lauantai 28. lokakuuta 2017

Kouvolaan oma terveydenhuollon liikelaitos

Kymenlaakson maakunnan tulee perustaa Kouvolaan ja Etelä-Kymenlaaksoon omat sote-lain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitokset. 

Tämän mahdollistaa tuleva laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (lakiluonnos) 19.10.2017.  Lain perusteella voidaan perustaa useampia liikelaitoksia, jotka hoitavat sosiaali- ja terveyshuollon sekä hammashoidon maakunnassamme.

Järjestely takaisi sen, että terveysneuvonta, terveystarkastukset ja yleislääketieteen alaan kuuluvat tutkimukset ja hoito säilyisivät Kouvolassa.Erilliset liikelaitokset mahdollistavat sen, ettei näitä palveluja siirry Kouvolasta muualle. Nyt on vaarana, että monet neuvontapalvelut, arvioinnit yms. tuotetaan Carean toimesta Kotkassa. Oma liikelaitos takaa työpaikkojen säilymisen Kouvolassa. Samoin suun terveydenhuollon palvelut saadaan säilymään Kouvolassa, eikä rahat ja palvelut valu turhaan Kotkan alueelle.

Erilliset liikelaitokset niin Kouvolassa kuin Etelä-Kymenlaaksossa ottaisivat paremmin huomioon paikallisten asukkaiden tarpeet. Järjestelyllä taataan paras mahdollinen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Kouvolassa. Kouvola voi tällöin järjestää maakunnan kautta palvelut kustannustehokkaasti ”omissa” sosiaali- ja terveyskeskuksissa ja suunhoidon yksiköissä.

Maakunnan molempien liikelaitoksien päättäjät tulisi valita omilta alueiltaan, jolloin kouvolalaiset saavat itse päättää omista palveluistaan. Uskon, että järjestely olisi kustannustehokkaampi kuin yksi yhteinen liikelaitos Etelä-kymenlaakson kuntien kanssa. On aina parempi, että paikallisista asioista päättäisivät paikalliset päättäjät. Omat liikelaitokset takaisivat yhteisten rahojen ohjautumisen maakunnassa nykyistä oikeudenmukaisemmin.

Pekka Korpivaara
kaupunginvaltuutettu (kok).
maakuntahallituksen jäsen (kok)

KS 4.11.2017 lukijalta


Linkki: KS 4.11.2017 Kouvolaan oma sote-liikelaitos

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti