sunnuntai 31. joulukuuta 2017

Tykkimäen radat säilyivät - KIITOS Pro Tykkimäki ryhmän

Reilut kolme kuukautta sitten alkaneet pitkät ja haastavat neuvottelut Tykkimäen moottoriratojen säilyttämiseksi ovat päättyneet kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen. Lähetin tuolloin neuvottelukutsun kaupungin ylimmille virkamiehille sekä poliittiselle johdolle Tykkimäen ratojen säilyttämiseksi. Tämän neuvottelukutsun pohjalta kasasimme tehokkaan ”Pro Tykkimäki ratojen asialla” ryhmän. Siihen pyysimme rautatielogistiikan ja -rakennuttamisen ammattilaisia, alueen yrityksiä ja moottoriratojen käyttäjiä. Ryhmällä oli myös omat suljetut FB-sivut.

Kaupunkimme virkamiehillä asenne oli alusta asti rakentava. Poliittisesta ohjauksesta ja painostuksesta huolimatta heillä riitti aikaa ja halua ratkoa Tykkimäen kaavan ongelmia ja heikkouksia ryhmämme kanssa. Samaa rakentavaa ilmapiiriä oli havaittavissa myös osassa valtuutetuissa, joista useat allekirjoittivat myös valtuustoaloitteeni ratojen säilyttämiseksi.  Ryhmämme jakoi infoa ja järjesti monia tiedotustilaisuuksia asiasta kiinnostuneille valtuutetuille ja lehdistölle. Neuvottelut alueen kaavan vaatimista muutoksista käytiin ryhmämme ja ylimpien virkamiesten kesken ilman poliitikkoja.

Ryhmämme toimesta ideoitiin uusi kaavapohja, joka on sekä parempi että toimivampi. Ryhmän esityksestä kaavaan saatiin kaikkia hyödyttäviä muutoksia ilman yhtäkään huononnusta. Alkuperäisessä suunnitelmassa ollut junarata olisi aiheuttanut turhia liikenneriskejä useiden tasoristeyksen takia. Lisääntyvä junaliikenne olisi useasti pysäyttänyt alueen ajoneuvoliikenteen ja haitannut Teholan alueen yritystoimintaa kohtuuttomasti. Hyväksytyssä ehdotuksessamme junat kulkevat eteläistä reittiä luonnollisesti ja esteettömästi uuden raideyhteyden kautta alueen terminaaleihin nopeasti ja turvallisesti.

Ryhmämme esitys laajentaa RRT-hankkeen käsittämään myös vanha, jo kaavoitettu Teholan alue. Tämä lisää RRT-hankkeen uskottavuutta ja toimivuutta. Tällä alueella on vapaita tontteja sekä kuljetusalan yrityksiä, joilla on sekä halua että kykyä toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä muutos lisää RRT-hankkeen tarvitsemia alueita edullisesti ja nopeasti.

Teiden osalta ideoimamme korkeusaseman muutokset tuovat säästöjä niin massatasapainon kuin liikennejärjestelyjen helpottuessa. Neuvottelut onnistuivat hyvin ja on syytä antaa kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaikille projektiin osallistuneille.  Suuret kiitokset rakennusneuvos Veli Hyyryläiselle ja Marita Toikalle, joiden  roolit olivat alusta asti merkittävät onnistuneen loppuratkaisun löytymiselle!

Pekka Korpivaara
”Pro Tykkimäki ratojen asialla” ryhmän jäsen

KS 2.1.2017 Pekka Korpivaaran mielipidekirjoitus


TÄSTÄ ALLA OLEVASTA KOKOUSKUTSUSTA 4.10.2017 ALKOIVAT TYKKIMÄEN RATOJEN PELASTAMISEKSI KÄYDYT NEUVOTTELUT. KS 31.12.2017

Keskustelua KS sivuilla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti