Aloitteet


Vuosi 2014

              - Aloitteeseen tuli vastaus reilussa kolmessa kuukaudessa ja asian on viety eteenpäin ripeästi.
                 Ks. blogi ->

3.2.2014 Aloite Nopsa-lääkärinvastaanotosta -> 
               KS 28.1.2014 Nopsa-vastaanotto lyhentää lääkärijonoja ->

Terveyspalveluiden palveluprosesseja suunnitellaan vahvasti  tämän aloitteen periaatteen ohjaamana.
Ks. Ote Aikuisväestön lautakunnan päätöksestä ->


24.3.2014 Aloite vapaaehtoistyöntekijöiden etsiminen eläköityvien keskuudesta ->
                KS 25.3.2014 verkkolehti, Etsivää toimintaa vanhustenkin avuksi -> 

Kouvolan kaupungin yhteisötyön ja kolmannen sektorin yhdistysten se­kä muiden kumppaneiden yhteistyönä on aloitettu va­paa­eh­tois­toi­min­nan vahvistaminen Kouvolassa. Tavoitteena on luoda kolmannen sek­to­rin hoitama vapaaehtoispankki, johon halukkaat vapaaehtoistoimijat ja avun­tar­vit­si­jat voivat ilmoittautua ja jonka kautta tuetaan toimintaa muun muassa koulutuksin ja vertaistuen avulla. Vapaaehtoispankin ke­hit­tä­mi­sek­si ja ylläpitämiseksi kaupungin yhteisötyö hakee toukokuussa 2014 avustusta yh­des­sä yhdistysten kanssa.

Palvelupäällikkö Anne Erikssonin mukaan eläköityvien osalta tiedonjako ja innostaminen vapaaehtoistyöhön onnistuisivat tehokkaimmin eläkepäätöksen saamisen yhteydessä, joten tätä menettelytapaa selvitetään. On hienoa, että viranhaltijat ovat tarttuneet ikäihmisten tarpeisiin ja yksinäisyyteen näin rivakasti. Lisäksi Yhteisötyön palveluissa laaditaan kevään aikana tiedotteet yhteistyötahojen käyttöön vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista, kehittämisestä ja tukimuodoista Kouvolassa.
Ote Aikuisväestön lautakunnan päätöksestä ->


Vuosi 2013


18.2.2013 Aloite hoitoon pääsyn nopeuttamisesta -> 
                Tilanne kv 24.3.2014 ->


18.2.2013 Aloite kaupungin avoimuuden ja julkisuuden lisäämisestä kaupungun toimissa ->
                 kv 24.3.2014 Kouvola ei tule lisäämään läpinäkyvyyttä tytäryhtiöissään ->

8.4.2013 Aloite Fritz Rasmussenin uhrauksen muistamiseksi Kouvolassa -> (yhteinen Juha Ripattila)

Taustaa: Jos venäläisille lentäjille tehdään muistolaatat ja sitten kunniamarssit ja lasketaan kaupungin puolesta seppeleet, niin miksei muisteta Suomen puolesta henkensä menettänyttä tanskalaislentäjää?
                 KS 11.5.2013 Kunniamarssi venäläislentäjien haudalle ->


                kv 24.3.2014 Rasmussenille ei tehdä muistolaattaa ->


8.4.2013 Aloite Kouvolan keskustan elävöittämiseksi pysäköintijärjestelyillä

                kv 24.3.2014 aloitteen tilanne

               Vartti 9.4.2014 Keskustan kehittäjä on palkattu ->

8.4.2013 Aloite kiintiöpakolaisten vastaanoton keskeyttämiseksi->
               (yhteinen Jouni Suninen, Juha Ripattila)
               kv 24.3.2014 Kouvola jatkaa kiintiöpakolaisten vastaanottoa ->

27.4.2013 Aloite vanhemmat mukaan koulun arkeen ->
                (yhteinen Jouni Suninen)
                kv 24.3.2014 Vanhempien tulo päiväksi seuraamaan kouluun lapsensa opetusta ei edennyt. ->   
               Yle Areena 29.11.2013 Vanhempien ja koulun välillä on arjen tietokatkos ->