perjantai 27. maaliskuuta 2020

Kouvolan maaseutulautakunta luopui väliaikaisesti demokratiasta?

Kouvolan maaseutulautakunta päätti kokouksessaan 25.3.2020 siirtää käytännössä kaiken päätöksenteon ja vastuun kaupungin virkamiehille ja luopui väliaikaisesti demokratiasta

Päätöksellään lautakunta osoitti oman tarpeellisuutensa tai tarpeettomuutensa, kyvyn kantaa vastuuta tai kyvyttömyytensä toimia vaikeina aikoina! 

Pekka Korpivaara (kok) esitti, ettei valtaa siirretä kuin välttämättömiltä osin. Kukaan ei uskaltanut kannattaa muutosehdotust, joten virkamiehen esitys jäi voimaan. Päätöksellään maaseutulautakunta osoitti vastuun välttelyä ja oman tarpeellisuutensa.  Maaseutulautakunnan kokouksien lopettamisiin ei ollut käytännössä muuta syytä kuin vastuun välttäminen, sillä kaikki kokoukset olisi voitu pitää normaalisti sähköisillä välineillä, kuten tämäkin kokous!
Pekka Korpivaara                                                                    Maaseutulautakunnankokous 25.3.2020
Katajakatu 7
45200 Kouvola
050 4141973
ERIÄVÄ MIELIPIDE MAASEUTULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN TOIMIVALLAN SIIRTÄMISEKSI


Kohta 4§:                       Maaseutulautakunnan toimivallan siirtäminen (delegointi)

Vastaesitys:                   Poistetaan esityksestä 23§.

Esitys tämän jälkeen:     Maaseutulautakunta siirtää vastuualueensa päätösvallan hallintosäännön 28 §:n ja 67 § 3 momentin mukaisissa asioissa maaseutupalvelujen päällikölle lukuun ottamatta asioita, joita lakien mukaan ei voi delegoida viranhaltijalle…jne.

Perustelut:                      Kunnallisen demokratian tukeminen ja vahvistaminen vaatii pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sitoutuneita ja kykeneviä kuntapolitiikkoja.

Vaikeina aikoina, jolloin eletään poikkeuksellisia aikoja kansakuntaa uhkaavan viruksen takia, tulisi päättäjien olla kantamassa vastuuta ja tekemässä tarvittavia päätöksiä, eikä vetäytyä vastuusta ja siirtää valtaa ohi demokraattisten toimielinten.

Pidän maaseutulautakunnan päätöstä delegoida kaikki päätösvalta lähes rintamakarkuruuteen verrattava tekona. Edes talvi- ja jatkosodan aikana ei poliitikot vetäytyneet pois vastuusta ja delegoineet päätöksiä virkamiehille tässä määrin. Pidän vallan delegointia tässä määrin jopa demokratian halventamisena.

                                       Maaseutulautakunnalla on mahdollisuus pitää kaikki kokouksensa sähköisesti. Kokoukseen voi siis osallistua kotoa, työpaikalta tai lähes mistä vain ilman pelkoa koronaviruksen leviämisestä tai tarttumisesta. Kaikki esitetyt vallansiirrot ja delegoinnit ovat siis turhia, koska kaikilla valtuutetuille ja lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus aina osallistua kokoukseen sähköisillä menetelmillä (Skype-kokous, Teams kokous jne). Lisäksi Kouvola on kouluttanut kaikki luottamushenkilöt käyttämään sähköisiä kokousvälineitä ja jopa hankkinut tarpeelliset ohjelmistot ja koneet valtuutetuille ilmaiseksi.
                                    
                                       Kaikki tarpeelliset ja nopeasti tehtävät päätökset voidaan aina tehdä viranhaltioiden toimesta asemavaltuuden perusteella. Myöskään kysymykseeni, mikä on sellainen päätös, johon viranhaltijat tarvitsevat vallan delegointia, ei kukaan vallan delegointia kannattanut henkilö ole vielä osannut minulle vastata.

Suomessa niin media kuin kansalaiset ovat jatkuvasti vaatineet viranomaisilta enemmin päätösten läpinäkyvyyttä. Demokratian kunnioitus ja päätöksenteon läpinäkyvyys lisää luottoa viranomaisten toimintaan ja vähentää kansalaisten epäluuloja viranomaispäätöksiin. Tämän takia olisi tärkeää, että demokraattista päätöksentekoa ei kavennettaisi edes vaikeina aikoina.

Sananvapauden säilyminen vaatii herkeämätöntä huolenpitoa ja pieniinkin, potentiaalisiinkin uhkiin puuttumista. Autoritaarisen hallinnon ensisijainen tavoite on oman vallan säilyminen, lisääminen ja legitimointi.

Demokratiassa hallinto on vastuullinen kansalaisilleen ja päätökset tehdään demokratian pelisääntöjen mukaan. Lautakunnat voivat aina itsenäisesti päättää, kokoontuvatko ne sähköisesti vai lopettavatko ne kokouksensa ja siirtävät vallan ja siten käytännössä vastuunkin muille. Toimellaan lautakunta osoittaa oman tarpeellisuutensa tai tarpeettomuutensa. Valmiuslaki ei koske kunnallista päätöksentekoa eikä kavenna sitä, sillä lautakunnan päätöstä ei voi perustella.

Pidän erittäin huonona ja vastuuttomana päätöstä siirtää valta ja käytännössä myös vastuu virkamiehille ja kaupunginhallitukselle.

Vasta äskettäin (16.3.2020) Kouvolan Sanomat uutisoivat, että Kouvolan kaupunginhallitus suunnitteli jopa kaiken päätöksenteon keskittämistä itselleen:

 ”Kouvolan kaupunki valmistelee luottamushenkilöiden kaiken päätöksenteon keskittämistä kaupunginhallitukselle…. Jos tällainen päätös tehdään, tarkoittaa se lautakuntien kokousten perumista. Kaupunginhallitus vastaisi kaikkien päätösten tekemisestä.”

Eikö demokraattinen hallinto kykenee toimimaan kuin silloin, kun taloudessa menee hyvin?  Kuntatalouden mennessä huonosti tai virusepidemian uhatessa, ei vastuun kantaminen näytä onnistuvan, vaan vastuu halutaan ”delegoida”.

Päätös delegoida kaikki valta virkamiehille ja käytännössä lopettaa lautakunnan päätöksenteko aikana, jolloin vastuuta ja rohkeaa päätöksentekoa nimenomaan tarvittaisiin, oli minusta demokratian kannalta virhe, ja politiikojen kannalta häpeällinen teko, joka rikkoi demokratia periaatteita ja avointa päätöksentekoa.

Kouvolassa häpeän päivänä 25.3.2020

Pekka Korpivaara
Maaseutulautakunnan varapuheenjohtaja


Linkki: Maaseutulautakunta Pöytäkirja 25.03.2020/Pykälä 32

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti