perjantai 16. tammikuuta 2015

Vesiosuuskuntien taistelu oikeudenmukaisesta hinnoittelusta

Vesiosuuskunnilla on ollut pitkä taistelu, vuodesta 2009 oikeudenmukaisen hinnoittelun puolesta. Vesiosuuskunnat eivät saa vettä tukkuhintaan, vaikka itse hoitavat ja maksavat jakeluverkoston ja laskutuksen ja muun operatiivisen toiminnan alueellaan. Vesiosuuskunnat eivät ole saaneet myötätuntoa, vaikka Kouvolan Veden hallituksen puheenjohtaja on Keskustan Kimmo Jokiranta.

Vesiosuuskuntien taistelu jatkuu. Alemman hinnan puolesta tehtiin kansalaisaloite, joka keräsi 27.11.2014 tarvittavan määrän nimiä ->. Jopa taajamien asukkaan ymmärtävät, että hinnoittelu on epäoikeudenmukainen ->

Esitykseni kaupunginhallituksessa 12.1.2015

Esitykseni ja sen perustelut / eriävä mielipiteeni kokonaisuudessaan ->

Kaupungilla ei ole valtaa päättää asiasta, mutta se voi ohjeistaa osakeyhtiötään ja sen päätöstä. Esitys perusteluineen kokonaisuudessaan yllä olevassa linkissä. Osakeyhtiö voi sitten noudattaa tai olla noudattamatta ohjeistusta, mutta yleensä osakeyhtiöt sitä noudattavat. Kouvolan kaupunki omistaa 100%:sti Kouvolan Veden ja sen hallitusta voidaan halutessa vaihtaa.


Kaupunginhallitus 12.1.2015 / KoSa 14.1.2015

Eriävä mielipiteeni ja sen perustelut

Verkostoon liittyvä osuuskunta ei aiheuta Kouvolan Vesi Oy:lle juuri mitään investointeja eikä niiden takaisin rahastamista. Välittömät kulut syntynevät vain liittymäkohdan työstä ja joidenkin vesihuoltorakenteiden käyttö- ja kunnossapito kustannuksista. Käytännössä osuuskunnat tuottavat ylimääräistä voittoa Kouvolan Vesi Oy:lle, sillä vesilaskutus pitää myös vesiosuuskuntien verkoston ylläpito- ja saneerauskustannukset yms. sisällään.

Vesiyhtiön tai kaupungin rahantarve ei ole pätevä syy tähän epäoikeudenmukaiseen hinnoitteluun. Nykyisen hinnoittelu ei kohtele tasapuolisesti eri kuntalaisia, kun osa kuntalaista joutuu eriarvoisen hinnoittelun kohteeksi (piiloveron kaltainen tilanne). Aiheuttamisperiaate tulee ulottaa myös veden toimittamiseen ja kustannusvastaavuuden takia.  Kansalaisaloitteen ehdotus 35 % alennuksesta raakaveteen on aivan kohtuullinen pyyntö!

Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan 76 kuntaa myi vettä osuuskunnille ja niistä 46 antoi alennusta käyttövedestä jopa 50 %. Eli yli 60 % kunnista antoi alennuksen.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on rangaistavaa Suomessa. Lain perusteluissa (HE 85/2000) todetaan, että laitoksien perimien maksujen määräytyminen tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvää.  Laitosten tulisi myös tiedottaa, miten vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat. On syytä epäillä, että päätös olla antamatta alennusta on määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Epäilyä tukee se, että entinen Kouvolan Vesi (liikelaitos) ei ole vastannut Kouvolan Vesiosuuskunnat ry:n tekemiin yksilöityihin kysymyksiin vesimaksujen muodostumisesta. Ei ole syytä olettaa, että yhtiömuotoinen Kouvola Vesi Oy myöskään vastaisi ko kysymyksiin.

Monopoliaseman väärinkäyttö. Kilpailuviraston tulkinnan mukaan monopoliaseman väärinkäyttöön syyllistytään mm. silloin, kun laskutushinnat eivät perustu todellisiin tuotantokuluihin ja/tai kunkin asiakkaan tai asiakasryhmän aiheuttamiin todellisiin ja laskennallisesti todennettaviin kuluihin - eikä todellisia vaihtoehtoja ole kohtuullisesti saatavilla. On syytä epäillä, että ”luonnollisena monopolina” toimiva Kouvolan Vesi Oy saa perusteetonta ja kustannusvastaavuuteen perustumatonta tuloa.

Kouvolan Kaupunki omistaa 100% Kouvolan Vesi Oy:n osakkeista. Kouvolan Kaupungin tulisi ohjata omistajaohjauksella Kouvolan Vesi Oy:tä noudattamaan oikeudenmukaisempaa hinnoittelua, jossa kustannusvastaavuus hinnoittelussa toteutuisi paremmin.

Muita kirjoituksia:
KoSa 20.1.2015 Vesiosuuskunnille apua, ei selityksiä ->
Kosa 20.1.2015 Kaupunki pumppaa rahaa vesiosuuskinnilta ->

Asiasanat: Vesiosuuskunnat, Kouvolan Vesi Oy, määräävä markkina-asema
Henkilöt: Kimmo Jokiranta Keskusta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti