keskiviikko 5. marraskuuta 2014

Ratamo ei maksa itseään takaisin

Jouni Sunisen kirjoitus KS 5.11.2014: Ratamo ei maksa itseään takaisin -> (koko kirjoitus)

Investoinneista on ollut kirjoitus blogissa: Mistä leikataan? ->

Jouni Sunisen kirjoituksesta:
Investointien tasoa alennettaisiin parhaiten karsimalla 150 miljoonan euron Ratamo-keskushanketta, tai hylkäämällä se.

Kaisa Spies: ”Aivan erityyppinen investointi on kyseessä silloin, kun rakennetaan jotain, joka maksaa itsensä takaisin kokonaan tai jopa enemmän, kuten Ratamo-keskus.” Ratamo-keskus tuottaisi todellisuudessa nettotappiota koko elinkaarensa ajan. Sen tuottamista säästöistä ei ole laskelmaa.

Tarkastellaanpa konsulttien arvioita siitä, millä Ratamo-keskus säästäisi vuosittain käyttömenoissa 12 miljoonaa euroa (KS 16.3.2014).

2,9 miljoonan euron vuosisäästöt toimitiloissa. Kommentti: Elokuussa julkaistu NHG-raportti toteaa, että mainittavaa säästöä kiinteistömenoissa ei syntyisi. Säästöksi voidaan merkitä 0 euroa.

4,5 miljoonan euron vuosisäästöt henkilöstökuluissa. Kommentti: Jotta ilmoitettu säästö saataisiin, pitäisi välittömästi Ratamo-keskuksen valmistumisen jälkeen vähentää palkkalistoilta 37 lääkäriä tai 107 sairaanhoitajaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) on kuitenkin ilmoittanut, että henkilöstön määrää ei vähennetä. Massaeläköitymistäkään tuskin tapahtuu, joten säästöksi tulee 0 euroa.

4,7 miljoonan euron vuosisäästöt vuodepaikkojen ja hoitopäivien vähennyksellä ja potilaiden nykyistä nopeammalla kuntoutuksella kotiin. Kommentti: Koska vuodepaikkoja ja hoitopäiviä voitaisiin vähentää nykyisessäkin systeemissä, ja potilaat kuntouttaa nopeammin kotiin, niin Ratamo-keskus ei toisi säästöä tässäkään kohtaa.

Ratamo-keskuksen perustamiskustannukset olisivat yli 100 miljoonaa euroa kalliimmat kuin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukainen integroitu Ratamo-lähipalveluverkko, jonka kustannusarvio on noin 47 miljoonaa euroa (lähde: Ratamokeskus, tarveselvitys). Korkomenot lisäisivät kustannuseroa.

Spiesin mukaan demokratia edellyttää myös huonojen päätösten toteuttamista, maksoi mitä maksoi. Uutta, järkevää demokraattista päätöstä ei saa tehdä. Vaalikuumeen ei pitäisi vihreilläkään johtaa näin jyrkkiin asenteisiin.


KS 20.11.2014 hallinto-oikeustuomarin mukaan Ratamosta voidaan päättää uudelleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti