maanantai 18. helmikuuta 2013

Aloite reseptihoitajista

Sairaanhoitajille ilmainen reseptikoulutus ja korvaus lisävastuusta. Sillä helpotettaisiin lääkäripulaa ja hoitoonpääsyä Kouvolassa. Siinä keskeinen viesti aloitteessani.

Pekka korpivaara reseptihoitaja
Aloitteeni reseptihoitajista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi

Aloite hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi

Jokaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus saada hoitoa kohtuullisessa ajassa. Lääkkeitä määräävät
sairaanhoitajat nopeuttavat potilaan hoitoon pääsyä. Potilaiden jonotus ja pompottelu vähenee.

Kouvolan kaupungin tulisi ostaa kokonainen 30-hengen lääkkeenmääräämiskoulutus. Koulutus tulisi olla valituille sairaanhoitajille ilmainen. Yleisesti koulutus maksaa osallistujalle 4900 euroa, mikä on suuri este koulutukseen hakeutumiselle. Koulutukseen valittaessa tulisi huomioida Kouvolan kaupungin alueellinen yhdenvertaisuus.

Kasvanut vastuu tulisi huomioida myös taloudellisena korvauksena, esimerkiksi 1000 euron
kuukausittaisena palkanlisänä. Rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta olisi apua päivystysvastaanotoilla akuuttien infektioiden hoidossa, pitkäaikaissairauksien, kuten verenpaine-, diabetes- ja astmapotilailla sekä influenssarokotteiden ja ehkäisyvalmisteiden määräämisessä.

Kaupunkilaisille toiminta näkyisi nopeampana hoitoon pääsynä ja mahdollistaisi entistä paremmin palvelujen saannin läheltä kotia. Pitkäaikaispotilailla hoito tehostuisi. Kouvolan kaupungissa on lääkärivajetta ja osin käytetään myös vuokralääkäreitä, jotka tulevat kaupungille erittäin kalliiksi. Lääkkeenmääräämiskoulutuksen jälkeen vuokralääkäreitä ei enää tarvittaisi.

Kun on saatu lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia sairaanhoitajia, niin voidaan tarkastella, missä määrin esimerkiksi voidaan jättää avoinna olevia lääkärinvirkoja täyttämättä. Jo vuosia on ollut ongelma saada avoinna olevat virat täytettyä. Lääkemääräämisoikeuden avulla toimintaa ja resurssien käyttöä voidaan tehostaa. Lääkereiden työn mielekkyys paranee, kun heidän työpanostaan voidaan käyttää nyt usein rutiiniluonteisesti tehtävien toimenpiteiden sijasta vaativimpiin tehtäviin.

Kokonaistaloudellisesti ja kaupunkilaisten hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi lääkkeenmääräämiskoulutuksen järjestäminen sekä koulutuksen tekeminen sairaanhoitajille houkuttelevaksi on järkevää.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy toimiin, jolla hoitoon pääsyä helpotetaan ja nopeutetaan lääkkeitä määräävien hoitajien määrää lisäämällä.

Kouvolassa 18. helmikuuta 2013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti