perjantai 30. toukokuuta 2014

NOPSA-lääkärinvastaanotto etenee

Aloitteeni NOPSA-vastaanotosta -> etenee suotuisasti. Aloitteessa toivotaan terveysasemille kehitettävän nopeatempoinen ilman ajanvarausta tapahtuvan sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotto niin, että resursseja jäisi enemmän pitkäaikaissairaiden hoitoon. Esitin NOPSA-vastaanottoa kokeiltavaksi yhdellä terveysasemalla niin, että sitä voisivat hyödyntää kaikki kouvolalaiset, mutta ketään ei pakoteta tätä toimintamallia valitsemaan.

Vs. terveysjohtaja Kari Kristeri toteaa, että ajatus asiakkaiden segmentoimisesta nopeasta avusta hyötyviin sekä monisairaisiin moniammatillista yhteystyötä ja usein hoitosuunnitelmaa edellyttäviin potilaisiin on hyvä ja kannatettava. Ratamo–terveyspalveluiden palveluprosesseja suunnitellaan vahvasti  tämän periaatteen ohjaamana. Tarkoituksena on saada aikaan nopeasti hoidettaville asioille oma palvelulinja kattaen nykyisin perusterveydenhuollossa sekä  tulevaisuudessa soveltuvin osin myös erikoissairaanhoidossa nopeasti hoidettavat asiat. Vastaanottoa suunnitellaan sellaiseksi, että hakeutuminen sairaanhoitajalle olisi joustavaa ja ilman ajanvarausta tapahtuvaa ja sairaanhoitaja voisi ohjata tarpeen mukaan samalla käynnillä potilaan yleis- tai erikoislääkärin vastaanotolle, jolloin hoidettava asia saataisiin asiakaslähtöisesti ja pienimmin mahdollisin kustannuksin hoidettua kuntoon. 

Kristeri toteaa edelleen, että NOPSA vastaanoton kustannustehokas hoitaminen arviomme mukaan edellyttää sen tuottamista osana yhteispäivystyksen toimintaa. Nykyisissä tiloissa Pohjois-Kymen sairaalassa tämä ei valitettavasti vielä ole mahdollista selvitystemme perusteella. NOPSA vastaanoton toimintamallia sen sijaan soveltuvin osin kehitämme terveysasemillamme. Pisimmällä tässä ollaan Kuusankosken ja Valkealan terveysasemilla. On hyvä, että uusia toimintamalleja on Kouvolan terveydenhuollossa lähdetty kehittämään. Näin saadaan jokaiselle asianmukainen, asiakkaan tarpeiden mukainen apu mahdollisimman nopeasti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti