keskiviikko 19. maaliskuuta 2014

Oikeus tuomitsi Woodinnon


Hallinto-oikeuden päätös 24.2.2014 ->


PK-Lehti 19.3.2014
PK-lehti 19.3.2014 Oikeus tuomitsi Woodinnon


Hallinto-oikeus on yhtynyt päätöksellään 24.2 arvosteluuni Kouvolan puurakentamisstrategiasta. Oikeus määrää Kouvolan kumoamaan laittoman päätöksensä 1,77 miljoonan euron tuesta Woodinnolle. Tuen lisäksi kaupunki myös pääomitti yhtiötä. Pääomarahaston varojen käyttö on laitonta ja sääntöjen vastaista. 

Wooinno-hankkeen tarkoitus oli perustaa olemassa olevien yritysten kanssa kilpaileva puualan yritys veronmaksajien rahoilla. Oikeuden päätöksen mukaan hanke ei tue alueen elinkeinotoimintaa kokonaisvaltaisesti, vaan ainoastaan vääristää alueella jo toimivien yritysten kilpailutilanteen. Kaupunki päätti panostaa hankkeeseen 2 miljoonaa euroa, jolla Kouvola saa 25 % osuuden perustettavasta yrityksestä.  Yksityiset henkilöt ja yritykset olisivat sijoittaneet 75.000 euroa ja saaneet 75 % osuuden yrityksestä.

Kaupungin myöntämät rahat olisi oikeuden mukaan mennyt vain käyttöpääoman ja käyttökulujen kattamiseen sekä muihin kaupallisiin toimintoihin. Toiminta perustuisi siis ainakin alussa vain kunnan rahoilla melskaamiseen. Oikeus ei nähnyt Woodinnolla olevan tiedossa mitään varmaa tuottoa alkutaipaleellaan.

Päätöksessään oikeus toteaa, ettei kunnan tehtävä ole perustaa yhtiöitä kilpailluille markkinoille ja toimia rahoittajana ja kantamassa lähes kaiken taloudellisen riskin yrittäjien puolesta. Kaupungin tuen todettiin vääristävän kilpailua. Oikeus ei näe hankkeella edes työllistävää, saati elinkeinorakennetta monipuolistavaa vaikutusta.  Sijoitusten ei katsota olevan terveitä tai turvassa.
Edellinen kaupunginvaltuusto oli kumileimasin, joka teki nämä laittomat päätökset perehtymättä asioihin. Nykyinen kaupunginhallitus salaili asiakirjoja (kh 13.2.2013). Eriävä mielipiteeni kaupunginhallituksessa osoittaa, että on parempi olla yksin oikeassa kuin joukolla väärässä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti