Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaisten mielestä jo vahvasti karsittuun kouluverkkoon ei saa enää koskea kuluvalla valtuustokaudella.
— Kouluverkon karsiminen aiheuttaisi kaupungin maksamien kustannusten kohdistumisen lakkautettujen koulujen ylläpidon ohella lisääntyviin kuljetuskustannuksiin, Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaiset ry:n hallituksen kannanotossa vaaditaan.
Sunnuntaina kokoontuneet perussuomalaiset käsittelivät maanantaina kaupunginhallituksessa käsiteltävää säästölistaa.
Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki esittää muun muassa viiden pikkukoulun yhdistämistä ja lukioiden lakkautuksia sekä henkilöstön vähennyksiä.
Perussuomalaisten mielestä kaupunginjohtajan säästötavoitteita ollaan kohdistamassa virheellisesti.
— Kaupunginjohtajan on keskityttävä organisaatiokarsintaan palvelujen karsimisen sijasta. Ylisuurta väliportaan hallintoa on purettava.
Kaupunginjohtajan esityksen he katsovat olevan ristiriidassa Kouvolan strategisten tavoitteiden kanssa, joihin kuuluu koko kaupungin elinvoimaisena pitäminen.
— Lähikoulu on tärkeä tekijä lapsiperheiden valitessa asuinpaikkaansa.

KS 14.4.2014
Suurenna klikkaamalla kuvaa / KS 14.4.2014