keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

Kinnon hallituksen pj:n 32.000€ korvauksesta jätetty valitus

Kouvolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 88 maksaa Kinnon hallituksen puheenjohtajalle ylimääräisen 26.250 euron palkkion, jonka suuruus olisi 875 euroa/päivä enintään 30 päivältä. Arvonlisäveroineen korvaus on yli 32.000 euroa. Lisäksi tulevat normaalit kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vielä päälle!

Itse vastustin tätä päätöstä kokouksessa ja pidin jo silloin sitä täysin käsittämättömänä. Palkkio maksetaan yhtiölle vaikka kysymys on Anssi Paasivirralle maksettavasta henkilökohtaisesta palkasta / palkkiosta. Lisäksi konsulttitoimeksiannosta päättäminen kuuluu ensisijaisesti yhtiön hallituksen päätösvaltaan, eikä se kuulu Kouvolan kaupunginhallituksessa päätettäviin asioihin. Siltäkin osin kaupunginhallituksen päätös on ristiriidassa osakeyhtiölain kanssa.

Kouvolan kaupunginhallituksen päätöstä vaaditaan 31.3.2014 tehdyssä valituksessa kumottavaksi. Päätös on valittajan mielestä sisällöltään osakeyhtiölain ja verosäädösten vastainen ja samalla velvoittaa yhtiökokousedustajan ja Kouvolan Innovation Oy:n toimimaan lainvastaisella tavalla.

Valittajan tekstissä asia on ilmaistu hyvin:
"Asian esittely- ja perusteluosasta ilmenee, että puheenjohtajaksi on tarkoitettu valittavaksi Anssi Paasivirta, joka toimisi hallituksen puheenjohtajana Expericon Oy -nimisen yhtiön kautta, minkä vuoksi hänen palkkionsa on sovittu suoritettavaksi mainitulle yhtiölle pääosin "tehdyn työmäärän mukaan". Palkkio muodostuu vuosipalkkiosta, kokouspalkkioista ja "työmäärän mukaan" määräytyvästä palkkiosta, jonka suuruus olisi 875 euroa päivältä ja enintään 30 päivältä (työmäärän mukainen = 26.250 euroa)."

Mielestäni päätös on laiton ja jätin asiasta eriävän mielipiteen. Päätöksen tekemiseen osallistuivat: Nyberg (sdp), Tähtinen, Lakka (sdp), Salonen (sdp), Jokiranta (kesk), Lehtomäki (kesk), Viinikainen (sit).

Päätöstä vastusti: Korpivaara, Larikka, Nykänen, Hietanen, Sipiläinen

Kokouksen pöytäkirjan voit lukea linkistä ->

Hallinto-oikeudelle 10.4.2014 tehty valitus puheenjohtajan palkkiosta ->


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti