tiistai 27. toukokuuta 2014

Vesiosuuskuntien käyttöveden hinta

Konsernijaos käsitteli 26.5.2014 vesiosuuskuntien aloitetta ->, että vesilaitos antaisi vesiosuuskunnille käyttövedestä 25% hinnanalennuksen.

Esitys oli, ettei alennusta anneta. Tein muutosesityksen alennuksen antamisen puolesta ->. Muutosesitystä ei kukaan kannattanut, joten se raukesi kannattamattomana.

Nyt tehty päätös on oikeudellisesti arveluttava, sillä laki rajoittaa mm määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Lain perusteluissa (HE 85/2000) todetaan "Määräävän markkina-aseman väärinkäytön estämiseksi laitosten perimien maksujen määräytymisperusteiden tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvät. Jotta asiakkaat ja viranomaiset voisivat arvioida vesihuollosta perittävien maksujen kustannusvastaavuutta, kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta, tulisi olla mahdollisuus vertailla eri laitosten taloudenpitoa, toiminnan kustannuksia ja maksujen muodostumista". "Laitosten tulisi myös tiedottaa, miten vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat."
Koska päätös on mielestäni jopa lainvastainen, jätin perustelut/eriävän mielipiteen asiasta.

Muutosesityksen/eriävän mielipitee perustelut:

Verkostoon liittyvä osuuskunta ei aiheuta vesilaitokselle juuri mitään investointeja eikä niiden takaisin rahastamista. Välittömät kulut syntynevät vain liittymäkohdan työstä ja joidenkin vesihuoltorakenteiden käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Käytännössä osuuskunnat tuottavat voittoa Kouvolalla, sillä vesilaskutus pitää myös verkoston ylläpito- ja saneerauskustannukset yms sisällään.

Vesilaitoksen tai kaupungin rahapula ei voi olla syynä tähän epäoikeudenmukaiseen hinnoitteluun. Nykyinen hinnoittelu ei kohtele tasapuolisesti eri kuntalaisia, kun osa kuntalaista joutuu piiloverotuksen kohteeksi. Aiheuttamisperiaate tulee ulottaa myös veden toimittamiseen. Kustannusvastaavuuden takia kylien neuvottelukunnan ehdotus 25% alennuksesta raakaveteen on aivan kohtuullinen pyyntö.


Kouvolan vesiosuuskunnat ry -kotisivu ->
Kouvolan vesiosuuskunnat ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti