keskiviikko 7. huhtikuuta 2021

Neljän kopla voi myydä eurolla sähkö- ja vesiyhtiömme?

Kaikki Kouvolan omistamat yhtiöt voidaan myydä laillisesti ja salassa neljän henkilön päätöksellä pelkästään ohjeistamalla konsernijaostossa yhtiökokousta. Tämä ohjeistus voidaan antaa jopa suullisesti vastoin kuntalakia. Näin nykyinen konsernijaosto teki päättäessään valtuutettujen yhtiökokouspalkkioiden nostosta! Kaupunginhallitus voi myydä kaikki yhtiömme seitsemän hengen päätöksellä.

Kaupunginvaltuusto päättää uudesta hallintosäännöstä kokouksessaan 26.4.2021. Hallintosäännössä määrätään kuka päättää ja mistä asioista. Olen esittänyt hallintosääntöön muutosta, jolla päätösvalta kaupungin tytäryhtiöiden osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä siirretään kaupunginhallitukselta valtuustolle. Muutos lisäisi kuntademokratiaa ja kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

"strategisesti tärkeiden yhtiöiden kaupat tulisi hyväksyttää valtuustolla."

Kaksi vuotta sitten kaupunginhallitus päätti korjata talouttamme syömällä 34 miljoonan pääomarahaston, vastoin rahaston sääntöjä. Vain kolme valtuutettua uskalsi vastustaa moraalitonta päätösehdotusta.  Asia nousi kuntalaisten tietoisuuteen vain siksi, että asia jouduttiin käsittelemään valtuustossa. Myös strategisesti tärkeiden yhtiöiden kaupat tulisi hyväksyttää valtuustolla.

Vuonna 2018 vesiyhtiömme myi noin kymmenen miljoonan biokaasulaitoksensa kertomatta siitä edes kaupunginhallitukselle. Kauppahinnastakaan emme tiedä mitään, kaikki on haudattu liikesalaisuuden taakse. Myyntiä perusteltiin ”liiketoimintakaupan myönteisillä vaikutuksilla”. Kuntalaiselle nämä myyntivaikutukset ovat näkyneet kohonneina vesimaksuina. Sähkö- ja vesiyhtiöiden myyntiä voidaan perustella myös ”kuntatalouden myönteisillä vaikutuksilla”.

Kouvolan talous on nykyisen kaupunginhallituksen jäljiltä yhtä raunioina kuin Saksa toisen maailmansodan jäljiltä. Seuraava kaupunginhallitus todennäköisesti haluaa myydä vesi- ja energiayhtiöistämme 49% osuuden saadakseen rahaa kuntatalouteen. Ilman sääntömuutoksia tähän riittää seitsemän kaupunginhallituksen jäsenen tahto.

Nykyinen kaupunginhallitus teki raskaan ja kalliin virheen ”myymällä” päätösvallan terveydenhuollosta muille. Kymsoten myötä romutimme oman terveydenhoidon sekä taloutemme. Myymällä tuottavia yhtiöitämme tekisimme jälleen yhtä perustavanlaisia virheitä. Siihen meillä ei ole varaa.

Kouvolan tulee säilyttää omistuksessaan kaikki strategisesti ja taloudellisesti merkittävien yhtiöiden omistukset ja siksi päätösvalta niiden myymisestä pitää siirtää kaupunginhallitukselta valtuustolle.

Pekka Korpivaara

kaupunginvaltuutettu (kok)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti