keskiviikko 28. elokuuta 2019

Miksi Kymenlaakson maakuntahallinto siirtyy Kouvolaan?


Moni on ihmetellyt, miksi Kymenlaakson liiton toimipiste siirtyy Kouvolaan?
Syy siihen on tietysti minun tekemäni esitys (katso liite alla).
Siirtopäätös ja  äänestykset liittyvät vuonna 2015  tehtyihin Kymenlaakson Sote pilottikokeilu hakemukseen liittyviin sopimuksiin. Kymenlaakson kuntien, maakuntaliiton ja Carean johto linjasi yhdessä maakuntahallituksen kanssa yhteiseksi tahtotilaksi vuoden 2015 loppupuolella mm seuraavat asiat:
• laajan päivystyksen sairaalan statuksen saaminen keskussairaalalle
• työnjakoa Kymenlaakson keskussairaalan ja Kouvolan Ratamon välillä tulee tarkentaa
• palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti
• itsehallintoalueen hallinnon järjestäminen siten, että keskuspaikkana on Kouvola
• maakunnan (Kymenlaakson sote-alueen) luonteva yhteistyön suunta palveluiden tuottamisessa on Helsinki/HUS
Yhteiset linjaukset on kirjattu myös valtioneuvostolle vuoden alussa annettuihin lausuntoihin 16.1.2016. Edellisiin tahtootilaan liittyy myös maakuntaliiton sijannista käydyt neuvottelut, joissa nimenomaan sovittiin, että maakuntaliiton toiminnat siirretään Kouvolaan.
Maakunthallitus päätti kokouksessaan 11.3.2019 seuraavasti:

Valitettavasti mikään sopimus/päätös  ei pääsääntöisesti pidä Kotkan kanssa. Kotkalaiset maakuntaedustajat pyrkivät aina kaikin tavoin heikentämään Kouvolan asemaa ja tekevät kaikkensa, jotta vain Etelä-Kymenlaakso hyötyisi ja Kouvola kärsisi. Tästä hyvänä esimerkkinä on niin tämä maakuntaliiton toimipaikan muutto kuin itärata linjauksen vastustaminen.
Sopimukset eivät ole pitäneet aikaisemminkaan eteläkymenlaaksolaisten kanssa. KYAMK (ja kunnat) tekivät sopimuksen sairaanhoito-opetuksen siirrosta Kotkaan ja terveydenhoito-opiskelijoiden siirrosta Kouvolaan. Sairaanhoito-opiskelu siirtyi Kotkaan, mutta kun piti siirtää terveydenhoito-opiskelu Kouvolaan, Kotkan konsernijaos torppasi siirron. Kotka pettää aina, vähän niin kuin Kepu! 
Kymenlaakson maakuntahallinnon siirtymisestä Kotkasta Kouvolaan ei maakuntahallituksen kokouksessa 26.8.2019 mennyt yhteisymmärryksellä. Päätöksestä jouduttiin äänestämään.

Hallituksen kotkalainen jäsen Jari Elomaa (kok.) esitti alkuperäisen esityksen hylkäämistä.
Elomaan esitystä kannattivat kotkalainen Sami Virtanen (sd.) ja haminalainen Eeva Rautamaa (kok.). Maakuntajohtajan esitys hallinnon siirrosta Kouvolaan kannattivat Harri Helminen (sdp), Pekka Korpivaara (kok), Marjatta Nykänen (kok), Kaisa Spies (vihr), Maija Lehtomäki (kesk) ja Jari Käki (Ps). 

Sopimukset eivät paljon paina, kun Kotkalaiset  äänestävät.
Kuva: Kymen Sanomat ,Sami Virtanen 
Äänestys voitettiin siis  äänin 6—4, koska etelä-kymenlaakson edustajista kaksi puuttui. 

"Kouvolan tulisi harkita eroa Kymsotesta ja lopettaa kaikki mahdollinen yhteistyö Etelä-Kymenlaakson kanssa ja suunnata katse Päijät-Hämeen suuuntaan." Alla maakuntajohtajan pohjaesitys, jota eteläkymenlaaksolaiset vastustivat vastoin yhdessä tehtyjä sopimuksia. 

Maakuntahallitus

-  merkitsee tiedoksi liiton koko henkilöstön kanssa käydyn yhteistoimintamenettelyn, jossa ei saavutettu yksimielisyyttä toimitilojen uudelleenjärjestelyn osalta

- hyväksyy maakuntahallituksen 3.12.2018 ja 11.3.2019 tekemien päätösten mukaisesti, että maakuntatalon toiminnot siirtyvät Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

- hyväksyy, että sivutoimipiste sijaitsee Kotkassa, osoitteessa Laivurinkatu 7

- hyväksyy, että Kesäyliopiston opetustoiminnalla on tilat Kotkassa ja Kouvolassa perusliiton toimitilojen yhteydessä

- toteaa, että tulossuunnitelma laaditaan tämän päätöksen mukaisena


Alla muutosesitykseni maakuntahallitukselle 3.12.2019
Pekka Korpivaaran muutosesitys, joka  käynnisti Kymenlaakson maakuntaliiton toimtojen siirron Kouvolaan.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti