perjantai 23. marraskuuta 2018

Biojätelaitoksen myymisestä ei ole kerrottu avoimesti


Kouvolan Vesi Oy on myymässä Biojätelaitostaan. Myynnissä sinällään ei ole mitään ihmeellistä, mutta toimintatavassa sitäkin enemmän. Yleensä isoista ja jopa hyvin pienistä asioista on kunnassa tapana tiedottaa asukkaille. Normaalisti asioista käydään poliittisella tasolla keskusteluja sekä pidetään iltakouluja,  ja valtuustoryhmät ottavat niihin kantaa.

      "Kuntademokratian perusta on avoimuus ja julkisuus"

Kouvolan Veden päätös myydä Mäkikylän biokaasulaitos kiinteistöineen sekä kaasu- ja prosessilaitteineen tuli tarkastuslautakunnalle yllätyksenä yritysvierailun aikana. Asiasta ei ollut kuullut edes kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, joka sentään osallistuu kaupunginhallituksen kokouksiin.

Kouvolan Vesi Oy on yritys, jota koskee Vesihuoltolaki. Tämä laki velvoittaa jäteveden käsittelyyn liittyvän tiedottamisen hoitamista, kuten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. 

Julkisuuslaissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta julkisten varojen käytössä.  Tarkoituksena on myös yksilöille ja yhteisöille antaa mahdollisuus valvoa julkisten varojen käyttöä. Miten tämä toteutuu, jos eivät edes valtuutetut ole kuulleet yli 6,8 milj. euroa maksaneen biolaitoksen myyntiin laittamisesta?

Kuntademokratian perusta on avoimuus ja julkisuus. Niiden puuttumisen voi jokainen havaita perehtymällä kehittyvien maiden ongelmiin, korruptioon ja kehityksen esteisiin. Kouvolalaisten tulisi saada paremmin tietoa kuntalaisia ja ympäristöä koskettavista päätöksistä jo valmisteluvaiheessa, jotta heillä olisi mahdollisuus aidosti vaikuttaa päätöksiin.

Pekka Korpivaara, kaupunginvaltuutettu (kok.), Kouvola


Lukijalta KS 26.11.2018: Biojätelaitoksen myymisestä ei ole kerrottu avoimesti

Lukijalta 27.11.2018: Biojätelaitoksen myynnistä on tiedotettu avoimesti

Lisää kuvateksti
KS 26.11.2018
KS 27.11.2018 vastine Pekka KOrpivaaran yleisönosastokirjoitukseen.


Pekka korpivaaran vastine Timo Kyntäjälle ja Tuukka ForsellilleEi kommentteja:

Lähetä kommentti