maanantai 14. maaliskuuta 2022

Sheikki Laaksolla ei ole riittävästi tietoa NATO:n liittymisestä päättämiseen? Onko hänellä taas tiedon puute?

 Ei voi kuin ihmetellä, että yli 53-vuotiaalla kansanedustajalla ei ole ollut aikaa ottaa selvää Natosta ja siihen liittymisestä. Eikö tilannearvio maailman tilanteesta pitäisi pystyä tekemään jo ihan peruskoulun oppimäärällä? Tarvitaanko siihen muiden ohjausta ja mielipiteitä?

Kansanedustajalla pitäisi olla sen verran kansalaisrohkeutta, että uskaltaisi olla edes jotakin mieltä asiasta. Odottaako Sheikki Laakso puoluetoimistolta ja Matti Putkoselta ohjeistusta asiaan vai onko tarkoitus miellyttää kaikkia äänestäjiä? Näitä tyhjän äänestäjiä ei tarvita tilanteessa, jossa pitäisi pystyä tehdä päätöksiä eikä vasta vatvoa miten mielipide vaikuttaa omiin äänestäjin. Tuliko Nato asia uutena Sheikki Laaksolle... Siinä asiassa olen samaa mieltä, että kiiressä ei tullut kuin tietynlaisia lapsia....johan tämäkin tietämättömyys sen todistaa!

Ehkä tämä lyhyt tietoisku alla helpottaaa Sheikki Laaksoa terkemään päätöksen Suomen Nato-jäsenyyden kannattajaksi. Alla lyhyt tietoisku yhteistyöjärjestö Naton periaatteista ja tarkoituksesta.

Nato on perustettu 4.4.1949 Pohjois-Atlantin sopimuksella. 
Nato on itsenäisten valtioiden puolustusliitto, jossa on 30 jäsenvaltiota. Käytännössä kaikki Euroopan Unionin valtiot ovat puolustusliiton jäseniä. 
- Puolustusliitto Natolla ei ole omia armeijoita, vaan sen sotilaallinen voima rakentuu jäsenmaiden kansallisista puolustusvoimista, joiden käytöstä Naton mahdollisissa operaatiossa päättää jäsenmaa itse. 
- Nato ei ole valtio, joten sillä ei ole mitään hyökkäyksellisiä valloitustavoitteita, eikä puolustusliitto myöskään uhkaa mitään valtiota sotilaallisesti. 
- USA ei johda Natoa, vaikka onkin sotilaallisesti voimakkain jäsenvaltio. Naton puolustuksen ideana on jäsenmaiden yhteiset kansalliset puolustusvoimat ja keskinäinen sopimus, että hyökkäys yhtäkin jäsenmaata vastaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita vastaan. Tämä artikla 5:n turvatakuu koskee vain Naton jäsenvaltioita, ei Naton kumppanuusjäseniä, ei myöskään Suomea. 

Sopimus alkaa seuraavasti:

”Tämän sopimuksen sopimuspuolet vahvistavat uskovansa Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjan tarkoituksiin ja periaatteisiin ja haluavansa elää rauhassa kaikkien kansojen ja kaikkien hallitusten kanssa. Ne ovat lujasti päättäneet suojella kansojensa vapautta, yhteistä perintöä, kulttuuria ja sivistystä, jotka perustuvat demokratian periaatteisiin, henkilökohtaiseen vapauteen ja oikeusvaltion periaatteeseen. Ne pyrkivät edistämään vakautta ja hyvinvointia Pohjois-Atlantin alueella.

1.artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat, kuten Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjassa on määrätty, sopimaan kan-sainväliset erimielisyydet, joissa ne saattavat olla osallisina, rauhanomaisin keinoin sillä tavoin, etteivät kansainvälinen rauha, turvallisuus ja oikeus vaarannu, ja pidättäytymään kansainvälisissä suhteissaan kaikesta voimankäytöllä uhkailusta tai voiman käytöstä, joka voisi jollain tavoin olla ristiriidassa Yhdistyneitten Kansakuntien tarkoituksia vastaan.

2.artikla

Sopimuspuolet myötävaikuttavat rauhanomaisten ja ystävällisten kansainvälisten suhteitten edelleen kehittämiseen vahvistamalla vapaita instituutioitaan, kehittämällä parempaa ymmärtämystä periaatteista, joihin nämä instituutiot perustuvat ja kehittämällä vakauden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Ne pyrkivät poistamaan ristiriitoja kansainvälistä talouspolitiikoistaan ja edistävät taloudellista yhteistyötä, johon kaikilla sopimuspuolilla on mahdollisuus osallistua, kaikkien sopimuspuolten kesken.


 Lisää Natosta voi lukea alla olevast linkistä: 

Linkki: MIKÄ ON NATO?
Nato-jäsenyys on myös talousasia

 Aiemmin Suomen vakaus on ollut yksi syy ulkomaisille yrityksille investoida Suomeen. Ei ole uskottu, että Venäjä voisi kansainvälisten sopimusten vuoksi hyökätä Suomeen. Ukrainan myötä näkemys on romuttunut. Ilman Natoa Suomessa on merkittävä maariski investoijille.

Viro on pieni, vain 1,3 milj. asukkaan maa. Se on Natoon liittymisensä ansiosta saanut olla täysin rauhassa Venäjän uhitteluilta. Tämä, vaikka joskus Viro on ollut varsin ärhäkkäkin. Samoin Latvia ja Liettua ovat saaneet olla rauhassa.

Naton turvallisuutta tuova tunne on myös merkittävä. Vilnassa tie, jonka varrella on Venäjän suurlähetystö, muuttuu nimeltään Ukrainan sankarien tieksi. Liettua uskaltaa tämän tehdä, koska kuuluu Natoon. Helsingissä kaupunginvaltuutettu pohti samaa Twitterissä. Sitä ei ymmärrettävästi uskallettu edes ehdottaa.

"Ilman Natoa Suomessa on merkittävä maariski investoijille"

EU:n Ukraina-pakotteiden uhittelemiseksi Venäjän neljä hävittäjää loukkasi Ruotsin ilmatilaa. Samoin Japani ajoi venäläishävittäjiä pois omasta ilmatilastaan. Vastaavaa ei tapahdu Baltian maille. Suomen ilmatilan Venäjä jätti rauhaan, sillä se olisi lisännyt piikkimäisesti Nato-kannatusta.

Vielä 2000-luvun alussa jopa Putin kutsui Natoa puolustusliitoksi ja Venäjä mietti liittymistä Natoon. Suomessa on tehty 70 vuotta propagandaa liittoutumista vastaan. Tämä on näkynyt mm. siinä, että puolustusliitto Natoa on virheellisesti kutsuttu sotilasliitoksi. Tätä teki viime päiviin asti useamman kerran jopa pääministeri.

EU:n Venäjä-pakotteiden myötä Venäjä näkee Suomen jo liittoutuneena. Nato-jäsenyys tarvitaan Suomen taloudellisen ja itsenäisen kehityksen perustaksi. 

Pekka Korpivaara
Kaupunginvaltuutettu (kok)
Kouvola