maanantai 18. helmikuuta 2013

Aloite kaupungin avoimuudesta

Päätöksenteon avoimuus ja varsinkin päätösten pohjana olevien perustietojen avoimuus ovat
demokraattisen yhteiskunnan kovinta ydintä. Ilman avoimuutta ei voida rakentaa luottamusta siihen, että päättäjät pyrkivät ajamaan kansalaisten asioita mahdollisimman hyvin.

Muun muassa ministeri Virkkunen sanoi 18.1.2013 antamassaan tiedotteessa, että hallinnon on edistettävä avoimuutta jatkuvasti ja että Suomelle avoimuus on aina ollut perusarvo. Hänen mukaansa julkinen hallinto on suuressa muutoksessa ja avoimuutta on edistettävä jatkuvasti myös osana käynnissä olevia uudistuksia.

Kaupunkilaisten ja virkamiesten sekä luottamushenkilöiden välillä täytyy olla luottamusta, ja sitä
luottamusta ei rakenneta salailun varaan. Avoimuusvaatimukset ja -odotukset ovat viime vuosien aikana voimistuneet Kouvolassa.

Olisikin tärkeää, että niin kunnanhallitus, valtuusto, lautakunnat samoin kuin virkamieskunta sitoutuisivat entistä voimakkaammin avoimuuteen ja sen vaatimalla tavalla toimimiseen. Tämä on tärkeää luottamuksen suhteen, mutta se on tärkeää myös sen takia, että demokratia perustuu pohjimmiltaan kansan valtuutukseen. Toiminnan avoimuuden avulla pyritään antamaan yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Julkisuusperiaate merkitsee, että julkishallinnon asiakirjan julkisuus on pääsääntö ja salassapito poikkeus. Kuitenkaan tämä ei toteudu Kouvolan kaupungin omistamissa yhtiöissä.

Tämän aloitteen tarkoituksena on, että avoimuus ja julkisuuden lisääminen Kouvolan Kaupungin toimissa. Kouvolan Kaupungin asukkaiden etu on, että kaupungin omistamista yhtiöistä on saatavilla
mahdollisimman paljon julkista informaatiota.

Esitänkin, että kaupunki ryhtyy toimiin, joilla julkisuuslaki ulotetaan kaikkien yrityksien
yhtiöjärjestyksiin, joista Kouvolan kaupunki tai sen omistamat tytäryhteisöt omistavat vähintään
50% osakekannasta sekä säätiöihin, joihin Kouvolan kaupunki nimittää vähintään 50% hallituksen
jäsenistä. Samalla tulee lisätä yhtiösääntöön määräys, jolla kaikki ko. yrityksien ja säätiöiden
asiakirjoihin on kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenillä rajaton oikeus, vaikka asiakirjat
sisältäisivätkin yrityssalaisuuksia.

Hakusanat: Kouvola, Avoimuus, Julkishallinto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti