Aloitteet

VALTUUSTOALOITE SOTE-SELVITYKSESTÄ

Kouvolan tulisi käynnistää pikaisesti selvitys, miten perus- ja erikoissairaanhoito on kokonaistaloudellisinta järjestää Kouvolassa. Samalla pitäisi selvittää, miten sosiaali- ja terveydenhoito saataisiin edes entiselle tasolle.

Laskelmissa tulisi selvittää myös, onko Kouvolalle taloudellisempaa tuottaa sote-palvelut itsenäisesti ja kannattaako Kouvolan kuulua Kymsoteen vai hakeutua johonkin muuhun hyvinvointiyhtymään?Kouvolassa 14.10.2019


Vuosi 2018

            - Aloite vielä prosessissa.

11.5.2018    Valtuustoaloite: Anonyymi rekrytointi Kouvolan kaupungin virkoihin ja tehtäviin.

24.4.2018    Valtuustoaloite: Vanhusten kotihoito kuntoon tiimimallilla

8.3.2018      Valtuustoaloite: Anonyymi rekrytointi Kouvolan kaupungin virkoihin ja tehtäviin


Vuosi 2017

6.11.2017    Valtuustoaloite: Valtuustoaloite Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen säilyttämiseksi

22.10.2017  Valtuustoaloite Kuusankosken kaupungintalo maakuntataloksi.

11.9.2017     Esitys Kouvolan valovoimainen vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi vuonna 2017

13.3.2017    Valtuustoaloite Pekka Korpivaara ja Jouni Suninen
                      Allekirjoittaneet esittävät, että Kouvola julkisuuskuvansa korostamisessa luopuu                                  käyttämästä käsitettä ”Betonihelvetti” ja valitsee tilalle jonkin myönteisiä mielikuvia                            herättävän käsitteen.

8.2.2017       Valtuustoaloite Suursuon Ratsastuskeskuksen poistamiseksi myytävien kohteiden                                  listalta.

 Vuosi 2016

Vuosi 2015

2.2.2015 VALTUUSTOALOITE: Nuoret vaalivirkailijoiksi

2.2.2015 VALTUUSTOALOITE: Kaupunginhallituksen kokoukset julkisiksi


 Vuosi 2014

              - Aloitteeseen tuli vastaus reilussa kolmessa kuukaudessa ja asian on viety eteenpäin ripeästi.
                 Ks. blogi ->

13.10.2014  Valtuustoaloite Hovioikeuden kadun muuttamiseksi Pelastusarmeijankaduksi                                        Savonkadun ja Kauppalankadun väliseltä osuudelta.

3.2.2014 Aloite Nopsa-lääkärinvastaanotosta -> 
               KS 28.1.2014 Nopsa-vastaanotto lyhentää lääkärijonoja ->

Terveyspalveluiden palveluprosesseja suunnitellaan vahvasti  tämän aloitteen periaatteen ohjaamana.
Ks. Ote Aikuisväestön lautakunnan päätöksestä ->


24.3.2014 Aloite vapaaehtoistyöntekijöiden etsiminen eläköityvien keskuudesta ->
                KS 25.3.2014 verkkolehti, Etsivää toimintaa vanhustenkin avuksi -> 

Kouvolan kaupungin yhteisötyön ja kolmannen sektorin yhdistysten se­kä muiden kumppaneiden yhteistyönä on aloitettu va­paa­eh­tois­toi­min­nan vahvistaminen Kouvolassa. Tavoitteena on luoda kolmannen sek­to­rin hoitama vapaaehtoispankki, johon halukkaat vapaaehtoistoimijat ja avun­tar­vit­si­jat voivat ilmoittautua ja jonka kautta tuetaan toimintaa muun muassa koulutuksin ja vertaistuen avulla. Vapaaehtoispankin ke­hit­tä­mi­sek­si ja ylläpitämiseksi kaupungin yhteisötyö hakee toukokuussa 2014 avustusta yh­des­sä yhdistysten kanssa.

Palvelupäällikkö Anne Erikssonin mukaan eläköityvien osalta tiedonjako ja innostaminen vapaaehtoistyöhön onnistuisivat tehokkaimmin eläkepäätöksen saamisen yhteydessä, joten tätä menettelytapaa selvitetään. On hienoa, että viranhaltijat ovat tarttuneet ikäihmisten tarpeisiin ja yksinäisyyteen näin rivakasti. Lisäksi Yhteisötyön palveluissa laaditaan kevään aikana tiedotteet yhteistyötahojen käyttöön vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista, kehittämisestä ja tukimuodoista Kouvolassa.
Ote Aikuisväestön lautakunnan päätöksestä ->


Vuosi 2013


18.2.2013 Aloite hoitoon pääsyn nopeuttamisesta -> 
                Tilanne kv 24.3.2014 ->


18.2.2013 Aloite kaupungin avoimuuden ja julkisuuden lisäämisestä kaupungun toimissa ->
                 kv 24.3.2014 Kouvola ei tule lisäämään läpinäkyvyyttä tytäryhtiöissään ->

8.4.2013 Aloite Fritz Rasmussenin uhrauksen muistamiseksi Kouvolassa -> (yhteinen Juha Ripattila)

Taustaa: Jos venäläisille lentäjille tehdään muistolaatat ja sitten kunniamarssit ja lasketaan kaupungin puolesta seppeleet, niin miksei muisteta Suomen puolesta henkensä menettänyttä tanskalaislentäjää?
                 KS 11.5.2013 Kunniamarssi venäläislentäjien haudalle ->


                kv 24.3.2014 Rasmussenille ei tehdä muistolaattaa ->


8.4.2013 Aloite Kouvolan keskustan elävöittämiseksi pysäköintijärjestelyillä

                kv 24.3.2014 aloitteen tilanne

               Vartti 9.4.2014 Keskustan kehittäjä on palkattu ->

8.4.2013 Aloite kiintiöpakolaisten vastaanoton keskeyttämiseksi->
               (yhteinen Jouni Suninen, Juha Ripattila)
               kv 24.3.2014 Kouvola jatkaa kiintiöpakolaisten vastaanottoa ->

27.4.2013 Aloite vanhemmat mukaan koulun arkeen ->
                (yhteinen Jouni Suninen)
                kv 24.3.2014 Vanhempien tulo päiväksi seuraamaan kouluun lapsensa opetusta ei edennyt. ->   
               Yle Areena 29.11.2013 Vanhempien ja koulun välillä on arjen tietokatkos ->