perjantai 30. toukokuuta 2014

NOPSA-lääkärinvastaanotto etenee

Aloitteeni NOPSA-vastaanotosta -> etenee suotuisasti. Aloitteessa toivotaan terveysasemille kehitettävän nopeatempoinen ilman ajanvarausta tapahtuvan sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotto niin, että resursseja jäisi enemmän pitkäaikaissairaiden hoitoon. Esitin NOPSA-vastaanottoa kokeiltavaksi yhdellä terveysasemalla niin, että sitä voisivat hyödyntää kaikki kouvolalaiset, mutta ketään ei pakoteta tätä toimintamallia valitsemaan.

Vs. terveysjohtaja Kari Kristeri toteaa, että ajatus asiakkaiden segmentoimisesta nopeasta avusta hyötyviin sekä monisairaisiin moniammatillista yhteystyötä ja usein hoitosuunnitelmaa edellyttäviin potilaisiin on hyvä ja kannatettava. Ratamo–terveyspalveluiden palveluprosesseja suunnitellaan vahvasti  tämän periaatteen ohjaamana. Tarkoituksena on saada aikaan nopeasti hoidettaville asioille oma palvelulinja kattaen nykyisin perusterveydenhuollossa sekä  tulevaisuudessa soveltuvin osin myös erikoissairaanhoidossa nopeasti hoidettavat asiat. Vastaanottoa suunnitellaan sellaiseksi, että hakeutuminen sairaanhoitajalle olisi joustavaa ja ilman ajanvarausta tapahtuvaa ja sairaanhoitaja voisi ohjata tarpeen mukaan samalla käynnillä potilaan yleis- tai erikoislääkärin vastaanotolle, jolloin hoidettava asia saataisiin asiakaslähtöisesti ja pienimmin mahdollisin kustannuksin hoidettua kuntoon. 

Kristeri toteaa edelleen, että NOPSA vastaanoton kustannustehokas hoitaminen arviomme mukaan edellyttää sen tuottamista osana yhteispäivystyksen toimintaa. Nykyisissä tiloissa Pohjois-Kymen sairaalassa tämä ei valitettavasti vielä ole mahdollista selvitystemme perusteella. NOPSA vastaanoton toimintamallia sen sijaan soveltuvin osin kehitämme terveysasemillamme. Pisimmällä tässä ollaan Kuusankosken ja Valkealan terveysasemilla. On hyvä, että uusia toimintamalleja on Kouvolan terveydenhuollossa lähdetty kehittämään. Näin saadaan jokaiselle asianmukainen, asiakkaan tarpeiden mukainen apu mahdollisimman nopeasti.

tiistai 27. toukokuuta 2014

Vesiosuuskuntien käyttöveden hinta

Konsernijaos käsitteli 26.5.2014 vesiosuuskuntien aloitetta ->, että vesilaitos antaisi vesiosuuskunnille käyttövedestä 25% hinnanalennuksen.

Esitys oli, ettei alennusta anneta. Tein muutosesityksen alennuksen antamisen puolesta ->. Muutosesitystä ei kukaan kannattanut, joten se raukesi kannattamattomana.

Nyt tehty päätös on oikeudellisesti arveluttava, sillä laki rajoittaa mm määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Lain perusteluissa (HE 85/2000) todetaan "Määräävän markkina-aseman väärinkäytön estämiseksi laitosten perimien maksujen määräytymisperusteiden tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvät. Jotta asiakkaat ja viranomaiset voisivat arvioida vesihuollosta perittävien maksujen kustannusvastaavuutta, kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta, tulisi olla mahdollisuus vertailla eri laitosten taloudenpitoa, toiminnan kustannuksia ja maksujen muodostumista". "Laitosten tulisi myös tiedottaa, miten vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat."
Koska päätös on mielestäni jopa lainvastainen, jätin perustelut/eriävän mielipiteen asiasta.

Muutosesityksen/eriävän mielipitee perustelut:

Verkostoon liittyvä osuuskunta ei aiheuta vesilaitokselle juuri mitään investointeja eikä niiden takaisin rahastamista. Välittömät kulut syntynevät vain liittymäkohdan työstä ja joidenkin vesihuoltorakenteiden käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Käytännössä osuuskunnat tuottavat voittoa Kouvolalla, sillä vesilaskutus pitää myös verkoston ylläpito- ja saneerauskustannukset yms sisällään.

Vesilaitoksen tai kaupungin rahapula ei voi olla syynä tähän epäoikeudenmukaiseen hinnoitteluun. Nykyinen hinnoittelu ei kohtele tasapuolisesti eri kuntalaisia, kun osa kuntalaista joutuu piiloverotuksen kohteeksi. Aiheuttamisperiaate tulee ulottaa myös veden toimittamiseen. Kustannusvastaavuuden takia kylien neuvottelukunnan ehdotus 25% alennuksesta raakaveteen on aivan kohtuullinen pyyntö.


Kouvolan vesiosuuskunnat ry -kotisivu ->
Kouvolan vesiosuuskunnat ry

maanantai 26. toukokuuta 2014

Perussuomalaiset esittävät piirille Pekka Korpivaaraa eduskuntavaaliehdokkaaksi


Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 26.5.2014

Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaiset ehdottavat yksimielisesti Pekka Korpivaaraa yhdistyksen kansanedustajaehdokkaaksi Kymen Perussuomalaisten piirille. Kansanedustaja Jari Lindström on myös yhdistyksen ehdokas, mutta istuvaa kansanedustajaa ei tarvitse erikseen valita ehdokkaaksi. Piiri valitsee ehdokkaansa kesäkuun aikana.

Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaiset katsovat, että Pekka Korpivaaralla on laaja tunnettavuus ja kannatus Kymenlaaksossa. Hänellä on myös laaja kannatus perussuomalaisten keskuudessa. Pekka Korpivaara sai vuoden 2012 kuntavaaleissa 999 ääntä. Se on enemmän kuin yhdenkään muun puolueen valtuutetun äänimäärä Kouvolassa. Ensimmäisen kerran Pekka Korpivaara osallistui kuntavaaleihin ja toimi luottamustehtävissä  jo 1980-luvulla.

Pekka Korpivaara on ammatiltaan rakennusinsinööri, jolla on laaja kokemus työelämän eri tahoilta. Hän työskentelee nykyisin CMN Service Oyssä. Toimenkuvana on rautateiden rakennuttaminen ja valvonta. Sotilasarvoltaan Pekka Korpivaara on yliluutnantti ja palvellut sotilastehtävissä niin Bosniassa kuin Afganistanissa. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi alaikäistä lasta. 

Heidi Husu
Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaiset ry


Pekka Korpivaara

PK-lehti 28.5.2014                           

sunnuntai 25. toukokuuta 2014

Kyläkoulujen puolustajat ja niiden vastustajat Manskilla 24.5.2014

Kyläkoulujen lakkautus sisältyy kaupunginhallituksessa 28.4.2014 olleeseen Yt-neuvottelujen pohjaksi määriteltyyn palveluverkko muutoksiin.  Kaupunginhallituksen niukka  enemmistö päätti, että ”…rakenteellisia ja toiminnallisia uudituksia …valmistellaan litteenä 1 olevien toimialojen esitysten pohjalta”.

Kyläkoulujen lakkautuksien kannalla tässä kokouksessa olivat:  Sari Palm (kd), Viinikainen (sit), Nyberg (sdp), Lonka (kesk), Tähtinen, Salonen (sdp) ja Lakka (sdp).

Ihmettelen kovasti, että Ville Salonen (sdp) otti osaa mielenosoitukseen, vaikka oli itse juuri äänestämässä koulujen lakkautuksen puolesta. Lista säästöistä eli koulujen lopettamisesta (lista 1) oli listattuna 28.4.2014 pidetyssä kokouksessa ja on myös kokousasiakirjan liitteenä yhä nähtävillä osoitteessa Koulujen tappolista->

Itse puolustan kyläkouluja ja olen toiminut samoin myös kaupunginhallituksessa!

perjantai 23. toukokuuta 2014

Mielenosoitus Kyläkoulujen puolesta la 24.5

Aika:  24. toukokuuta 2014, klo 11:00–14:00
Paikka: Kävelykatu Manski

Tirvan, Ummeljoen, Ratulan ja Selänpään kylien yhteinen mielenilmaus kyläkoulujen säilyttämisen puolesta.

Ohjelmassa soppaa kenttäkeittiöstä, kahvia ja pullaa, esillä kylien ja koulujen toimintaa, nimienkeräyslistat, marssi kaupungin talolle.

Tule kylttien ja panderollien kanssa tai ilman.
Yhteistyössä on voimaa, allekirjoittamalla adressin ja tulemalla paikalle voit vaikuttaa!

Adressi: Kouvolan kyläkoulujen puolesta ->

Facebook ->
Tapahtuman FB-sivu

Vartti 21.5.2014 Taustaa mielenosoitukselle

Suurenna klikkaamalla kuvaatorstai 22. toukokuuta 2014

Jalkaväkimiinat eivät ole korvattavissa

Kokoomusnuorten vaatimus, että jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus on irtisanottava ->, on erittäin kannatettava.

Tämän 1980-luvun rauhanliikkeen aikaansaaman aivopesun seuraukset näemme nykyisen hallituksemme päätöksissä, joilla maanpuolustuksemme perustaa romutetaan tehokkuudella, mihin edes 1980-luvun rauhanliike ei pystynyt.

Viime vuodet ovat olleet maanpuolustuksen kannalta suuren muutoksen aikaa. Pääministeri Kataisen toimesta Suomi liittyi Ottavan miinasopimukseen, joka kieltää jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron. Suomen hallituksen päätös luopua jalkaväkimiinoista syntyi eduskunnassa hallituspuolueiden päätöksellä, jota koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä vastusti.

Tulevan eduskunnan tulee kumota tämä järjetön päätös ja lopettaa lapselliset höpinät jalkaväkimiinojen korvaamiseksi joillakin muilla järjestelmillä. Miinaa ei yksinkertaisesti voi korvata millään. Miinojen aiheuttamaa puolustuksen heikkenemistä voidaan toki kompensoida muilla asejärjestelmillä, mutta korvata sitä ei pysty millään.

Itse pidän maan puolustamiseen tarkoitettujen ja siihen erinomaisesti soveltuvien aseiden viemistä Suomen armeijaltamme lähes maanpetturuutena ja miinakieltosopimukseen liittymisestä päättäneitä kansanedustajia lähes desantteihin verrattavina maanpuolustuksen sabotääreinä!

Sodassa jalkaväkimiinat ovat Suomen puolustukselle olennaisen tärkeitä. Miinakieltoon ei ole liittynyt naapurimaamme Venäjä.

Europarlamentaarikko Lasse Lehtistä lainatakseni "Ne, jotka ovat meille uskotelleet, että Venäjä ei ole naapureilleen turvallisuusuhka, ovat harvinaisen hiljaa. Venäjä on Venäjä, vaikka valtiomuodon voissa paistaisi. Tästä johtuu, että Venäjän naapurit tarvitsevat jalkaväkimiinoja niin kauan kuin Venäjällä on jalkaväkeä," näin siis Lasse Lehtinen.

Puolustusvoimain ex-komentaja Lauri Sutelan totesi Matti Lukkarin toimittamassa kirjassa "Lauri Sutela, Puolustusvoimain komentaja" sivulta 285:

"Olen kauhulla kuunnellut suunnitelmia, että meilläkin ollaan valmistautumassa henkilömiinoista luopumiseen. Se olisi anteeksiantamaton virhe. On esitetty rahamääriä, joilla miinat voitaisiin korvata. Kukaan ei ole kuitenkaan pystynyt minulle kertomaan, mikä on se korvaava väline tai menetelmä.

Suomalaisessa maastossa ei mikään korvaa miinaa. Se on halpa, tehokas ja pakottaa maahantunkeutujan varomaan jokaista askeltaan. Meillä ei viime sodissa tullut siviilitappioita omista miinoitteistamme, eikä menetelmämme tuntien tule vastakaan. Koko miinakysymystä tarkastellaan tunteenomaisesti näyttämällä kuvia afrikkalaisista jalkapuolista lapsista.

Henkilömiinoista luopuminen vie tehon myös panssarimiinoitteistamme ja hävitteistämme. Näin me luovumme tehokkaimmasta ja halvimmasta aseestamme. Ne jotka ajavat miinojen käytöstä luopumista ovat silottamassa tietä viholliselle.”

Puolustusvoimat tarvitsevat riittävästi tehokkaita aseita. Siksi ei pidä mennä mukaan kosmeettiseen asekieltohurskasteluun, jolla nykyinen hallitus tietoisesti romuttaa maanpuolustusta. Tulevan eduskunnan tulee perua onneton jalkaväkimiinakielto ja lopettaa puolustusvoimien alasajo.

PS. Miinat ovat tuttuja minulle Bosnian ajoilta. Olin pioneerihommissa yli vuoden SFOR:ssa, joka vastasi miinanraivauksen koordinoinnista maassa.

keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Miljoona euroa kyläkouluihin vai professoriin?

KS 21.5.2014 verkkolehti, Kyläkouluja vai professoreita ->

Blogissani on kirjoitus puurakentamisen professuurin tukipäätöksestä ->. Lasten ja nuorten lautakunnan demaritaustainen puheenjohtaja on ollut tekemässä tukipäätöstä. Mielenkiintoista on nähdä, mikä on demareiden arvojärjestys eli mille kannalle kyläkoulujen lakkauttamisissa päätyvät.

KS 21.5.2014

tiistai 20. toukokuuta 2014

Kaupunginhallitus kumosi oman päätöksensä Kinnosta

Aiemmin asiaa on käsitelty blogitekstissäni 30.4.2014 ->

KS 19.5.2014 Kaupunginhallitus kumosi oman Kinno-päätöksensä ->

Matti Uurinmäki teki oikaisuvaatimuksen (ks. liite) kaupunginhallituksen päätöksestä, jossa annettiin Kinnon yhtiökokousedustajalle toimintaohje. Toimintaohje velvoitti yhtiökokousedustajaa toimimaan tavalla, joka rikkoo osakeyhiölakia ja verosäädöksiä.

Perussuomalaiset vastustivat laitonta päätöstä jo ensimmäisessä käsittelyssä. Päätöstä tehtäessä oli jo tiedossa, että päätös on todennäköisesti laiton monelta osin. Itse jätin myös eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Oman Kinno päätöksensä kumosivat siis: Tähtinen, Nyberg (sdp), Lakka (sdp), Viinikainen (sit), Jokiranta (kesk), Lehtomäki (kesk) ja Salonen (sdp).

Päätöksen kumoaminen ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö Antti Paasivirralle maksettaisi 32.000 euroa lisäpalkkiota oman yrityksensä kautta. Se on Kinnon hallituksen päätös, johon  kaupunginhallituksessa ei ole mahdollista vaikuttaa. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö.

Palkkiopäätös on julkishallinnon harmaata taloutta ja veronkiertoa, koska kyseessä on tosiasiallisesti palkkatuloa, josta pitäisi maksaa sen mukaiset verot. Nyt palkkio halutaan omalle yhtiölle, josta se ulosmitataan huomattavasti palkkatuloverotusta pienemmällä veroprosentilla. Antti Paasivirta on 68-vuotiaana eläkkeelle jäänyt entinen työ- ja elinkeinoministeriön virkamies. Seutukunnalle tutuksi hän on tullut jakaessaan äkillisen rakennemuutoksen rahoja.

KS  20.5.2014 Kaupunginhallitus kumosi Kinno-päätöksensä ->

Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 20.5.2014

maanantai 12. toukokuuta 2014

Värikästä väittelyä Lähi-Idästä

HS Nyt 9.5.2014 Tv-väittely kuumeni Jordaniassa – pöytää käytettiin lyömäaseena ->

Varsin värikästä voi väittely olla muualla maailmassa. Jordanialaiset ammattijournalistit keskustelivat, kun tunteet kuumenivat (kohta 0:50). Siinä otettiin jopa pöytä taisteluvälineeksi niin, että meni päreiksi.

Youtube ->


torstai 8. toukokuuta 2014

Kouvolalainen korruptio

Korruptiosta puhuttaessa ihmiset mieltävät sen yritysten ja kansalaisten lahjonnaksi virkamiehille. Suomalainen korruptio, myös Kouvolassa esiintyy kuitenkin toisenlaisena. Woodinno on tästä hyvä esimerkki.

4.9.2012 Woodinno-hankkeen ohjausryhmä piti kokouksen Helsingissä. Paikalla oli Risto Heikkilä Kinnosta, Kouvolan kaupungin edustajina Markku Laukkanen, Päivi Hippeläinen -> sekä Aimo Ahti ohjausryhmän puheenjohtajana sekä  Metsäteollisuus ry:n ja WoodFrontin edustajat. Markku Laukkanen oli vuoteen 2011 asti Keskustan kansanedustaja ja sai vuoden 2009 eurovaaleissa 15.000 ääntä.

Ohjausryhmässä Laukkanen esitteli viestintäasioita Kouvolan edustajana. Seuraavassa pykälässä hän oli ohjausryhmässä hyväksymässä Audiomedia Oy:n konsulttisopimusta. Laukkanen omistaa Audiomedia Oy:n, on sen toimitusjohtaja ja yksijäsenisen hallituksen ainoa jäsen ->. Laukkanen oli siis itse päättämässä konsulttisopimusta omalle, itse täysin omistamalleen yritykselle. Ilmeisesti hän myös valmisteli asian ja esitteli sen ohjausryhmässä. Ei siis ihme, ettei ohjausryhmän pöytäkirjoja haluttu antaa Vesa Vainiolle.

Audiomedia Oy:lle yhteistyö Kouvolan kaupungin kanssa on ollut varsin tuottoisaa puuhaa. Edellisenä vuonna eli vuonna 2011 liikevaihto oli vaatimattomat 34.000 euroa. Seuraavana vuonna pelkkä voitto oli yli kaksi kertaa tuon liikevaihdon verran. Eli konsulttisopimusten myötä liikevaihto pomppasi 167.000 euroon ja tilikauden tulos 73.000 euroon. Yritykselle ei konsulttisopimuksista paljon kustannuksia aiheutunut, kun jokaisesta 10 eurosta jäi yli puolet eli 5,70 euroa voittoa. (Lähde: Taloussanomat ->)

Audiomedia Oy:n tulos vuonna 2012 Kouvolan kanssa solmittujen konsulttisopimusten myötä

Valkelan Sanomat 7.5.2014 Suomalainen korruptio
Suurenna klikkaamalla kuvaa /  Valkealan Sanomat 7.5.2014

----------------------
30.6.2012 on Suomen EU-Palvelut Oy - Finnish EU-Services Ltd sulautunut Audiomedia Oy:hyn. Tällä ei ole ollut mitään taloudellisia vaikutuksia, koska kyseisen yrityksen toiminta oli käytännössä loppunut jo 31.5.2007, jolloin se on poistettu ennakkoperintärekisteristä ->.

keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Laki sama - tuomiot vaihtelee, osa1

Kesäkuussa 2012 kokoontuneiden eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajien mielestä kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps) ei voi jatkaa hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Eroa vahvasti vaatimassa oli myös Jan Vapaavuori.

HS 13.6.2012 Ryhmänjohtajat: Halla-aho ei voi jatkaa valiokunnan puheenjohtajana ->

Klikkaa kuvaa lukeaksesi koko artikkeli

------
12.6.2012 Vapaavuori kirjoitti Uuden Suomen blogissa eroamisvaatimusten tueksi, mm. näin: "Pallo on nyt perussuomalaisilla. Monista suunnista heille on nyt viestitetty kuinka vakavasta asiasta on kyse. Soinilta vaadittaisiin nyt suoraselkäisyyttä, ryhtiä ja johtajuutta. Soinilla on nyt mahdollisuus olla sanojensa mittainen mies ja pelastaa parlamentaarinen järjestelmämme sitä uhkaavalta varsin arvottomalta näytelmältä.

Ellei tätä suoraselkäisyyttä löydy, muu poliittinen järjestelmä ei voi jäädä vain sivusta katselemaan.
"
------

Hallintovalikokunnan puheenjohtajuus on paljon vähempiarvoisempi kuin pääministerin tehtävä. Missä se Vapaavuoren suoraselkäisyys? Vapaavuorella on nyt mahdollisuus olla sanojensa mittainen mies ilmoittamalla, ettei ole hakemassa puheenjohtajuutta ja pääministerin paikkaa.

Halla-aho sai tuomiot kirjoituksistaan (ks. uskonvapaus.fi-sivuston analyysi tuomioista ->).
Vapaavuori on tuomittu 17-vuotiaana ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä, täysi-ikäisenä on tuomio varkaudesta ja vuonna 2001 rattijuopumuksesta sakot ja ajokielto.

Tossavaisen kirjoitus asiasta alla.
Kymen Sanomat 6.5.2014 verkkolehti, Tossavainen: Vapaavuoren tekoja ei pidä vähätellä ->


Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 7.5.2014 Tossavainen: Vapaavuoren tekoja ei pidä vähätellä

Tulisiko Vapaavuoren itse nyt ymmärtää, kuinka vakavasta asiasta on kyse?

tiistai 6. toukokuuta 2014

Kouvolan palvelut uhattuna

Maanantaina 28.4.2014 kaupunginhallituksessa käytiin tiukka keskustelu yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Kaupunginjohtajan esitys, joka niukasti voitti äänestyksessä, ei ollut luottamushenkilöiden linjausten mukainen. Nyt uhattuna ovat palvelut. Palveluja voidaan karsia paljokin, kuten pikkukouluja ja kirjastoja, neuvoloita, saamatta kasaan edes niitä 2,5 miljoonaa, jota Ratamo ja muut tilainvestoinnit vaativat. Arvovalintoja nämäkin.

KS 25.4.2014 verkkolehti, Larikka hyökkää Lamminmäkeä vastaan ->

Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 26.4.2014


KS 29.4.2014 verkkolehti, Larikka: Näin raskaasti en ole hävinnyt vielä kertaakaan ->

Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 29.4.2014 Kaupunki ei aloita yt-neuvottelua


KS 3.5.2014 verkkolehti Jouni Suninen: Vaarana palvelujen liiallinen karsinta ->

Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 3.5.2014 Suninen: Vaarana palvelujen liialinen karsinta

 

lauantai 3. toukokuuta 2014

Esitys Ratulan ja Teutjärven koulujen yhdistämisestä

Toimiva kyläkoulu on monelle kylälle elinehto. Kyläkoulu on useimmiten lapsiperheelle tärkein kunnallinen palvelu, joka ratkaisee monen kylän tulevaisuuden vuosikymmeneksi eteenpäin. Koulun tärkeyttä kuvaa hyvin se, että kuka rakentaisi talonsa kylään tai ostaisi talon kylästä, jossa ei edes lapsille ole koulua?

Kyläkoulu menettämisen tai sen uhka koetaan niin lapsiperheissä kuin muissakin kylän asukkaiden mielestä lähes kylän kuolemana. Opetuksen päättyminen merkitsee usein koulun ovien sulkeutumista myös muulta toiminnalta. Näin kyläläisiltä katoaa kenties ainoa yhteinen kokoontumis- ja harrastustila. Siksi lähikoulua puolustavat muutkin kyläläiset, sillä koulun ovien sulkeutuminen merkitsee käytännössä koko kyläkunnan elinvoiman kuihtumista.

Taistelkaamme siis kyläkoulujen puolesta, niiden lopettamiseen meillä ei ole varaa. Lakkauttamiset eivät tuo todellisia säästöjä.
Ratulan kyläyhdistyksen kannanotto ->


RATULAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN ESITYS RATULAN JA TEUTJÄRVEN KOULUJEN YHDISTÄMISESTÄ          

 Arvoisat Kouvolan kaupungin päättäjät!  

 Ratulan kyläkoulun lakkauttaminen on jälleen noussut esille. Pyydämme kohteliaimmin teitä tutustumaan alueemme yhteistyösuunnitelmiin Loviisan Teutjärven koulun ja Kouvolan Ratulan koulun ylikunnallisesta yhteistoiminnasta ennenkuin lakkauttamispäätöstä lyödään lukkoon.

 Molemmat koulut ovat pieniä kaksiopettajaisia kouluja ja sijaitsevat noin viiden kilometrin päässä toisistaan Kouvolan ja Loviisan rajan tuntumassa. Ratulan koulun kiinteistö on hyvässä kunnossa ja se olisi tarkoituksenmukainen kiinteistö tämän alueen yhteiselle lähikoululle. Ratulan koulussa kyetään opettamaan noin 50 - 60 oppilasta. Toinen vaihtoehto olisi että koulualueen lapset jatkaisivat koulunkäyntiä Teutjärven koulussa. Alueen lapsimäärällä olisi mahdollista saada yksi toimiva noin 50 lapsen kyläkoulu. Se lisäisi kylien houkuttelevuutta jatkossakin lapsiperheille täällä kaupunkien reuna-alueella. Ratulan koulu palvelee tällä hetkellä usean kylän asukkaita; Ratulan, Koskiston, Hämeenkylän, Joensuunkylän ja Raussilan. Jatkossa se voisi siis toimia lisäksi vielä Ruotsinkylän, Kuninkaankylän, Viirilän, Suomenkylän ja Niemistön oppilaiden opiskelupaikkana. Oppilasennusteiden mukaan molempien koulujen oppilasmäärä on laskeva, mutta lukuvuonna 2015 - 2016 yhdistetyn kyläkoulun oppilasmäärä olisi 51 oppilasta, ja ennusteen mukaan pienimmilläänkin koulun koko olisi noin 45 oppilasta. Oppilasmäärää ei tietenkään voida tarkkaan ennustaa, koska muuttoliikettä ei voi ennakoida. Voidaan kuitenkin ajatella että toimiva kyläkoulu ennemmin lisää muuttoa alueelle kuin sieltä poispäin.

 Mahdollisia lakkautuksesta saatavia säästöjä laskettaessa pyydämme huomioimaan koulun nykyisten käyttökustannusten suhteen että Ratulan koulun kiinteistökuluihin on laskettu mukaan koulun pihapiirissä sijaitseva rivitalokiinteistö. Koululla ja rivitalolla on yhteinen lämmitys ja vesihuolto. Rivitalon sauna, pesutilat ja pyykinpesutilat sijaitsevat koulun alakerrassa. Toiseksi kouluja lakkautettaessa on huomioitava myös kuljetuskustannusten kasvu. Nyt koulumatkat ovat suhteellisen lyhyitä, mutta koulun lakkauttamisen jälkeen kaikki oppilaat kuuluisivat koulukuljetuksen piiriin. Kolmanneksi kustannuksia laskettaessa on huomioitava Loviisan puolelta siirtyvien oppilaiden valtionosuudet, jotka siirtyisivät Kouvolan kaupungin tuloiksi. Koska Ratulan koulun kiinteistö tietojemme mukaan on hyvässä kunnossa, ei suuria korjauskustannuksia ole lähiaikoina odotettavissa.

 Ratulan koulun vanhempainyhdistys ehdottaa että Kouvolan kaupunki lykkää Ratulan koulun lakkauttamista ja kartoittaa Teutjärven koulun kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppilaiden huoltajia tulee kuulla koulujen lakkauttamista koskevissa päätöksissä. Koulu on tärkeä palvelu kyliemme lapsiperheille, ja yhteistoiminnalla meidän olisi mahdollista ylläpitää toimiva kyläkoulu, joka palvelisi laajasti molempien kaupunkien reuna-alueiden asukkaita.    

 Ratulan koulun vanhempainyhdistys ry:n puolesta yhteistyöterveisin  
 Tarja Mettälä, puheenjohtaja
 Henna Mallat, sihteeri

Kelvotonta elinkeinotoimea

Kouvola kaipaa kipeästi työpaikkoja. Kaupungin elinkeinotoimesta ei ole paljon apua ollut. Elinkeinojaoksen puheenjohtajana ja poliittisen ohjauksen linjaajana on Anssi Tähtinen. Elinkeinotoimen kelvottomuus on helppo ymmärtää, kun katsoo miten rahoja on käytetty. Kaupungin virkamieskunta on antanut tälle siunauksensa, sillä muuten tällainen rahankäyttö ei olisi ollut mahdollista. Laskut kun täytyy jonkun hyväksyä ennen kuin ne menevät kirjanpitoon.

Poliittisten päättäjien toimesta on tehty kaikki, jotta tekemisistä ei pääsisi tietoja julkisuuteen. Niinpä kun Vainio kaupunginhallituksen jäsenenä halusi hankkeen ohjausryhmän pöytäkirjat, ne evättiin häneltä.

Alla on Woodinno-hankkeen käsittämättömiä kustannuksia. Osaa ei ole edes vaivauduttu viemään hankekustannuksiin, osan on Kymenlaakson liitto hylännyt:
- 86.000 euroa, joita Kymenlaakson liitto ei hyväksy
- 44.850 eurolla MS Puuteollisuuskonsultit Oy:ltä suorahankintoja
- Aimo Ahdin ja Markku Laukkasen Pietarin matka
- 1.500 euroa "sponsoritukea Edustroille", joka on Matti Väätäisen yritys! Edustroi Finland oy ->


KS 3.5.2014 verkkolehti, Vesa Vainio: Kouvolan hallintotapa kaipaa tervehdyttämistä ->

Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 3.5.2014 Vainion kirjoitus Woodinnosta

Tietojen salaamisesta

Ei siis ihme, ettei Woodinnon asiakirjoja anneta kokonaisuudessaan. 11.2.2013 kh:n kokouksessa esitin asiakirjoja anettavaksi, salaamisen puolesta äänestivät: Larikka, Nyberg, Lakka, Salonen, Nykänen, Sipiläinen, Jokiranta, Lehtomäki, Viinikainen ja Palm.
Kh:n 11.2.2013 pöytäkirja ->