lauantai 3. toukokuuta 2014

Esitys Ratulan ja Teutjärven koulujen yhdistämisestä

Toimiva kyläkoulu on monelle kylälle elinehto. Kyläkoulu on useimmiten lapsiperheelle tärkein kunnallinen palvelu, joka ratkaisee monen kylän tulevaisuuden vuosikymmeneksi eteenpäin. Koulun tärkeyttä kuvaa hyvin se, että kuka rakentaisi talonsa kylään tai ostaisi talon kylästä, jossa ei edes lapsille ole koulua?

Kyläkoulu menettämisen tai sen uhka koetaan niin lapsiperheissä kuin muissakin kylän asukkaiden mielestä lähes kylän kuolemana. Opetuksen päättyminen merkitsee usein koulun ovien sulkeutumista myös muulta toiminnalta. Näin kyläläisiltä katoaa kenties ainoa yhteinen kokoontumis- ja harrastustila. Siksi lähikoulua puolustavat muutkin kyläläiset, sillä koulun ovien sulkeutuminen merkitsee käytännössä koko kyläkunnan elinvoiman kuihtumista.

Taistelkaamme siis kyläkoulujen puolesta, niiden lopettamiseen meillä ei ole varaa. Lakkauttamiset eivät tuo todellisia säästöjä.
Ratulan kyläyhdistyksen kannanotto ->


RATULAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN ESITYS RATULAN JA TEUTJÄRVEN KOULUJEN YHDISTÄMISESTÄ          

 Arvoisat Kouvolan kaupungin päättäjät!  

 Ratulan kyläkoulun lakkauttaminen on jälleen noussut esille. Pyydämme kohteliaimmin teitä tutustumaan alueemme yhteistyösuunnitelmiin Loviisan Teutjärven koulun ja Kouvolan Ratulan koulun ylikunnallisesta yhteistoiminnasta ennenkuin lakkauttamispäätöstä lyödään lukkoon.

 Molemmat koulut ovat pieniä kaksiopettajaisia kouluja ja sijaitsevat noin viiden kilometrin päässä toisistaan Kouvolan ja Loviisan rajan tuntumassa. Ratulan koulun kiinteistö on hyvässä kunnossa ja se olisi tarkoituksenmukainen kiinteistö tämän alueen yhteiselle lähikoululle. Ratulan koulussa kyetään opettamaan noin 50 - 60 oppilasta. Toinen vaihtoehto olisi että koulualueen lapset jatkaisivat koulunkäyntiä Teutjärven koulussa. Alueen lapsimäärällä olisi mahdollista saada yksi toimiva noin 50 lapsen kyläkoulu. Se lisäisi kylien houkuttelevuutta jatkossakin lapsiperheille täällä kaupunkien reuna-alueella. Ratulan koulu palvelee tällä hetkellä usean kylän asukkaita; Ratulan, Koskiston, Hämeenkylän, Joensuunkylän ja Raussilan. Jatkossa se voisi siis toimia lisäksi vielä Ruotsinkylän, Kuninkaankylän, Viirilän, Suomenkylän ja Niemistön oppilaiden opiskelupaikkana. Oppilasennusteiden mukaan molempien koulujen oppilasmäärä on laskeva, mutta lukuvuonna 2015 - 2016 yhdistetyn kyläkoulun oppilasmäärä olisi 51 oppilasta, ja ennusteen mukaan pienimmilläänkin koulun koko olisi noin 45 oppilasta. Oppilasmäärää ei tietenkään voida tarkkaan ennustaa, koska muuttoliikettä ei voi ennakoida. Voidaan kuitenkin ajatella että toimiva kyläkoulu ennemmin lisää muuttoa alueelle kuin sieltä poispäin.

 Mahdollisia lakkautuksesta saatavia säästöjä laskettaessa pyydämme huomioimaan koulun nykyisten käyttökustannusten suhteen että Ratulan koulun kiinteistökuluihin on laskettu mukaan koulun pihapiirissä sijaitseva rivitalokiinteistö. Koululla ja rivitalolla on yhteinen lämmitys ja vesihuolto. Rivitalon sauna, pesutilat ja pyykinpesutilat sijaitsevat koulun alakerrassa. Toiseksi kouluja lakkautettaessa on huomioitava myös kuljetuskustannusten kasvu. Nyt koulumatkat ovat suhteellisen lyhyitä, mutta koulun lakkauttamisen jälkeen kaikki oppilaat kuuluisivat koulukuljetuksen piiriin. Kolmanneksi kustannuksia laskettaessa on huomioitava Loviisan puolelta siirtyvien oppilaiden valtionosuudet, jotka siirtyisivät Kouvolan kaupungin tuloiksi. Koska Ratulan koulun kiinteistö tietojemme mukaan on hyvässä kunnossa, ei suuria korjauskustannuksia ole lähiaikoina odotettavissa.

 Ratulan koulun vanhempainyhdistys ehdottaa että Kouvolan kaupunki lykkää Ratulan koulun lakkauttamista ja kartoittaa Teutjärven koulun kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppilaiden huoltajia tulee kuulla koulujen lakkauttamista koskevissa päätöksissä. Koulu on tärkeä palvelu kyliemme lapsiperheille, ja yhteistoiminnalla meidän olisi mahdollista ylläpitää toimiva kyläkoulu, joka palvelisi laajasti molempien kaupunkien reuna-alueiden asukkaita.    

 Ratulan koulun vanhempainyhdistys ry:n puolesta yhteistyöterveisin  
 Tarja Mettälä, puheenjohtaja
 Henna Mallat, sihteeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti