tiistai 30. huhtikuuta 2013

Kaupunginjohtajan palkankorotus väärin

YLE 28.10.2013 Kouvolan Lauri Lamminmäki nousi palkoissa Suomen kunnanjohtajien TOP 10 -listalle ->

YLE 28.10.2013 Lamminmäki palkoissa Suomen TOP 10 -listalla

KS 30.4.2013 Johtajasopimus säilyy ennallaan, vaikka todellisuudessa se parani: kultanen kädenpuristus parani ja autoetu parani. Johanna Värjän uutisointi on täysin väärin ja valheellinen.  Ks. asiakirja: Johtajasopimus ja sen muutokset (kh 29.4.2013) ->
Suurenna klikkaamalla kuvaa / Värjän uutisointi ei vastaa totuutta

1) Johtajasopimuksen parannus: Yhteistyössä työsuhteen päättymisestä 12 kuukauden palkka entisen 6 kuukauden sijaan 2) Johtajasopimuksen parannus: autoedun korostus 1000 eurosta 1200 euroon ->lisää kaupungin kustannuksia

Näennäisesti johtaja ei saa lisää palkkaa, kun kokonaispalkka pysyy samana. Kuitenkin kaupunginjohtaja voi hankkia hankintahinnaltaan 10.000 euroa kalliimman työsuhdeauton ja se maksaa kaupungille enemmän. Siten kaupunginjohtaja saa lisäedun.

Johtajasopimuksen autoedun korotuksella hankkii 10.000 euroa kalliimman auton ja siitä tulee enemmän kustannuksia kaupungille kuin ennen. Kaupungin kokonaispalkkakustannukset kaupunginjohtajan osalta kasvavat.

Miksi johtajille tehdään korvauksia, jos heidän työhönsä ei olla tyytyväisiä ja heidät siksi irtisanotaan? Miksei sellaisia tehdä muille? Onko joku syy, miksi esimerkiksi Kouvolan kaupunginjohtaja olisi niin korvaamaton? Samassa kokouksessa päätettiin 600 kaupungin työntekijän vähennyksistä.

KS 30.4.2013 verkkolehti, Kaupunginjohtajan palkanorotus väärin ->

Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 30.4.2013 Kaupunginjohtajan palkankorotus väärinlauantai 20. huhtikuuta 2013

tiistai 9. huhtikuuta 2013

Väärä Ratamo-päätös ei kaipaa lisävauhtia

KS 9.4.2013 verkkolehti
KS 9.4.2013
Suurenna klikkaamalla kuvaa
 KS 10.4.2013 Napakat

KS 11.4.2013 Napakat


KS Raimo Kinnusen mielipidekirjoitus
Suurenna klikkaamalla kuvaa

Kouvola ei hyödy kalliista professuureista

Kouvola sijoittaa professuuriin 180 000 euroa viiden vuoden ajan, eli yhteensä 900 000 euroa. Aalto-yliopiston puurakennetekniikan professuuri varmistui 14.3.2013.


KS 5.4.2013 Vesa Vainion Lukijat-kirjoitus

Suurenna klikkaamalla kuvaa
KS 9.4.2013


maanantai 8. huhtikuuta 2013

Aloite kiintiöpakolaisten vastaanoton keskeyttämiseksi

Aloite 8.4.2013 yhdessä Jouni Sunisen kanssa
KS 9.4.2013

Suurenna klikkaamalla kuvaa

Hallituksen ajama kansakuntaamme kurjistava talouspolitiikka ajaa niin kunnat kuin kuntalaiset entistä tiukemmalle.  Vaikean taloudellisen tilanteen takia taloudessa joudutaan pakostakin säästämään jopa koulu- ja terveyssektorilla.  Tulevaisuudessa kaupungin talous joutuu vielä ahtaammalle ja kuluja on entisestään vähennettävä. Samaan aikaan kun Kouvola säästää ja lomauttaa työntekijöitänsä ottaa se vastaan kiintiöpakolaisia, joiden valtionavustukset ovat käytännössä jääneet vuosia jälkeen kiintiöpakolaisten todellisista kustannuksista. Kouvolalla ei siis ole toistaiseksi kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen taloudellisia edellytyksiä vaan vastaanottaminen tapahtuu käytännössä velkarahalla.

Koko kiintiöpakolaisten ottamisen mielekkyyttä on laajasti arvosteltu yhteiskunnassamme mm. entisen sisäministeri Kari Rajamäen toimesta.

www.iltalehti.fi/uutiset/2009090410188615_uu.shtml


Valtio korvaa Kouvolalle ensimmäisten vuosien ajalta osan pakolaisten suorista kustannuksista  henkilömäärän mukaisesti. Valtion maksamat korvaukset Kouvolalle eivät kuitenkaan riitä kattamaan kaikkia kustannuksia ja ne päättyvät kiintiöpakolaisten osalta kolmen vuoden päästä Kouvolaan tulosta. Tässä ajassa ei yleensä kotoutuminen ole vielä tapahtunut ja kustannukset siirtyvät kunnan maksettaviksi tämän jälkeen. Kiintiöpakolaisten vastaanoton keskeytyksellä halutamme turvata riittävät kotouttamispalvelut jo täällä asuville pakolaisille.  Valtion pienenevät taloudelliset resurssit kiintiöpakolaisille ja kunnan heikentynyt taloudellinen tilanne ei myöskään anna aihetta kiintiöpakolaisten vastaanoton jatkamiselle nykymuodossaan tällä hetkellä.

Kouvolan ei tulisi missään nimessä ottaa lisää kiintiöpakolaisia ennen kuin aikaisemmat tulijat on saatu kotoutumaan, sillä kuntien sosiaali- ja terveyssektori on jo nykyisellään taloudellisesti ahtaalla. Myös jo tänne otettujen kiintiöpakolaisten kustannukset tulee kustantaa myös tulevaisuudessa.

Kiintiöjärjestelmää parempi vaihtoehto niin taloudellisesti kuin kulttuurillisesti olisi auttaa pakolaisia heidän omissa maissaan tai kulttuurillisesti samankaltaisissa maissa, joissa kotoutuminen tapahtuu luonnostaan nopeammin.

Esitämmekin, että Kouvolan kaupunginhallitus ryhtyy yllämainittuihin perusteluihin viitaten toimenpiteisiin pakolaisten vastaanottamisen keskeyttämiseksi.


KS 23.4.2013 Napakat