovasti arvioiden lähes 60 000 euron luokkaa vuositasolla.
Kyllä työmies on palkkionsa ansainnut. Hallintosääntöluonnoksessa ehdotetaan monia muitakin palkkiokorotuksia, mutta Helminen on ylivoimainen eurokuningas. Näitä muita palkkiokorotuksia voi lukea kaupungin nettisivuilta, hallituksen esityslista 4.12. kohdasta 6  hallintosääntö 1.1.2018 alkaen.
Tämä hallintosäännön muutosehdotus on tullut ”mahtikäskynä” suoraan hallitukselle, ilman ryhmien asiaan paneutumista. Toivottavasti asia jää edelleen pöydälle ja tarkempaan harkintaan.

Jyrki Lindberg, Kouvola

Jyrki Lindbergin kirjoitus KS 3.12.2017

Ehdotus hallituksen- ja valtuuston puheenjohtajien palkkioiksi 

sunnuntai 3. joulukuuta 2017

Kouvola paisuttaa ylintä johtoaan.

Kouvolan kaupunginhallitus aikoo perustaa apulaiskaupunginjohtajan ja kolmannen apulaiskaupunginjohtajan viran maanantaina 4.12.2017 ja tehdä muitakin päätöksi, joilla on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen.

Kouvolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään vuonna 2019 perustettavalle sote kuntayhtymälle. Kouvola maksaa silti kulut ko kuntayhtymälle ja maakunta ottaa vastuulleen 2020 koko sote-sopan ja Kouvolan veroprosentiksi jää 8,5 veroäyriä.
Linkki: Kouvolan tuleva veroäyri

Maakuntauudistuksen seurauksena 60% budjetistamme siis lähtee pois ja loppusummalla maksamme jäljelle jäävien johtajien korotetut palkat yms kulut.

Kouvolan edelliseltä kaupunginhallituksen aikana vähensimme henkilökuluja 20 milj € verran. Tämä tehtiin mm:
-          irtisanomalla ihmisiä
-          jättämällä virkoja täyttämättä
-          tervehdyttämällä organisaatiota
-          jättämällä apulaiskaupunginjohtajan virka täyttämättä, koska tehtävät vähenevät rajusti   vuonna 2019
-          pidättäytymällä palkkioiden korotuksista (luottamushenkilöt)
-          lisäsimme henkilöitä vain kun sillä saatiin säästöjä. Säästöä haettiin mm. perustamalla oma   erityislasten yksikkö, koska yksikköhinnat kilpailutuksessa olivat noin 550-600€/vrk lasta   kohti. Omana tuotantona palvelu oli huomattavasti halvempaa.

Uusi kaupunginhallituksemme linja näyttää muuttuneet. Nyt on korotuksia ja uusi virkoja syntynyt kuin sieniä sateella. On projektivastaavia joka hommaan ja uusia toimia ja virkoja syntyy kuin sieniä sateella. Säästöt ja tervehdyttämiset ovat jääneet tavoitteista ja tilalle on tullut uudet lisävirat ja henkilöstön lisääminen. Hallinnon perkaamisesta (siltä osin, jota jää vuonna 2019 Kouvolalle) ei ole enää puhuttu mitään, vaikka siihen olisi vieläkin ilmeistä tarvetta.
Kaupungilta puuttuu minusta nyt selkeys toimintatavoissa!

Henkilöstöuudistukset ja organisaatiomuutokset tulisi tehdä pitkäjänteisesti, ottaen huomioon vuoden 2019 muutokset. Kotkassa uusi kaupunginjohtajalle tehtiin vain määräaikainen työsopimus tämän takia.
-          2019 asti ei siis pitäisi suosia määräaikaisia sopimuksia
-          organisaatiouudistukset tulisi tehdä siten, että on poliittisesti hyväksytty organisaatiomalli,   johon pyritään olisi valmis 2019 alusta!
-          uusi organisaatiomalli aloittaisi 2019 alusta.
-          sitä ennen ei tehtäisi suuria muutoksia, joita on vaikea tai mahdoton perua.
-          päätöksiä valmisteltaessa kuultaisiin myös valtuutettuja.

Ehdotankin siksi, että kaupunginhallituksen jäsenet miettisivät seuraavia vaihtoehtoja:

-          Tuukka Forsell:n hoitaisi apulaiskaupunginjohtajan viran oman työnsä lisäksi OTO:na oman   työn ohessa.  Tämä käytäntö on ollut jo kauan ja käytännössä Tuukka Forsell toimi jo   edellisen kaupunginjohtajan aikana kaupunginjohtajan virassa. Käytännössä Tuukka hoiti   kaikki Laurinkin työt, koska Lauri oli melko suuren osan työajastaan jossakin kuntaliiton tai   ministeriön työryhmissä ja elimissä. Tällöin Tuukka Forsell hoiti kaupungin asiat.

-          Ennen kuin uusi organisaatio uudistus (vuoden 2019 jälkeinen) saadaan aikaan ei pysyviä   muutoksia/ henkilöstön lisäyksiä tehtäisi.

-          Muutokset tehtäisiin virkoihin, jotka siirtyvät maakunnalle (vanhushoito yms näitä siirtyviä  virkoja voisi nyt lisätä tavittaessa).

-          Uuden vuoden 2019 organisaatioselvitys tulee käynnistää pikaisesti kaupunginhallituksen   toimesta.

-          Muutokset, jotka vaikuttavat jääviin virkoihin tehtäisiin perusteellisen selvityksen pohjalta   parlamentaarisesti ryhmiä kuunnellen.

Lisäksi olisi hyvä muistaa, että nämä asiat olivat jo edellisellä kaupunginhallituksella esillä, eli ei näissä ole  mitään uutta. Edellinen kaupunginhallitus:

-          torppasi apulaiskaupunginjohtajan viran perustamisen juuri siksi, että kaupunginjohtajan   työmäärä ja vastuut vähenee 60% vuonna 2019.

-          torppasimme myös luottamushenkilöpalkkiojärjestelmän, sen saman jota uusi   kaupunginhallitus nyt ajaa (sanasta sanaa samaa esitys jopa samoilla luvuilla).

-          edellinen kaupunginhallitus aloitti hallinnon keventämisen yläpäästä vähentämällä johtajia     (mm apulaiskaupunginjohtajan virka). Nyt uusi kaupunginhallitus sen sitten perustaa   samoilla perusteilla….

-          Nämä perustelut ovat minusta aika hupaisia perusteluja Tuukan viralle: ”Työnkuva on viime   aikoina painottunut yhä enemmän kaupungin omistajaohjaukseen ja tulevan kaupungin   roolissa tämä tulee yhä enemmin korostumaan. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä   on konsernitasolla tarkistettava tehtävänkuviakin” .

-          Kaiken huippu on vielä III apulaiskaupunginjohtajan virka….. kun kaupungin rahat   ja tehtävät laskee 60% niin vieläkö kolmas kaupunginjohtajan virka tarvitaan?

-          Kouvola on vasta palkannut uuden elinkeinojohtajan Petteri Portaankorvan eli meillä on jo   lisätty siihen hommaan voimaa. Kouvolan edunvalvontapäällikkönä toimi Jukka Posti vain   muutama vuosi sitten. Hänet erotettiin SDP:n toimesta tekemällä uusi ”organisaatiomuutos”   ja silloin sovittiin, että sitä virkaa ei tarvita, koska se työ kuuluu kaupunginjohtajalle.

-          Nyt elinvoimassa on siis tulevaisuudessa  Jyrki Harju, kaupunginjohtaja, Tuukka Forsell ja   Petteri Portaankorva ja . Nämä piti vielä hetki sitten olla kaikki vain kaupunginjohtajan   tehtävää kuuluvia töitä. Entisen kaupunginjohtajan Lauri Lamminmäen palkankorotuksessa   huomioitiin aikoinaan juuri elinvoimaisuuden hoito.

-          Jyrki Harjulle piti kuulua nimenomaan nämä strategiajohtajan ja   omistajaohjauksen työt (jotka on jotenkin lipuneet Tuukalle).

Lopuksi sitten vielä hiukan kuntalakia. Nykyinen hallintosäännön muutosta viedään sillä kiireellä, että ei edes kuntalain mukaista tarkastuslautakunnan lausuntoa ole pyydetty ko uudesta hallintosäännöstä. Asia joka kuuluu kuntalain mukaan tehdä. Mieleen tulee sote asioiden teko eduskunnassa, kuulematta asiantuntijoita painetaan puolivalmista lainmuutosta ja heikkotasoisia asetuksia ulos. Käsittääkseni päätöksenteossa on muoto virhe, mikäli tarkastuslautakunta ei ole saanut mahdollisuutta lausua hallintosäännöstä oman tehtävän osalta näkemystään.


Yleensä länsimaisessa oikeuskäytännössä on periaate, että palkkiomuutokset, jotka koskevat itseään, tulevat voimaan vasta seuraavalla valtuuston (edustajiston) aikana. Eli elin ei itse tee itselleen korotuksia ja nosta palkkojaan. Tämäkin periaate on haudattu sitten tämän kaupunginhallituksen aikana.